ePassi

Hakukone­­optimoinnilla lisää toivottuja verkkosivukävijöitä

Henkilöstöetujen mobiilimaksujen kiistaton edelläkävijä ePassi on tehnyt yhteistyötä Harva Marketingin kanssa vuodet 2017-2019. Yhteistyö on pitänyt sisällään useita eri digitaalisen markkinoinnin kokonaisuuksia, kuten verkkoanalytiikkaa, hakukonemarkkinointia, sosiaalisen median markkinointia, sisällöntuotantoa sekä verkkosivujen konversio-optimointia. Menestyvän ja jatkuvasti kasvavan yrityksen yksi jatkokehityskohteista olivat vaatimattomat hakukonesijoitukset sen tärkeimpiin kilpaijoihin nähden. Tätä Harva lähti kehittämään alkuvuodesta 2018.

 

ePassi HubSpot Presentation

Hakukone­­optimoinnilla lisää toivottuja verkkosivukävijöitä

ePassista yrityksenä

Suomalainen ePassi on Pohjoismaiden suosituin henkilöstöetujen mobiili maksutapa.
ePassilla hallinnoidaan lounas-, liikunta-, kulttuuri-, työsuhdematka- ja hyvinvointiedut.
ePassi edustaa Suomessa myös maailman suosituinta mobiilimaksutapaa Alipayta. Vanhanaikaisten ja hävikkiä tuottavien maksuseteleiden sijaan maksaminen ePassilla tapahtuu maksuttomalla mobiilisovelluksella, joka löytyy kaikkien älypuhelimien sovelluskaupoista. Maksaminen sovelluksella tapahtuu muutamalla klikkauksella ja tismalleen samalla ostoksen kustantamalla summalla, jolloin työnantajan investointi käytetään siihen mihin se on tarkoitettu, ilman hävikkiä ja kallista hallinnointia.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Harva Marketingin vastuulla on ollut lisätä ePassin tunnettuutta ja myyntiä eri digitaalisen markkinoinnin keinoin. Yhteistyön alkutaipaleella selvitimme verkkoanalytiikan avulla suurimman osan uusista asiakkaista tulevan orgaanisesti Googlesta viimeisenä merkitsevänä lähteenä. Samalla kuitenkin huomasimme, että tärkeimmät palvelusivut eivät nousseet hakutuloksissa löydettävälle tasolle. Orgaaniset tulokset jäivätkin selvästi ensimmäisten hakusivujen ulkopuolelle.

Jatkuvaan markkinointiyhteistyöhön ePassin kanssa sisältyikin 2018 alkupuolesta lähtien ePassin verkkosivujen hakukoneoptimointi, jonka tarkoituksena oli varmistaa yrityksen näkyvyys luonnollisissa hakukonetuloksissa merkittävimmillä hakusanoilla. Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena oli auttaa yhä useampaa asiakasta löytämään ePassin tarjoamat palvelut entistä paremmin etsiessään henkilöstöetujen tarjoajia verkosta.

Hakukoneoptimointiprojektin lopullisena tavoitteena oli nostaa jokainen ePassin palvelusivu merkittävimmillä hakusanoilla ensimmäiselle hakutulossivulle Googlen syövereistä. Tämän tavoitteen täyttyessä arvioimme saavamme asiakkaan verkkosivuille lisää toivottua liikennettä ja orgaanisesti uusia sivuvierailaijoita halutuille palvelusivuille.

Tehokasta hakukoneoptimointia

Hyvin hakukoneoptimoidut verkkosivut löydetään juuri silloin, kun tarve on suurin. ePassin tapauksessa lähdimme toteuttamaan projektia seuraavalla tavalla:

Hakusanasuunnitelma

Aloitimme hakukoneoptimoinnin projektin luomalla strategian palvelukohtaisen hakusanatutkimuksen avulla.  Hakusanasuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, jossa selvitetään verkkosivuston tiettyjen sivujen hakusanat, joille sivuja lähdetään optimoimaan. Suunnitelmaan kerättyjen sanojen ja termien osalta tavoitteena on päästä hakukoneen hakutuloksissa mahdollisimman hyville sijoituksille.

Hakusanatutkimuksessa huomasimme, että ePassin sijoituksissa oli paljon kasvupotentiaalia useilla liiketoiminnan kannalta oleellisilla hakusanoilla ja mahdollisuus tavoittaa enemmän ostohaluisia asiakkaita ennen kilpailijoita. Hakusanasuunnitelman sisällön kriteereinä käytimme hakusanojen osuvuutta, hakuvolyymejä, sanojen ja termien vaikeusasteita sekä asiakkaan palvelujen tuntemukseen perustuvaa harkintakykyä ja oleellisuutta. Hakunsanasuunnitteluun käytimme Googlen tarjoamien työkalujen lisäksi muun muassa SEMrushia.

