Leadership as a Service - Miksi Harvalla johtaminen on palvelu?

Tiedätkö mitä nämä ovat; Kahvia kehiin, Numerorakkautta, Harvaa ja hiihtoa, Harva kauppaa, LinkedIn kuntoon, Harva voi hyvin, Harva Aurinkoon, Kääk - Harvan kädet loppuu, Casea pöytään, Muuten vaan mukavaa, Harvatajuu? Lue blogi loppuun, niin tiedät.

Leadership as a Service - Miksi Harvalla johtaminen on palvelu?

Jos Harvan johtamisfilosofia tulisi tiivistää yhteen hashtagiin, se olisi #harvatajuu. Se tarkoittaa, että tiedämme jokaisen harvalaisen tajuavan, mikä heille itselleen on sopivaa johtamista, mutta myös sitä, että Harva yrityksenä tajuaa ja tukee jokaista yksilöään parhaalla mahdollisella tavalla. Jatkuva vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen luo pohjan yhteiselle onnistumisille ja tekee työarjesta mielekästä.  

Koska kaikki Harvat (ja valitut) ovat yksilöitä, tulee heitä myös johtaa yksilöinä. Johtamista ei ole järkevää toteuttaa kiveen hakatun HR-prosessin perusteella. Harvalla uskotaan, että ihmiset tietävät itse, mikä heille on tärkeää ja tarpeellista - näin ollen myös johtamista pitää lähestyä palveluasenteella! On meidän kaikkien yhteinen tehtävä onnistua löytämään ja paketoimaan halutut ja hyödylliset johtamisen palvelut ja mahdollistamaan niiden helppo käyttö. Olennaista on, että jokainen saa haluamaansa tukea, tietoa ja turvaa. Tässä auttaa Vincitin kehittämä LaaS-järjestelmä.

harva-laas-malli.1

 

Johtamisella palvellen - Leadership as a Service

Hetki sitten valmistunut markkinointiassistentti on täysin eri elämänvaiheessa kuin 15 vuoden uran tehnyt markkinoinnin kehittäjä, eikä johtajan ole aina helppo muistaa ja ymmärtää tätä. Meillä kaikilla on yksilölliset tarpeemme myös johtamiselle. Mielestäni johtaminen on työntekijöiden palvelua niin, että oman työn tekeminen on tehokasta ja mielekästä ymmärtäen oman työn merkityksen.

Johtamisen ei pidä olla johtajan oman johtamisfilosofian väkinäistä tuputtamista. Johtajan ja tiimiläisen suhde tulee perustua avoimeen ja molemminpuoleiseen vuorovaikutukseen, jossa johtajalla on aidosti annettavaa johdettavalle ja tiimiläisellä vaatimuksia, toiveita ja palautetta johtamiselle. Tässä auttaa johtamisen konkretisointi esimerkiksi johtamispalveluksi, kuten LaaS-mallissa tehdään.

Ihmisille tulee tarjoilla sopivaa johtamista, mutta miten tämä käytännössä toteutetaan? Ensinnäkin, on uskottava ideologiaan, että johtajan työ on palveluammatti. Toiseksi, LaaS-järjestelmä on konkreettinen ratkaisu siihen, kuinka palvelut paketoidaan helposti käytettäväksi ja arvosteltaviksi, ja ne tuodaan jokaisen arkeen.  LaaS-järjestelmän ansiosta jokainen tilattu johtamispalvelu tulee myös arvosteltua, jotta tekemistä voidaan  kehittää. 

Johtaja - sinä olet henkilöstösi palvelija

Mielestäni johtajan tehtävä ei ole niinkään tehdä itseään tarpeettomaksi, vaan tarjota johtamista palveluna niin, että työnteko tuntuu turvalliselta, draivikkaalta ja henkilö kokee kehittyvänsä ja menevänsä eteenpäin yhdessä firman tavoitteiden ja työkulttuurin kanssa - ja samaan suuntaan. Olennaista on kannustaa ihmisiä olemaan oma itsensä arjessa ja tukea heitä johtamaan ennen kaikkea itseään hyödyntämällä johtamisen palveluita, joita he ovat itse itselleen luoneet ja toivoneet. Johtamisen tarve ei tule poistumaan, mutta johtamisen järjestelmät kehittyvät.

Miksi Harva valitsi LaaS:n?

Harvassa selvitettiin henkilöstön kokemusta ja toiveita johtamisesta vuoden 2017 alussa, ja havaitsimme, että vain osa työntekijöistä osasi kiteyttää, millaista tukea he kaipasivat. Myös palautteen antaminen koettiin haasteelliseksi. Johtamiseen kohdistui kriitiikkiä muttei selkeitä kehitysehdotuksia. Tästä alkoi oman kasvun ja kehityksen tukemiseen keskittyvä LaaS-projekti, jonka myötä tulisimme siirtymään modernien johtamispalveluiden käyttöön koko toimistohenkilökuntamme keskuudessa. Mallissa johtaminen nähdään palveluna ja keskeiset johtamisen osa-alueet erilaisina palveluyksikkönä ja näin ollen johto työntekijöiden tukitiiminä.

LaaS-mallin ja -järjestelmän käyttäminen on kekseliäs tapa kiteyttää ja konkretisoida kaikki se kiva ja kehittävä, jota emme ole aiemmin osanneet sanoittaa. Olemme mm. käyneet seminaareissa, patikoineet porukalla alpakoiden kanssa, järjestäneet curling-turnauksia sekä perustaneet pop up -toimiston Eurooppaan jo 2000-luvun alussa, sekä kannustaneet ihmisiä lähtemään työvaihtoon uuteen maanosaan. Vasta nyt löysimme tälle kaikelle kehittävälle tekemiselle järkevän tavan nimetä ja organisoida tekeminen. Jatkossa tämän tyyppiset palvelut ovat osa LaaS:ia.

harvavoihyvin

harvavoihyvinHarvassa uskotaan siihen, että työntekijöiden itseohjautuvuuden lisääntyminen lisää työtehoa, ja itseohjautuvuus taas kasvattaa ja ylläpitää motivaatiota. Ei johtajaa tarvita enää vuonna 2018 kontrolloimaan työntekijöitä. Kaiken kaikkiaan LaaS on konkreettinen ja fiksu tapa konkretisoida ja organisoida johtamisen palveluita myös Harvalla.

Mikäli haluat kuulla lisää LaaS-projektistamme, älä epäröi soittaa tai laittaa meiliä toimitusjohtaja Henrik Sippelille (henrik.sippel@harvamarketing.fi) tai palvelukehityksestä vastanneelle Business Directorille Ilona Kymäläiselle (ilona.kymalainen@harvamarketing.fi).

Jaamme mielellämme kokemuksiamme ja kerromme LaaS-prosessista vajaa 4 miljoonan liikevaihtoa tekevässä kasvavassa palveluyrityksessä, jossa on aina pyritty pitämään mahdollisimman matala hierarkia ja ketterä organisaatio.

Varaa 30 minuutin maksuton markkinointikonsultaatio  Saat vinkkejä ja ideoita yrityksesi markkinointiin. Varaa juttutuokio