Kaikkikanavainen markkinointi onnistuu myös pienyrityksessä – siihen tarvitaan vain enemmän luovuutta!

Marraskuussa 2015 kävin Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian kolmatta vuosikurssia ja oli aika aloittaa opinnäytetyö. Tiimiakatemialla me toteutamme opiskelut käytännön projekteina omissa osuuskunnissamme, joten opinnäytetyö oli oikeastaan ainut teoreettinen työ mitä opiskelujemme aikana ”jouduimme” tekemään.

Näin alusta asti opinnäytetyön haasteena, jonka avulla voisin syventää teoriatietoani liittyen markkinointiin. Koska minulle oli tärkeää päästä työstämään sellaista aihetta, jota ei ollut vielä koluttu läpikotaisin, päätin että ajankohtaisimman aiheen saisin hakemalla inspiraatiota jostakin markkinointitoimistosta. Päädyin juttusille Päivi Salmisen kanssa, joka oli silloisen Expressionin toimitusjohtaja, ennen kuin Expressionin liiketoiminnasta tuli osa Harva Marketingia. Päivi ehdotti aiheekseni omnichannel-markkinointia, joka ei vielä silloin sanonut minulle terminä yhtään mitään.

Kaikkikanavainen markkinointi onnistuu myös pienyrityksessä – siihen tarvitaan vain enemmän luovuutta!

Omnichannel-markkinointi

Omnichannel-markkinointi (suom. kaikkikanavainen markkinointi) on aihe, jota Suomessa ei ollut aloittaessani vielä paljoa tutkittu. Yleisesti saatetaan ajatella, että omnichannel-markkinointia voivat toteuttaa vain isot yritykset, joilla on markkinoinnissa käytössä iso budjetti, ja sen takia halusin lähteä selvittämään, mitä tapahtuu kun sitä lähdetään soveltamaan sellaisen yrityksen toimintaan, joka tekee markkinointia todella pienellä budjetilla. 

Nimestään huolimatta omnichannel-markkinointi ei tarkoita, että kaikkia mahdollisia kanavia pitäisi käyttää, vaan ideana on ennemminkin yhdistää kanavien välinen käyttökokemus ja markkinointiviestit näiden välillä niin, että ne tukevat toisiaan.

Kun lähdin selvittämään mitä omnichannel oikein tarkoittaa ja miten sitä voisi lähteä soveltamaan huomasin, että tämä jakoi paljon mielipiteitä. Lopulta valikoin työssäni omnichannel-markkinoinnin pääkohdiksi asiakassegmentoinnin, asiakaspolun rakentamisen ja webanalytiikan. Ideana on, että asiakkaiden segmentoinnilla saadaan markkinointiviesteihin lisää tehoa, toimivan asiakaspolun rakentamisella kanavia saadaan synkronoitua keskenään tehokkaammin toimiviksi ja webanalytiikassa seurataan ja analysoidaan saatuja tuloksia, jotta näiden pohjalta voitaisiin jatkossa kehittää toimintaa.

tanja3.jpg
Tanjan kuvasi Emma Kautto.

Soveltaminen Maru Second Handin toimintaan

Tulimme Päivin kanssa siihen tulokseen, että saan opinnäytetyöstä eniten irti jos pääsen oikeasti soveltamaan omnichannel-markkinointia käytännössä. Olin silloin toiminut jo yhden kesän yrittäjänä Maru Second Hand –nimisessä naisten käytettyjen vaatteiden liikkeessä, joten tuntui luontevalta lähteä soveltamaan näitä keinoja omaan yritykseen. 

Myönnän, että toteuttamisvaiheessa olisi ollut parantamisen varaa ja jos olisin toteuttanut toimenpiteet tietäen ne asiat mitä tänä päivänä tiedän, olisin tehnyt monia asioita toisin. Kuitenkin tutkimuksessa nousi ylös mielenkiintoisia asioita, ja työ avarsi todella paljon ajatteluani useassa eri kanavissa toteutettavasta markkinoinnista.

Lähdin soveltamaan omnichannel-markkinointia liikkeessämme toteutettavaan Kierrätys Kesä 2016 –kampanjaan. Kampanjassa lähdettiin markkinointia kehittämään kohti kaikkikanavaisuutta hahmottelemalla ensin kontaktipisteet ja asiakaspolku. Näiden vahvistamiseksi toteutettiin asiakkaille myymälässä kysely, jonka avulla saatiin tietoa asiakaspolun heikoista kohdista ja uusia ideoita sen kehittämistä varten. 

