VTT

VTT x Slush - vaikuttava kokonaistoteutus tapahtumaan ja someen

Joka alalla on yksi esikuva, jota muut seuraavat ja jolta pyritään oppimaan. Se, joka asettaa sen kuuluisan riman muille. Suomessa ja ennen kaikkea tapahtuma-alalla se on Slush - yksi maapallon suurimmista tuotantoprojekteista. Tänä vuonna Harva sai kunnian tehdä yhteistyötä Slushissa VTT:n ammattilaisten kanssa, joka on muovannut voimakkaasti omaa brändiään viimeisten kuukausien ajan. VTT:n tekemisen ytimessä on tarina maailman muuttamisesta sekä hyvinvoinnin ja kasvun luomisesta - innovaatio kerrallaan! 

VTT x Slush - vaikuttava kokonaistoteutus tapahtumaan ja someen }}

Lähtökohdat

VTT oli päättänyt lähteä tervehtimään startup-kansaa Slushiin kertoakseen uudesta VTT LaunchPad-yrityshautomostaan, joka lanseerattiin juuri otolliseen aikaan, muutama päivä ennen Slushia. VTT LaunchPadin tavoitteena on luoda toimialoja uudistavia startup-yrityksiä sekä monipuolistaa ja vahvistaa entisestään brändiuudistuksen läpi käyneen VTT:n brändimielikuvaa ja tunnettuutta kohderyhmässä. Lanseerauksen yhteydessä VTT aloitti aktiivisen uusien startup-yrittäjien, mentoreiden sekä LaunchPadin vetäjän etsimisen uudelle hautomolleen. 

Mikä olisi parempi ympäristö markkinoida hautomoa, kuin startup-yrittäjien vakiotapahtuma Slush? Harvan tapahtumamuotoilutiimi valikoitui kumppaniksi, sillä näkemyksessä yhdistyi saumattomasti digitaalinen ja f2f-kohtaamispolku ja kokemus sekä ymmärrys startup-kulttuurista ja -yrittäjyydestä.

VTT ei ole aiemmin ollut Slushissa omalla osastolla, joten Harvan omakohtainen kokemus Slushista ja tapahtumamuotoilusta sekä ymmärrys startup-yrittäjyydestä ylipäänsä, osoittautuivat keskeisiksi yhteistyötä ohjaaviksi tekijöiksi. Harvan ratkaisussa keskityttiin kolmeen teemaan: 

  1. Tietoisuus uudesta VTT LaunchPad -konseptista: Kuinka startup-yrittäjät saadaan tietoiseksi siitä, että VTT:lla on juuri heidän tekemistään tukeva VTT LauchPad-konsepti olemassa ja sitä demotaan startup-tapahtuma Slushissa? Monen startup-yrittäjän mielikuva VTT:sta on aikansa elänyt, ja vain liian harvat kohderyhmän edustajat tuntevat VTT:n palveluita ja ratkaisuja. 

  2. Kontaktimäärä tapahtumassa: Miten osastolle tulijat saadaan houkuteltua osastolle, viettämään aikaa VTT:n ammattilaisten kanssa ja jättämään yhteystietonsa myöhempiä keskusteluita varten? 

  3. Tapahtumainvestoinnin tuotto: Miten yksittäisen tapahtuman investoinnin ympärille rakennetaan kokonaisvaltainen asiakaspolku hyödyntämällä digitaalisia kanavia ja sosiaalista mediaa ennen ja jälkeen tapahtuman? 

Harva Experience vastasi VTT:n Slushin tapahtumamuotoilusta ja toteutuksesta onnistuneesti

Ratkaisumme pähkinänkuoressa:

VTT:n Slush-presenssi sekä LaunchPad-yrityshautomon markkinointi rakennettiin "Are you the next one? - #iamthenextone" -konseptin ympärille. Konsepti pyrki herättelemään koko startup scenea heittämällä haasteen ja kysymyksen ilmoille: "Oletko sinä seuraava?".

Konsepti puhutteli kaikkia VTT:n tavoittelemia kohderyhmiä: uusia startup-yrittäjiä ja potentiaalisia mentoreita LaunchPadille sekä hautomon vetämisestä kiinnostuneita manageriehdokkaita. Konseptiin yhdistettiin nokkelasti myös aikaisemmat VTT:sta spinnanneet startup-yritykset tuomalla heidän "I was the previous one" -kasvutarinoitaan esiin ja tarjoamalla VTT LaunchPadista kiinnostuneille mahdollisuus tulla tapaamaan aikaisempia spin-off-yrittäjiä VTT VIP Boothilla Slushissa.

