Sosiaalinen media osana markkinointia - lataa ilmainen opas

Sosiaalinen media on yksi markkinoinnin tehokkaimmista väylistä, sillä tällä hetkellä valtaosa kuluttajan verkossa viettämästä ajasta kuluu sosiaalisen median kanavissa. Sosiaalinen media on mullistanut sekä markkinoinnin että viestinnän tehokkuuden, sisällön ja kohdentamisen.

Sosiaalinen media osana markkinointia - lataa ilmainen opas

sosiaalinen-media-osana-markkinointia

Sosiaalisen median yhdistäminen strategisesti markkinointiin ja myyntiin

Yritykset ovat viimeistään nyt heränneet ja rynnänneet eri sosiaalisen median kanaviin. Pelkkä läsnäolo ei kuitenkaan riitä. Useat yritykset kokevat edelleen haasteelliseksi, miten sosiaalinen media yhdistetään strategisesti markkinointiin ja myyntiin. Sosiaalisen median hyödyntäminen brändimarkkinoinnissa, liidien keräämisessä tai asiakaspalvelukanavana vaatii syvällistä ymmärrystä eri kanavien mahdollisuuksista ja haasteista, sisällön merkityksestä ja kuluttajakäyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median hyödyntäminen tehokkaasti eri liiketoiminnan alueilla on kuitenkin hyvin kankeaa ja hidasta niin kauan, kun markkinointi-, viestintä- ja myyntitiimit työskentelevät erikseen. 

Mitä, miksi ja kenelle?

Sosiaalinen media osana markkinointia -opas käsittelee sosiaalista ostamista ja kaikkikanavaista markkinointia, Social Media Experienceä, yritysten kokemia sosiaalisen median haasteita, sisällön merkitystä ja esittelee uusimpia tutkimustuloksia ja casejä Suomen sosiaalisen median kentältä. Opas on tarkoitettu kaikille niille markkinoinnin, viestinnän tai myynnin parissa työskenteleville, jotka haluavat kehittää ja hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaammin osana sosiaalista ostoprosessia.  

Lataa ilmainen opas tästä:

Lataa sosiaalisen media opas