Sisäinen optimointi

Hakusanasuunnitelman jälkeen lähdimme optimoimaan ePassin palvelusivujen sisältöä vastaamaan vaadittuja tarpeita ja hakusanasuunnitelman pohjalta saatuja tuloksia. Sisäinen hakukoneoptimointi tarkoittaa sivuston sisällön ja teknisten osa-alueiden kehittämistä, jonka tarkoituksena on rakentaa muiden hakukoneoptimoinnin osa-alueiden kanssa kokonaisuus, jossa käyttäjien käyttökokemusta ja tiedon saantia kehitetään kohdeyleisön kiinnostuksia vastaaviksi.

ePassin projektissamme optimoimme ja uudistimme sivujen tekstisisällöt, otsikot, sisäiset linkitykset, metatiedot, kuvat ja sivurakenteet. Loimme myös lisää oleellista blogisisältöä hakusanatutkimuksen tulosten perusteella, jotta saimme katettua perusteellisesti eri palveluille relevanteimmat hakusanat ja käyttäjien etsimät tiedot sivuille.

Ulkoinen optimointi

ePassin sivuston sisäisen optimoinnin lisäksi hyödynsimme ulkoista optimointia asiakaskokemuksen ja tunnettuuden parantamiseksi. Vahva linkkiportfolio on useimmiten elintärkeää, kun tavoitellaan korkeita hakukonesijoituksia. Linkkiportfolio tarkoittaa  verkkosivujen sekä laadukkaita sisäisiä että ulkoisia linkkejä. Mitä luotettavammalta sivustolta verkkosivusi saa linkin kautta liikennettä, sitä positiivisemmin se vaikuttaa sivuston hakutuloksiin. Ulkoista hakukoneoptimointia onkin pidetty yhtenä tärkeimmistä hakukoneoptimoinnin osa-alueesta. Optimoimme ePassin palvelusivuille luotettavia ja tärkeitä lisätietoja käyttäjille tuottavia linkkejä ja tehostimme ulkoista linkitystä yhteistyössä ePassin laajan käyttöpaikka- ja asiakasverkoston kanssa.

 

Tulokset

Vaikka hakukoneoptimointi on aina jatkuva prosessi, kyseisen projektin tuotoksena optimoitujen sivujen hakutulossijoitukset, orgaaniset kävijämäärät ja hakukonenäkyvyys lisääntyivät merkittävästi. ePassin palvelusivujen hakukonenäkyvyys kasvoi neljän kuukauden tarkastelujakson aikana hakukoneoptimoinnin ansiosta seuraavalla tavalla:

Hakutulossijoitukset

ePassin optimoitujen palvelusivujen hakutulossijoitukset merkittävimmille avainsanoille kasvoivat hakukoneoptimointiprojektin neljän kuukauden tarkastelujakson aikana lähes kymmenkertaisesti. Keskimääräinen hakutulossijoitus optimoiduille sivuille määritellyillä avainsanoilla oli toukokuun loppuun mennessä 5,5, kun ennen projektia keskimääräinen sijoitus oli keskimäärin 45. Hakutulossijoitukset ovat nousseet entisestään projektin jälkeen.

seo-hakutulossijoitus-epassi

Orgaanisen liikenteen kehitys

ePassin palvelusivujen orgaaniset kävijämäärät ja klikkausprosentit kokivat myös positiivisen muutoksen hakukoneoptimoinnin ansiosta. Alla oleva grafiikka esittää liikenteen määrän kehityksen kaikille määriteltyjen hakukonekampanjan avainsanojen ja hakutermien osalta. 

seo-näkyvyys-epassi

Hakukonenäkyvyys

Hakukonenäkyvyysindeksi perustuu klikkausprosentteihin, joka näyttää verkkosivujen kehityksen Googlen top 100 hakutulossijoitusten osalta; nolla prosenttia merkitsee domainin puuttumisen kokonaan top 100 sijoituksista, kun vastaavasti 100 prosentin tulos tarkoittaisi domainin löytymistä ensimmäiseltä sijalta jokaisella määritellyllä avainsanalla. Palvelusivujen näkyvyysprosentti nousi hakukoneoptimoinnin avulla yli 10 prosenttiin. Prosenttiluku on noussut entisestään tarkastelujakson jälkeen. 

seo-liikenteen-kehitys-epassi

Tehokkaan hakukoneoptimoinnin avulla ihmiset löytävät nyt paremmin informaatiota sekä vastauksia työsuhde-etuihin liittyen. Jokainen palvelusivu on saatu nostettua ensimmäiselle hakusivulle merkittävimmillä avainsanoilla. Onnistunut hakukoneoptimointi on auttanut myös hakukonemainontaa, jonka laatupisteet ovat nousseet merkittävästi ja palveluita koskevat mainokset ovat tärkeimmillä hakusanoilla kärkisijoilla jokaisessa mainoskampanjassa.

Haluatko sinun yrityksesi verkkosivut kohti hakukoneiden kärkisijoja sekä orgaanisesti että hakukonemainonnan puolella? Mikäli näin on, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi maksuttoman markkinointikonsultaation kautta, jonka pääset varaamaan alla olevasta painikkeesta. Jutellaan pian!

Varaa 30 minuutin maksuton markkinointikonsultaatio  Saat vinkkejä ja ideoita yrityksesi markkinointiin. Varaa juttutuokio