Elisa Metsälällä on pitkä kokemus henkilöstö- ja rekrytointialalta

Harva Marketing tytäryhtiöineen on toiminut työnantajamarkkinoinnin ja rekrytoinnin parissa kymmenien vuosien ajan. Tälläkin hetkellä Harvan palkkalistoilla on yli 400 ammattilaista. Työnantajamarkkinointipanostukset kiinnostavat useampaa yritystä. Kilpailu osaajista kovenee jatkuvasti. Ostopalveluna hankittujen tiimien ja -johtajien kysyntä on nousujohteinen ja kiinnostus kokonaisulkoistuksiin lisääntynyt. Nykyisessä terveystilanteessa ei voida riitävästi korostaa, että Harvan kanssa markkinoinnin suunnittelu ja toteutus onnistuvat täysin virtuaalisesti, kuten tähänkin asti. Olemme toimineet usealla paikkakunnalla ja virtuaalitiimeissä vuodesta 2009. Mitä mieltä Elisa Metsälä on työnantajamarkkinoinnin kehityssuunnista ja miten hän näkee, että yrityksissä voitaisiin tiivistää hr:n ja markkinoinnin yhteistyötä? Lue blogistamme! 

Elisa Metsälällä on pitkä kokemus henkilöstö- ja rekrytointialalta }}

Tervetuloa Harvan kasvavaan perheeseen Elisa Metsälä!

1. Kerro hieman taustastasi ja osaamisesta? 

Olen asiakaslähtöinen myynnin ja rekrytoinnin ammattilainen. Yli kymmenen vuoden henkilöstöpalvelu- ja rekrytointialan työkokemukseni on keskittynyt asiakasyritysten kasvun tukemiseen onnistuneiden rekrytointien kautta. Työurallani olen toiminut asiakasvastuullisena myyjänä ja myynnin kehittäjänä, esihenkilönä sekä aluejohtajan tehtävissä, kuitenkin aina asiakasrajapinnassa yrityksiä heidän rekrytointitarpeissaan auttaen. Suhtaudun asiakastarpeiden ratkaisemiseen intohimoisesti ja tavoitteellisesti. 

2. Miten sinä ja Harva Marketing kohtasitte?

Tapasin Harvan rekrytointikumppani Matias Ketolan ja hän avasi minulle, miten hienoja juttuja Harva tytäryhtiöineen ja yhteistyökumppaneineen asiakkailleen toteuttaa mm. työnantajamarkkinoinnin saralla. Minuun teki vaikutuksen tapa nähdä asiakastarpeiden ratkaiseminen perinteistä rekrytointia laajemmin yrityksen koko työnantajakuvan strategisena ja taktisena rakentamisena ja aitona kumppanuutena.  

3. Mikä sinua erityisesti kiehtoo työnantajamarkkinoinnin ja rekrytoinnin rajapinnassa? 

Olen jo vuosia tehnyt töitä auttaakseni yrityksiä heidän rekrytointitarpeissaan perinteisin henkilöstöpalvelualan keinoin. Työnhakumarkkinat ovat kuitenkin muuttuneet, ja yhä useammin kyse ei ole pelkästään sopivien yksittäisten työntekijä-matchien löytämisestä. Yrityksen on oltava työnantajana houkutteleva saadakseen juuri oikeat osaajat löytämään itsensä ja kiinnostumaan työskentelystä yrityksessä! Tämä pätee siitä riippumatta etsipä ja houkuttelipa työntekijöitä yrityksen sisäinen rekrytointi- ja hr-tiimi tai ulkoinen rekrytointi- tai suorahakukumppani. Kyse ei ole jipoista eikä tempuista, vaan halutunlaisen, tunnetun työnantajamielikuvan rakentaminen sekä yrityskulttuurin näkyväksi tuominen on strategista ja pitkäjänteistä työtä. Työntekijäkokemuksen ohella myös hakijakokemuksen parantaminen vaikuttaa rekrytoinneissa onnistumiseen ja työnantajamielikuvaan. Yhdistämällä rekrytoitointialan ammattilaisten ja markkinoinnin ammattilaisten osaaminen, on mahdollista saavuttaa kestävämpiä tuloksia parhaiden työntekijöiden saamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Hyvä työnantajakuva näkyy myös asiakkaan asiakkaille sekä tärkeille sidosryhmille, mikä hyödyttää asiakkaan koko liiketoimintaa ja tekemistä.      

