Mitkä ovat markkinoinnin suurimmat haasteet?

Markkinoinnin pelikenttä muuttuu koko ajan, ja muutostahti vain kiihtyy. Uusia haasteita tipahtelee eteen päivittäin työpaikan arjessa meilillä, pikaviestimillä ja puhelimella kaikista kanavista.

Mitkä ovat markkinoinnin suurimmat haasteet?

Alan mediat muistuttavat jatkuvasti uusista kehityskohteista: ostajat ovat yhä vaativampia ja valveutuneempia, hallittavien kanavien määrä kasvaa, kanavien roolit muuttuvat koko ajan, kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen pitäisi panostaa, sisällön tulisi olla yhä eeppisempiä, konversiot olisi saatava kattoon ja lisäksi työn alla tulisi olla jatkuvaa omaan alaan liittyvää pikkuparantamista.

Markkinoinnin haasteet

Uusia haasteita putoilee kuin taivaasta, ja vanhatkin epäkohdat tuntuvat välillä helvetiltä. Miten kenenkään aika, energia ja eurot ylipäänsä voivat riittää siihen, mitä kaikkea olisi pakko tehdä, kysyy moni markkinointipäällikkö tai liikkeenharjoittaja - ja toteaa samaan hengenvetoon, etteivät ne riitäkään.

Kysyimme viime vuoden lopussa asiakkailtamme, kasvuyrittäjiltä, brand managereilta, myyntipäälliköiltä ja -johtajilta, mitkä yksittäiset markkinoinnin haasteet heitä vaivaavat eniten arjessaan. Nyt kysymme sitä jälleen, ja vastaamalla osallistut Taivas + Helvetti -kirjan arvontaan. Näin asiakkaamme vastasivat vuosi sitten:  

Oman ajan riittämättömyys

Rutiinihommien lisäksi pitäisi pystyä tekemään jatkuvaa kehittämistä, kuten testaamaan uusia työkaluja ja pitämään huoli siitä, että itsekin jaksaa muuttuvan markkinointimaailman informaatio- ja innovaatioähkyssä. Mieli tekisi kokeilla uusia kuumia kampanjamalleja ja toisenlaisia toimijoita, mutta rohkeus ei riitä. Epäonnistumisen riski on isompi kuin rohkeus testata. Tyytyminen "ihan ok" -ratkaisuihin harmittaa jälkikäteen. 

Aito kohderyhmälähtöisyys

Tärkeimpien kohderyhmien tunnistaminen ja priorisointi on edelleen suuri haaste. Dataa on olemassa, mutta miten datasta saadaan kaikki irti, jotta oppisimme tuntemaan asiakkaamme entistä paremmin? Paine hankkia korkeita reacheja näytettäväksi esimiehelle, ajaa siihen, että konversio heikkenee. Mitä isommalla tykillä hyttystä ampuu, sitä epävarmemmin osuu tavoittelemaansa parveen tai yksilöön, joka olisi aidosti potentiaalisin ostaja. Markkinoinnissa varsin hyvin tiedetään, ettei kaikkia kannata yrittää puhutella, mutta silti moni kampanja on myös sisällöllisesti kompromissi. 

Avainmittareiden valinta

Toimenpiteiden tehokkuuden mittaaminen on edelleen suuri haaste. Etenkin jos markkinointi-ihminen vastaa sekä online-, some- ja human to human -kohtaamisista, hänen tarvitsee ymmärtää ja osata käyttää monenlainen mittareita. Lisäksi jokaisella toimistolla on omat suosituksensa siitä, mitä kannattaa mitata ja miten. Useat asiakkaistamme mainitsivat hallitsevansa perusmittaamisen erinomaisesti, mutta heti, kun siirrytään syvällisempään kuluttajakäyttäytymisen ymmärrykseen yksittäisissä kanavissa, ilmenee monia puutteita osaamisessa. Myös kaikkikanavaisen kampanjoinnin mittaaminen kaipaa usein sparrausta. 

