Itsensä johtaja on paras johtaja – LaaSista väline itsensä johtamiseen

Lähes 40-vuotisen työurani aikana olen nähnyt monenlaisia johtamisjärjestelmiä eri tyyppisissä ja -kokoisissa yrityksissä. Lukuisat yritykset 80-luvulta asti ovat käyttäneet hyvin samanlaisia johtamismalleja riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta. Yleensä johtaminen keskittyi kerrottuihin tapoihin toimia ja ylhäältä alas -johtamiseen. LaaS kääntää johtamismallin toisinpäin ja näin pystytään tarjoamaan palveluita mm. eri elämäntilanteissa oleville työntekijöille erilaisiin tarpeisiin.

Meillä Harvassa työntekijämme ovat erilaisissa elämänvaiheissa. On perheellisiä pienten lasten vanhempia, henkilöitä joilla ei ole lapsia tai lapset ovat jo lentäneet pesästä, ja näin kullakin on myös erilaiset tarpeet. LaaS tarjoaa jokaiselle juuri heidän tarvitsemat palvelut.

Harvalla myös liikutaan paljon, onhan liikunnalla myönteisiä vaikutuksia myös työssä ja arjessa jaksamiseen. Erilaisten liikuntamuotojen avulla yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa ja yli perinteisten vastuurajojen toimiminen työyhteisössä käy ketterämmin. Mikäli Harvalla ei ole valikoimassa työntekijän tarpeeseen sopivaa palvelua, voi sitä ehdottaa itse. Kaikki pyynnöt otetaan huomioon ja käsitellään.

Jokaisella työntekijällä on erilaiset tarpeet johtamiselle.

Johtamismallin määritys ja työstäminen

Harvalla LaaS-johtamismallin työstäminen aloitettiin 2017 vuoden puolella toimiston tiimipäivässä miettimällä millaisia tarpeita henkilöstöllä on. Pienen tarvekartoituksen jälkeen huomattiin, että olemme erilaisia ja kaipaamme erilaisia johtamispalveluita voidaksemme saavuttaa tavoitteemme entistä paremmin.

Seuraava vaihe oli workshop, jossa oli mukana kolmen yrityksen LaaS-työryhmät. Ryhmät työstivät jokainen oman yrityksen lähtökohdista johtamismallia. Pian huomattiin, että kaikilla yrityksillä on varsin erilaisia tarpeita johtamismallille, vaikka perusrunko oli hyvin samanlainen.

Harva määrittää yhdessä, mitä tarvitaan

Tämän jälkeen otettiin koko toimisto mukaan ja jokainen mietti omalta osaltaan mitä tarpeita ja toiveita kullakin oli henkilökohtaisesti johtamismallille. Tässä sessiossa tuli hyvin esille esimerkiksi sisäinen tieto ja taito, jota haluttiin ja pystyttiin jakamaan sisäisesti. Näiden perustietojen jälkeen työryhmällä oli pitkälti tarvittava informaatio hallussa ja runko valmis. Seuraava askel oli tuottaa palveluiden tekstit myyntikuntoon - suuri kiitos meidän Business Directorillemme Ilonalle luovien ja myyvien tekstien tuottamisesta!

Työn tehokkuus on hyvä lähtökohta, mutta tärkeää on myös jatkuva uudistuminen ja itsensä kehittäminen unohtamatta motivointia, hyvinvointia ja hyvää Harva-henkeä. Näitä palveluita halusimme tarjota! Uskon että LaaS kehittyy ja kasvaa työntekijöiden suosimana ja kaikin puolin toimivana järjestelmänä.

Voit lukea blogistamme tarkemmin miksi Harvalla johtaminen on palvelu ja mihin sillä tähdätään.

Päivi Siukosaari
LaaS-työryhmän jäsen

Päivi Siukosaari

Päivi Siukosaari

Harvan lämminsydäminen toimiston äitihahmo, LaaS-työryhmän jäsen ja Financial Manager, joka pitää numeropäällään talouden ojennuksessa

Osallistu keskusteluun