Kimmo Saarinen vahvistaa WaveCrestia HubSpot-osaamisellaan

Pitkään markkinointialalla toiminut Kimmo Saarinen aloitti työt osana WaveCrestiä kesäkuussa 2022. Kimmolla on kokemusta monipuolisesti inbound-markkinoinnista, digimainonnan kanavista, asiakkuuksien johtamisesta ja HubSpotista sekä strategisella että taktisella tasolla. Kimmon vahvuuksiin kuuluu myös kokonaisuuksien erinomainen hahmottaminen ja laajan tiedon jäsentely järkeviksi ja helpommin ymmärrettäviksi kokonaisuuksisksi. WaveCrestillä Kimmo työskentelee HubSpot strategina ja hänen päävastuullaan on asiakkaiden HubSpot-tekemisen kehittäminen.

Kimmo Saarinen vahvistaa WaveCrestia HubSpot-osaamisellaan }}

Lahdesta kotoisin olevan Kimmon perheeseen kuuluu hänen lisäkseen puoliso, parivuotias lapsi ja kissa. Hänen vapaa-aikaansa kuuluu lähinnä perheen kanssa ajan viettämistä sekä harrastuksia. Kimmon harrastuksiin kuuluu sulkapallon ja lenkkeilyn lisäksi myös sijoittaminen, josta hän on hyvin kiinnostunut.

Haastattelin Kimmon tätä esittelyä varten kesällä 2022.

Millainen koulutus- ja työtausta sinulla on?

Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri ja edelliset pestini ovat olleet markkinointitoimistoissa. Aloitin työt ensin harjoittelijana josta etenin inbound-markkinoinnin, analytiikan ja HubSpotin maailmaan. Edellisesssä  työpaikassani Blink Helsingillä olin pari viime vuotta asiakkuusjohtajana. Olen siis päässyt työskentelemään hyvin laajalti digimarkkinoinnin erilaisissa tehtävissä ja käyttämään paljon esimerkiksi HubSpotia työvälineenäni. HubSpotin käytön aloitin 2012. Viimeiset vuodet olen keskittynyt yhä enemmän HubSpotiin ja mm. suunnitellut prosesseja, kouluttanut sekä tukenut asiakkaita sen käytössä.

Minkä takia hait alunperin näihin paikkoihin opiskelemaan ja töihin?

Markkinointi alana kiinnosti eniten kauppatieteellisistä aineista jonka vuoksi valitsin sen pääaineekseni. Näin alan valinta kävi hyvin luonnollisesti ja hakeuduin markkinointitoimistoihin töihin. Toimistossa työskentely on hyvin vaihtelevaa ja antoisaa kun pääsee tekemään asioita erilaisten yritysten ja ihmisten kanssa. Tämän ansiosta saa myös hyvin laajan liiketoiminnallisen näkemyksen kun tekeminen ei liity vain yhteen yritykseen ja toimialaan.

Mikä on työtehtäväsi ja vastuusi WaveCrestillä?

Koska toimin WaveCrestillä HubSpot strategina, niin ensisijaisiin työtehtäviini kuuluvat mm. HubSpot-projektien läpivieminen, prosessien suunnittelu, kouluttaminen ja tukeminen HubSpotin käytössä. Toisaalta työtehtäviini kuuluu myös vahvasti konsernimme sisäisen HubSpotin käytön parantaminen ja osittain myös käyttöönotto, sillä laajentuminen kansainväliseksi konserniksi vaatii hieman erilaisia prosesseja, kuin mitä meillä on tähän mennessä ollut käytössä.

Millaisia tavoitteita sinulla on työelämää koskien?

Yksi tärkeimmistä tavoitteistani työelämässä on jatkuva kehittyminen paremmaksi osaavammaksi asiantuntijaksi. Tällä hetkellä pyrin rooliini liittyen kehittymään erityisesti HubSpotin käytössä ja hyödyntämisessä. Uskonkin, että nykypäivän työelämässä tärkeimpiä taitoja ovat jatkuva oppiminen, olennaisen tiedon etsintä ja hyödyntäminen käyttöön.

Mitä arvostat eniten työssä?

Eniten työssä arvostan hyvää työyhteisöä, sillä se vaikuttaa paljon siihen, millaista arki työn parissa on. Lisäksi tärkeitä asioita ovat riittävän haastava ja kehittävä työ, jossa pääsee hyödyntämään ja kehittämään vahvuuksia.

Miten näet alamme tulevaisuuden?

Näen, että tulevaisuudessa tulee paljonkin muuttumaan se, miten ja mistä ihmiset tavoitetaan. Tämän myötä myös markkinoinnin keinojen tulee muuttua ja kehittyä. Toisaalta koen, että ihmisten peruspsykologia ja ajatusmallit tulevat pysymään suhteellisen samanlaisina.

Uskoisin, että markkinoinnin kanavat pirstaloituvat tulevaisuudessa yhä useampiin kanaviin. Tässä onkin mielenkiintoinen haaste yrityksille, jotta saadaan yhä enemmän jakautuneessa ympäristössä toteutettua tehokasta ja hyvin kohdistettua markkinointia ja myyntiä.

Uskon myös, että markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi on entistäkin tärkeämpää yrityksissä jotta saadaan tehostettua myyntiä ja luotua parempia asiakaskokemuksia.

Jos saisit järjestää  juuri sinunlaisesi juhannusjuhlat niin millaiset ne olisivat?

Järjestäisin Amazing Race-tyyppisen kisailun esim. Helsingissä, jossa tiimit tekevät tehtäviä vihjeiden avulla. Lopuksi käydään tehtävien suoritus läpi ja julistetaan voittaja, joka palkitaan. Loppuilta saunomista, hyvää ruokaa, juomaa ja yhdessäoloa. Tämä sopisi hyvin esim. työpaikan tai isomman kaveriporukan tapahtumaksi.