4. Mitä oppeja ja osaamista tuot aiemmasta työkokemuksestasi Harvalle?

Haluan olla nostamassa yritysten työnantajamarkkinoinnin uudelle tasolle. Employer brandingistä ja työantajamielikuvasta puhutaan enemmän, mutta käytännön toteutus saattaa olla yrityskultuuurista kumpuavien strategisten ja taktisten toimien sijasta yksittäisiä tekoja tai sattumanvaraista näkyvyyttä. Jotkut yrittävät taklata rekrytointihaasteita järjestelmähankkeilla tai ostamalla mediatilaa, mutta työelämäsisällöt puolestaan jäävät luomatta ja jakamatta. Monesti yrityksellä ja siellä työskentelevillä ihmisillä on upeita tarinoita menneestä ja tulevasta, mutta niitä ei osata kertoa uskottavasti tai ne eivät tavoita kohderyhmäänsä. Vuosien varrella kertynyt kokemukseni yritysten rekrytointitarpeiden parissa sekä työnhakijamarkkinoiden tuntemukseni yhdistettynä Harvan timanttisen tiimin ammattitaitoon antaa mahdollisuuden auttaa asiakasyrityksiä heidän kasvunsa rakentamisessa.

5. Miksi yritysten kannattaa panostaa hakijakokemukseen ja rekrytointimarkkinointiin? 

Monet organisaatiot ovat jo oivaltaneet ottaa työnantajalupauksen ja työnantajamarkkinoinnin tekemisensä keskiöön, mutta yhtä monet ovat vasta matkansa alkupuolella. Aihe on tärkeä ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti, kun kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyy ja työntekijöiden sitouttaminen tarvitsee tuoreita ja luovia keinoja. Titteli, säännöllinen työaika, kiinteä kuukausipalkka sekä uramahdollisuudet "ylöspäin" eivät ole enää ainoita motivaatiotekijöitä. Työn merkityksellisyyden kokeminen, henkilökohtainen kehittyminen, laadukkaat johtamispalvelut, valmentava työnjohto, läpinäkyvyys, vastuullisuus, arvostetut asiakkaat sekä kiinnostavat projektit ovat tärkeitä houkuttelutekijöitä! Työn ja vapaa-ajan yhdistäminen sekä erilaiset elämäntilanteeseen sopivat joustot ovat haluttuja. Nämä tulee osata konkretisoida ja viestiä tulevaisuuden hakijoille ja työntekijöille. Samanaikaisesti työnteon kulttuuri muuttuu yhä nopeammin digitalisaation ja teknologian jatkuvan kehittymisen vuoksi.

Merkittävää osaa tulevaisuuden ammateista ei ole keksitty vielä, vaan ne muotoutuvat toimintaympäristön muovautumisen seurauksena. Etenkin asiantuntija- ja palveluyrityksissä aika- ja paikkariippumattomuus ovat jo tätä päivää, ja yrityksen perusprosessit kuten kommunikaatio ja (etä)töidenhallinta tulee sopeuttaa vallitsevaan ympäristöön. Myös sosiaaliset palkitsemiset sekä kyky luoda innovaatioita ovat arvostettuja. Moni työ on tulevaisuudessa aika- ja paikkariippumatonta. Kun työyhteisön jäsenet kohtaavat kohtaavat kasvokkain, näille kasvokkain kohtaamisille asetetaan kovia odotuksia! Myös kiinnostus yrittäjyyteen ja omistajuuden kokemukseen kasvaa. Useilla yrityksillä on paljon opittavaa modernin työelämän muutoksesta ja autan mielelläni jakamalla kokemuksiani sadoista erilaisista yrityksistä ja tiimeistä yli 10 vuoden urani ajalta.  

6. Toimialalla puhutaan paljon rekrytoinnin ja markkinoinnin lähentymisestä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? 

Siilojen aika on nyt ohi ja modernisti johdetuissa organisaatioissa ymmärretään, että rekrytointi ja markkinointi ovat saman asian eri puolia. Osa isoista yrityksistä on äärimmäisen ketteriä ja toiminta on organisoitu ketterästi. Ketteryys ei ole kiinni organisaation koosta, vaan enemmänkin johtamisesta ja lopulta omistajapolitiikasta. Rekrytointi- ja valintaprosessi on aina mahdollisuus markkinoida sekä luoda hakijakokemusta - tavalla tai toisella. Viestimättömyys tai epäjohdonmukainen viestintä voivat vesittää laadukkaankin rekrytointityön. Kannustan organisaatioiden vastuullisia käymään avointa ja lennokasta ajatuksen vaihtoa nimenomaan eri tiimien ja prosessien rajapinnoilla! On hyvä muistaa, että myös asiakasmarkkinointi ja hakijamarkkinointi ovat yhdistettävissä ja niitä kannattaa ajatella rinnakkain, ei erikseen. Kerron mielelläni lisää miten. 