Konsepti toteutettiin seuraavasti käytännössä:

1. Tunnettuus ja tietoisuus: Kohdennettu ennakkomarkkinointi startup-yrittäjille valituissa digitaalisen median kanavissa kahdella kärjellä: "Lanseerasimme juuri jotain täysin uutta ja uniikkia startup-scenessa: Tunnetko jo VTT LaunchPad-konseptin?" ja "Tule tapaamaan VTT:n asiantuntijat Slushiin VIP Boothiimme ja kuulemaan VTT LaunchPadin mahdollisuuksista startupeille."

2. Kontaktimäärä: Harvan koulutetut promoottorit buukattiin osastolle sisäänheittäjiksi, jotta jokainen ohikulkija tuli kontaktoitua ja heitettyä sisään osastolle. Osastolla pääsi myös kuvauttamaan itsensä tyylikkääseen mustavalkokuvaan, jota voisi hyödyntää vaikkapa LinkedInissa tai oman firman myyntipitchausmateriaaleissa. 

3. Tapahtumainvestoinnin tuotto: VTT LaunchPad-hautomon lanseerausta ja VTT:n Slush presenssin ennakkomarkkinointia varten toteutettiin oma sivusto osoitteeseen: thenextone. Sivustolle ohjattiin kävijöitä kohdennetuilla mainoksilla sekä ennen tapahtumaa että sen aikana. Sivusto on suunniteltu niin, että sitä on vaivaton jatkokehittää ja laajentaa myös myöhemmin Slushin jälkeen. Sivustolla oli myös esitelty VTT:n aikaisempien spin-off-yrityksien kasvutarinoita.

Kaiken kaikkiaan, Slush on yksi haasteellisimmista tapahtumista saada houkuteltua tapahtumakävijöitä ständille, sillä mielenkiintoista tapahtumaohjelmaa, verkostoitumista ja tekemistä on tarjolla joka minuutille. VTT:tä tuskin osattaisiin etsiä tapahtumaosallistujien joukosta, ja vaikka se löydettäisiin, niin startup-taustaisten henkilöiden olisi todennäköisesti vaikea ymmärtää, mikä on LaunchPad ja miksi siitä voisi olla heille hyötyä? VTT:n tarjonta on valtavan laaja, eikä VTT ole aiemmin toteuttanut markkinointiaan Slushin kaltaisessa tapahtumassa. 

Onnistumiset

Are you the next one -kokonaisuus ylitti kaikki odotukset, johon on monta syytä. Tärkeimmät niistä olivat: 

  • VTT:n beyond the obvious -asenne yhteistyötä ja tekemistä kohtaan: Rohkeus ja kunnianhimo tulevat tarpeeseen Slushin kaltaisessa tapahtumassa, jossa taistelu huomiosta ja ajasta ovat erittäin korkealla.
  • Systemaattinen ennakkomarkkinointi digikanavissa: kohdennettu markkinointiviestintä oikeissa kanavissa loi kattavan etukäteistietoisuuden VTT:n tapahtumaosallistumisesta ja VTT LaunchPad-konseptista. 
  • Kokenut osastorakentaja: Slushissa on moni erityisvaatimuksia muun muassa ekologisuudelle, jotka kaikki tulee huomioida niin osaston rakennuttamisessa kuin jakomateriaaliasssa. Projekti toteutettiin Harva-perheen voimin ja osaston visualisoinnista ja rakentamisesta vasta kokenut partnerimme FairFactory. 
  • Viimeistely: kriittisissä asioissa ei suostuttu tekemään kompromisseja, vaan yksityiskohtiin panostettiin niiden vaatimalla tavalla. Yksi keskeisimmistä markkinointipäätöksistä oli investoida varsinaisen tapahtumatoteutuksen lisäksi digitaaliseen ja sosiaalisen median markkinointiin. 

    sometus-aktiivisuus-slush-vtt

Palautetta

Sekä Slush-kävijöiltä että VTT:ltä tuli kokonaisuudessaan positiivista palautetta, vaikka aina löytyy myös kehitettävää. Tapahtumaluvut oli kunnioitettavat ja tavoitteet ylittyivät kaikilla mittareilla. 

vtt-brand-comment-slush

Yhteistyö Harvan kanssa oli sujuvaa ja kommunikaatio avointa, ja kaikki meni aivan nappiin. You guys just rock. 

Slushissa kirjoitetaan tarinoita

Slushissa toteutetaan unelmia ja rakennetaan menestystarinoita. Tapahtuma, joka starttasi kymmenen vuotta sitten pienen porukan ideana ja jonka logossa oli huonosti piirretty hirvi, on jo itsessään menestystarina, joka hakee vertaistaan. On ollut mahtavaa päästä suunnittelemaan ja kirjoittamaan täksi vuodeksi VTT:n tarinaa, jonka potentiaalia startup-kulttuurin ja yritysten asioiden edistämisessä on harva vielä ymmärtänyt.