Some on arkipäivää - kuolevatko myyntipromootiot?

Markkinointialaa seuraavana saattaa välillä tuntua, että muuta mainontaa ei enää olekaan kuin sosiaalinen media. Harvakin tekee sosiaalisen median markkinointia, mutta satojen tuhansien toteutettujen promootiotyövuorojen rinnalla muutaman vuoden vallinnut somehuuma tuntuu vasta alkusoitolta. Perinteisten medioiden kuolemasta on puhuttu vuosia, mutta käytännössä kuoleman sijaan mediat ovat digitalisoituneet tai laajentaneet kohtaamisiin, kuten esimerkiksi Sanoma, joka juuri laajensi tapahtumapalettiaan Tikkurila Festivaalilla.

Some on arkipäivää - kuolevatko myyntipromootiot?

Ihminen ei lopulta jää kaipaamaan paperista sanomalehteä tai jonkun muun päättämää illan televisio-ohjelmaa, mutta suurin osa ihmisistä tulee kuitenkin aina hakeutumaan kontaktiin muihin ihmisiin. Massatapahtumien ja ylipäätään ihmisten kohtaamispaikkojen merkitys markkinointikanavana tulee sen myötä vain entisestään kasvamaan - näin me Harvalla uskomme. Asiakkaamme ovat pitkälti samoilla linjoilla kanssamme: Panostukset ovat siirtyneet perinteisistä televisio-, radio- ja lehtimainoksista yhä enemmän verkkoon ja kaupallisiin kohtaamisiin kasvokkain. Emmekä suinkaan ole ainoita, jotka ovat tätä mieltä! 

oppikirjat

Haaga-Helian englanninkielisestä Bachelor of Business Administration -ohjelmasta tradenomiksi valmistunut Huda Elwan oli pari vuotta sitten sopivasti opinnäytetyöaihetta vailla. Lähetimme Hudan selvittämään, mitä perinteisesti paljon promoja tehneen elintarviketeollisuuden bränditaloissa ajatellaan: Jätetäänkö maistatukset ja sämpläykset vähemmälle, kun sosiaalinen media valtaa alaa?

Emme halunneet ohjata tutkimusta mihinkään tiettyyn suuntaan, joten Huda sai vapaat kädet haastateltavien valintaan. Toivoimme vain, että kaikki olisivat elintarvikealalta, koska sillä puolella promootio on ollut perinteisesti vahva markkinointikeino. Lisäksi toivoimme, että mukana olisi niin pieniä kuin suuriakin toimijoita. Koska kyseessä oli opinnäytetyö, ei ammattitutkimus, ei haastateltujen määrä ollut suuri, mutta kuitenkin riittävä kertomaan mietteistä muuttuvassa markkinassa. 

Uncle Bens promootio

Kuluttajien täytyy saada maistaa tuotetta

Kaikki haastellut kertoivat käyttävänsä tällä hetkellä sekä sosiaalista mediaa että promootioita markkinoinnin keinoina. Yksi brändeistä kertoi käyttävänsä somekanavista ainoastaan Facebookia, mutta tekevänsä puolestaan satoja promootiopäiviä vuodessa ympäri Suomea. Sosiaalisen median panostukset eivät yhdenkään brändin kohdalla olleet vähentäneet promootioiden tekemistä. "Kuluttajien täytyy saada maistaa tuotetta!" ja "Sosiaalinen media ei koskaan tule korvaamaan maistatuksia tai muuta face-to-face kontaktia kuluttajien kanssa" ovat suoria lainauksia haastatelluilta.

Suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä, että sosiaalinen media ei voi markkinointikeinona koskaan tulla yhtä tärkeäksi kuin promootio. Moni oli kokeillut promootioiden mainostamista etukäteen sosiaalisessa mediassa, mutta sitä ei oltu aina koettu kovin toimivaksi. Somemarkkinoinnin myötä esimerkiksi ruuhka-Suomeen keskittyvät maistatukset olivat aiheuttaneet närää harvemmin asutuilla alueilla asuvissa. Kuten kuvitella voi, maistatukset eivät tyypillisesti ole sen luokan tapahtuma, että niitä varten lähdettäisiin kotoa kaupalliseen ympäristöön. Monesti maistatukseen tai demoon osallistuminen on spontaani tapahtumasarja, missä promoottorilla ja hänen osaamisellaan on keskeinen merkitys.

Promootio kasvattaa myyntiä promopäivän jälkeen

Lähes kaikki haastatellut kokivat, että promootio kasvattaa myyntiä myös itse promootiopäivän jälkeen. Osa maistajista ei osta tuotetta heti, mutta promootion vaikutus näkyy lisääntyneenä myyntinä myöhemmin.

Myös muihin maistatuskeinoihin kuin kasvokkain tapahtuviin promootioihin oltiin valmiita tutustumaan. Mietitty oli esimerkiksi buzzaamista eli "hopottamista", tuettua kavereille suosittelua. Esimerkiksi lehden mukana näytteen jakamista ei pidetty välttämättä miellyttävänä ajatuksena. "Periaatteessa olen kaiken sen kannalla missä pääsee uutuustuotetta kokeilemaan. Se ei riitä yksinään, että saat tuotteen käteen. Se yhteys missä saa näytteen on tärkeää. Tuntuuko se täysin tuoreelta... Mielikuvien kanssa on tarkkaa!"

Jos rahat eivät riittäisi kuin somen tai promootion käyttöön, melko tarkalleen puolet brändeistä päätyisi pelkkään sosiaaliseen mediaan ja puolet taas promootioon. Sekä sosiaalinen media että promootiot koettiin tärkeiksi keinoiksi, mutta niitä käytetään enimmäkseen erikseen. Somen koettiin palvelevan eri tarkoitusta kuin promootioiden. "Esimerkiksi uuden tuotteen lanseerauksessa maistatukset saavat suuremman roolin kuin sosiaalinen media, mutta olemassa olevan tuotteen muistuttamisessa sosiaalisella medialla taas on tärkeämpi tehtävä." Vastaajilla ei tuntunut olevan kovin hyviä kokemuksia promootion ja sosiaalisen median yhdistämisestä - Harvalla riittää siis vielä työsarkaa ja tätä ilosanomaa me mielellään jaamme ja teemme. Opinnäytetyön kokonaisuudessaan löydät täältä.

Elwanin löydökset ovat täysin samansuuntaisia kuin laajempienkin tutkimusten. Carrie Sloanin artikkelista 9 Secret Ways Stores Seduce Us into Buying käy ilmi, että 40% asiakkaista, joiden ei ollut tarkoitus ostaa mitään ruokaa, osti jonkun (ei välttämättä sen maistatetun) ruokatuotteen maistatuksen jälkeen! Ehkäpä pieni suupala herätti makunystyrät haluamaan jatkoa? 

Ota yhteyttä, mikäli haluat keskustella tarkemmin kaupallisten kohtaamisten synnyttämisestä - niin verkossa kuin kasvokkain! 

Varaa 30 minuutin maksuton markkinointikonsultaatio  Saat vinkkejä ja ideoita yrityksesi markkinointiin. Varaa juttutuokio


Huom. Osa tässä artikkelissa julkaistuista lainauksista ei päätynyt opinnäytetyön lopulliseen julkaisuversioon.