Kampanjaan sisältyi erilaisia toimenpiteitä, jolla asiakkaita houkuteltiin liikkumaan kanavasta toiseen. Kampanjan osista parhaiten onnistui sähköpostikampanja. Se osoittautui tehokkaaksi tavaksi saada ihmisiä tutustumaan muihin kanaviin, sillä 12,4 % viestin avanneista oli klikannut itsensä eteenpäin johonkin toiseen Maru Second Handin kanavaan. Myös viestin avaamisprosentti oli keskiarvoa parempi (53,5 %).

Tanja Maru Second Hand Storella

Toinen hyvin onnistunut toimenpide oli arvoitusboxi myymälässä. Ideana oli, että asiakkaiden piti ratkaista laatikossa oleva arvoitus seuraamalla meitä some-kanavissamme ja saamalla sieltä erilaisia vihjeitä. Vihjeitä arvoituksen ratkaisemiseen löytyi Instagramista ja Facebookista, ja varsinkin Instagramin puolella kilpailu sai hyvin huomiota osakseen. Oikean vastauksen ehti käydä kertomassa myymälässä kolme henkilöä, ennen kuin ehdimme julkistaa kilpailun päättyneen, ja sen lisäksi saimme myös verkossa muutamia arvauksia. Ensimmäinen arvoituksen ratkaisija voitti itselleen Maru-korvakorut.

Isoin oivallukseni opinnäytetyössä oli se, kuinka eri kanavien pitäisi nimenomaan tarjota asiakkaille toisiaan täydentäviä sisältöjä, jolloin asiakas saa lisäarvoa liikkuessaan kanavasta toiseen. Kampanjan aikana saimme kanavien välistä liikennettä lisättyä ja saimme houkuteltua asiakkaitamme myymälästä myös digitaalisiin kanaviimme. Uskon kuitenkin, että pitkäjänteisemmällä työllä ja isommilla asiakasmassoilla tulokset olisivat paljon merkittävämpiä, minkä takia olisi voinut olla kannattavampaa kampanjan sijasta lähteä muuttamaan Maru Second Handin markkinointiatrategiaa kokonaisvaltaisemmin. 

Opinnäytetyö johdatti työhön digitaalisen markkinoinnin parissa

Opinnäytetyö vahvisti ajatustani siitä, että haluan työskennellä markkinoinnin parissa myös valmistuttuani, ja antoi sysäyksen etenkin digitaaliseen markkinointiin. 

Kun opinnäytetyö oli loppumetreillä, päätin että tällaisia juttuja haluan tehdä myös tulevaisuudessa. Niinpä otin puhelimen käteen ja soitin rohkeasti muutamaan yritykseen, jotka mielestäni vaikuttivat kiinnostavilta. Se johti lopulta siihen, että tällä hetkellä työskentelen freelancerina eräässä bränditoimistossa, tehden yhteisömanagerin hommia. Pääasiassa keskityn työssäni sosiaalisen median markkinointiin, mutta on ollut hienoa, että minut on otettu mukaan myös laajemmin viestinnän suunnitteluun ja ylläpitämään asiakassuhteita. Ideavuon hommien lisäksi sain myös kuulla, että pääsen vastuuhenkilöksi hoitamaan Jyväskylässä järjestettävien WaterXfestien sosiaalista mediaa, mistä olen todella innoissani!

Jälkeenpäin olen todella tyytyväinen, etten mennyt opinnäytetyön kanssa siitä helpoimmasta päästä, vaan pidin sitä ennemmin mahdollisuutena oppia jotain uutta tämän hetken markkinoinnista.  Olen varma, että jos en olisi ottanut opinnäytetyötä ennen kaikkea oppimishaasteena, en olisi näissä hommissa mitä tällä hetkellä teen!

Kiitos vielä kerran Päivi Salmiselle hyvästä aiheesta, haastatteluista ja kaikesta sparrauksesta mitä matkan varrella sain!

Opinnäytetyöni on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016111015985

Kirjoittaja: Tanja Heikkilä

Varaa 30 minuutin maksuton markkinointikonsultaatio  Saat vinkkejä ja ideoita yrityksesi markkinointiin. Varaa juttutuokio