7. Kerro ensimmäisestä viikostasi Harvalla?

Pääsin heti rakastamaani asiakastyöhön ja tutustumaan monien kollegoiden osaamiseen. Tutustuin moderneihin työkaluihin kuten Hubspotiin ja Teamtailoriin! On hieno huomata, että osaamiselleni ja kokemukselleni on Elisan mentävä paikka kokonaisuudessa. Harvassa ovat huippuosaajat ja asiakkaat, ja mikä parasta pystymme palvelemaan asiakkaamme alusta päätöspalaveriin täysin virtuaalisesti ja virtuaalitiimeissä. 

8.Millainen kulttuuri Harvalla on ensikokemustesi perusteella? 

Tekemisen taso on korkea ja sekä sisäisestä että ulkoisesta laadusta puhutaan paljon. Harva on selkeästi asiakkuusorganisaatio. Harvassa osataan kysyä, miten tämä hyödyttää asiakkaita ja tulevia asiakkaita. Pidän tästä ajattelutavasta. Omaa tarinaansa kertovat monien vuosien, jopa yli kymmenenkin vuoden, mittaiset asiakassuhteet! Harva on mielenkiintoinen yhdistelmä kokenutta toimijaa sekä start-up -henkistä kokeilukulttuuria. Turvallisten rakenteiden sisällä ollaan rohkeita ja ennakkoluulottomia. Plussaa Harva saa perheystävällisyydestä sekä erilaisista joustoista ja vapaudesta suunnitella omaa työskentelyä. Vastapainoksia tuloksia ja menestystä osataan vaatia ja porukka tekee hommia intensiteetillä. Harvan toiminta ei rajoitu pelkästään markkinointialalle, vaan erityisen mielenkiintoiseksi arjen tekee tuoreet avaukset eri liiketoiminta-alueille kuten rekrytointiin. Kaikkea tekemistä yhdistää syvällinen osaaminen markkinoinnista!

9. Terveiset tuleville asiakkaillesi ja kumppaneillesi? 

Odotan innolla, mitä pääsen tekemään asiakkaidemme kanssa. Tiimissämme on monipuolista osaamista niin työnantaja- kuin asiakkuusmarkkinoinnista, joten kannustan rohkeasti tutustumaan meidän porukkaan ja caseihin tarkemmin. Enää ei tarvitse hankkia markkinoinnin eri osa-alueiden palveluita monelta eri firmalta, koska Harva pystyy palvelemaan sekä digitaalisessa markkinoinnissa, tapahtumamarkkinoinnissa, luovassa suunnittelussa että promootioissa. Työantajamarkkinoinnissa tarvitaan näitä erityisosaamisalueita.

10. Minkälaisissa tarpeissa sinuun kannattaa ottaa yhteyttää? 

Pystyn auttamaan rekrytoinnin tekijöitä, suunnittelijoita, päättäjiä ja johtajia, jotka haluavat kasvaa ja kehittyä sekä ymmärtävät, että kilpailukyvyn parantaminen vaatii panostuksia ihmisiin, olipa kyse uusien tekijöiden houkuttelusta, jo kiinnostuneiden hakemiseen kannustamisesta tai jo valittujen sitouttamisesta. Työnantajabrändi syntyy ja elää lopulta kohderyhmän päässä, mutta organisaatiot voivat edistää tunnettuuden kasvua ja mielikuvien muovaantuvista rekrytoinnin ja markkinoinnin keinoin. Näitä ovat esimerkiksi työnantajasivun luominen ja parantaminen, hakijaliikenteen ohjaus sivustolle tai työpaikkailmoituksiin, kulttuuristen kilpailutekijöiden viestiminen, johtamispalveluiden sanoittaminen, työnantaja-somen haltuunotto sekä sisäisten lähettiläiden tunnistaminen ja ohjeistaminen. 

11. Muuta mielessä?

Aletaan hommiin! En malta odottaa, mitä jännää tulevaisuus tuo tullessaan. 

Haluatko keskustella Elisan kanssa? Mitä yli 10 vuotta henkilöstö- ja rekrytointialalla ammattilainen ajattelee tulevaisuuden työelämästä? Varaa 30 minuutin konsultaatio Elisalle alta: 

Varaa 30 minuutin maksuton markkinointikonsultaatio  Saat vinkkejä ja ideoita yrityksesi markkinointiin. Varaa juttutuokio