Myynnin ja markkinoinnin rajapinta

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan selkeyttämiseen kaivataan apua etenkin pk-yrityksissä, joissa jokaisen työntekijän pitäisi olla markkinoija ja myyjäkin. Isoissa organisaatioissakin moni koki, että myynti ja markkinointi toimivat edelleen irrallaan toisistaan, ja nimenomaan rajapinnan hallinnassa on haasteita. Missä menee myynnin ja markkinoinnin rajat, ja pitääkö niitä keinotekoisesti edes lähteä luomaan, jos homma toimii nykyiselläänkin hyvin? Asiakkaamme mainitsivat haasteikseen, miten markkinointi saadaan tuottamaan parempia liidejä enemmän, ja miten myynti saadaan koppaamaan markkinoinnin liidit ja hoitamaan ne asiakkuuksiksi ja sieltä jälleen jälkimarkkinoinnin sykliin?

Tarinoista kaikki irti

Vahvojen kohderyhmää koskettavien tarinoiden synnyttäminen ja konkretisointi somevideon, podcastin ja Human to human -markkinoinnnin keinoin mietitytti viime vuonna. Tarinoiden tärkeys tiedostettiin, mutta niiden suunnittelu ja tuottaminen oli iso haaste. Miten tarinallistava ote tuodaan koko organisaation toimintamalliksi ja kuinka parhaat tarinasisällöt saadaan irti niistä ihmisistä, jotka eivät perinteisesti pidä tarinoita tärkeänä vaikutuskeinona? 

Mobiili on täällä

Mobiili on yrittäjän ja markkinoijan kannalta yksi isompia markkinoinnin muutoksia, tämän tietävät jo kaikki. Mutta samanaikaisesti, kun huudetaan mobiilin nimeen, ei tiedetäkään, millaisia tekoja se käytännössä vaatii. Juurihan me vasta opimme, että yrityksellä pitää olla kotisivut tai ei ole olemassa ostajan maailmassa. Viime vuonna asiakkaamme muunmuassa pohtivat konkreettisia keinoja mobiilimarkkinoinnin toteuttamiseksi. Yksinkertaisimmillaan oli kyse oman verkkosivuston eli sähköisen myyntiputken kuntoon laittamisesta, mutta miten sellainen projekti viedään läpi ja kenen pitää osallistua projektiin talon sisällä? Onko projekti markkinoinnin, IT:n vai myynnin pelikenttää - vaiko niiden kaikkien? Myös kohdistettu mainonta mobiilikanavissa ymmärretään tärkeäksi, mutta miten asiakas tietää, tarvitseeko hän SEM:a, SEO:a, RTM:a, remarketingia vai jotain aivan muuta? 

Markkinointikumppanin valinta

Luotettavien kumppaneiden löytäminen ja vertaileminen oli monelle haaste. Samaan tarjouspyyntöön saattaa tulla kasa täysin erilaisia tarjouksia, joita on mahdoton vertailla keskenään. Tarvitaan tapaamisia ja taas tapaamisia, jotta kumppaneista saadaan valittua edes jollain tavalla sopivimmat valintajoukkoon. Useampi asiakkaistamme mainitsi, että toimistojen tarjontaan on ilmestynyt lukuisia uusia palvelukategorioita, eikä ole välttämättä helppo sanoa, onko toimisto aidosti kyseisen aihealueen syvällinen osaaja, vai tuottaako palvelun alihankkija. 

Verkkokaupan mahdollisuudet

Tyypillisesti asiakkaamme ovat pohtineet, onko verkkokauppa oikea tapa myydä juuri omaa tuotetta tai palvelua. Monia verkkokaupantekoon mukaan lähteneitä kiinnosti, miten verkkokauppaan saataisiin asiakkaita ja miten asiakkaita pitäisi palvella verkossa.

Nyt vuoden 2015 lähestyessä loppuaan, haluammekin jälleen kysyä teiltä markkinoinnin ja myynnin amattilaiset, millaisia arjen haasteita mielessänne on juuri nyt? Ovatko haasteet pysyneet samanlaisina kuin aiemmin vai täysin muuttuneet? 

Jaa kanssamme arkiset haasteesi. Kaikki aikaansa antaneet osallistuvat kahden Taivas + Helvetti Vol. 2 -kirjan arvontaan.

Keroo meille suurin haasteesi ja voita Taivas+Helvetti Vol.2 -kirja