Eficode

Eficoden ulkoistettu markkinointi tuo tuloksia

IT-talo Eficode kaipasi pikaisesti apua markkinointiinsa, kun vuoden tärkein markkinointiponnistus, DEVOPS 2016 -tapahtuma, oli vain muutaman kuukauden päässä. Kiireellisestä toteutustarpeesta alkanut yhteistyö laajeni nopeasti kokonaisvaltaiseen markkinointikumppanuuteen. Markkinointipäällikön palkkaamistakin aluksi harkinnut Eficode sai yhden osaajan sijasta käyttöönsä kokonaisen tiimin. Porukalla on vankka kokemus kasvavien ja laajentuvien yritysten markkinointi- ja viestintäprosesseista, markkinoinnin skaalaamisesta ja johtamisesti sekä prosessikehityksestä, mittaamisesta ja jatkuvan parantamisen mallilla toimimisesta tiiminä. 

Ulkoistaminen on sopiva vaihtoehto yritykselle, joilla on jo joku käsitys siitä, mitä se haluaa saavutta liiketoiminnassaan markkinoinnin keinoin. Monen asiakkaan lähtötilanne on, ettei talossa ole resurssejä eikä markkinoinnin prosessikehitys ja johtamisosaamista, mutta bränditunnettuuden, taktisen markkinoinnin, uusien työvälineiden ja myynnillisen markkinoinnin tukemiseen tarvitaan tukea. Tällaisen tarpeen täyttämiseen in-house -organisaation rakentaminen ei ole se kustannustehokkain vaihtoehto, eikä pelkkä konsultointipalvelu useinkaan täytä asiakkaan kaikkia tarpeita. Vaikka suunnittelu ja liidaaminen on tärkeää, niin lopulta tulokset syntyy systemaattisella tekemisellä ja jatkuvalla tekemisen parantamisella.

Eficode on ymmärtänyt markkinoinnin arvon liiketoiminnan kasvun lähteenä

Eficode on yli 200 henkeä työllistävä suomalainen ohjelmistotalo, joka on erikoistunut Devops-menetelmiin, Big data- ja palvelumuotoilupalveluihin sekä testiautomaatioratkaisuihin. Suurin osa yrityksen asiakkaista ovat suomalaisia pörssiyrityksiä ja kehittyviä start-upeja. Eficode on myös aloittanut kansainvälistymisprosessin, joka keskittyy etenkin Pohjoismaihin. Eficodella on toimistoja Helsingin lisäksi Tampereella, Kööpenhaminassa, Tukholmassa ja Göteborgissa.

Kuten Eficode, harva organisaatio haluaa investoida in-house markkinointitiimin rakentamiseen. Markkinoinnin ostaminen kokonaispalveluna on nopea ja varma tapa käynnistää systemaattinen markkinointi sen sijaan, että käyttäisi aikaa in-house osaajien rekrytointiin ja perehdyttämiseen, työvälineiden valintaan ja ajantasalla pitämiseen sekä jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Markkinoinnin toteuttamiseen tarvitsee ainakin suunnittelijoita, graafikkoja, copywritereita, koodareita, valokuvaajia, videokuvaajia, digimarkkinoinnin ja sen eri työkalujen osaajia sekä tietysti projektipäälliköitä. Usein jo pelkkä huipputiimin muodostuminen ottaa oman aikansa substanssiperehdytyksen rinnalla. 

  •  Harvalta saimme käyttöömme koko markkinointitiimin monipuolisen osaamisen yhden markkinointihenkilön sijasta - Heikki Hämäläinen, Sales Director,  Eficode

Markkinoinnin toteutuksia kokonaisuus mielessä

Harva Marketing vastasi kokonaisuudessaan Eficoden markkinoinnin johtamisesta, digitaalisista markkinointikanavista, hakukonemarkkinoinnista ja verkkoanalytiikasta. Lisäksi Harva osallistui työnantajamielikuvan kehittämiseen ja rekrytointimarkkinointiin. Lisäksi Harva osallistui verkkosivukehitysprojekteihin yhteistyössä asiakkaan oman tiimin kanssa sekä suunnitteli myynnin ja tunnettuuden lisäämiseen tarkoitettuja tapahtumia niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Harva tuki Eficodea myös erilaisissa viikottaisissa projekteissa, joihin ei haluttu käyttää omia aika- tai henkilöstöresursseja.

Systemaattista markkinoinnin suunnittelutyötä tehtiin koko yhteistyön ajan myös toteuttamisen ohessa. Nopeasti muuttuvalla ja kasvavalla alalla ei kannata jämähtää liian laajojen, pian jo vanhentuvien suunnittelmakokonaisuuksien ääreen. Enemmän tarvitaan työstömalleja, joissa jatkuva parantaminen on osa arkea. Yhteistyön aluksi Harva ja Eficode työstivät mm. Eficoden brändin ytimen brändiprismamallilla. Näin onnistuttiin kiteyttämään Eficoden DNA:ssa oleva no-nonsense -ajattelu ja aitous viestittäviksi sisällöiksi ja kokonaisuuksiksi. 

Todellista hyötyä markkinoinnin automaatiosta

Osana markkinoinnin uudelleenjärjestelyäprojektia Eficode otti käyttöönsä markkinoinnin automaatiojärjestelmä Hubspotin Harvan johdolla. Yrityksellä oli aikaisempaakin kokemusta järjestelmästä, mutta sen koko potentiaalia ei oltu hyödynnetty. Käyttöaste oli matala ja järjestelmä koettiin tarpeettomaksi. Laskut tietenkin rullasivat ja harmitus oli suuri, koska järjestelmän käyttöön ei ollut aikaa paneutua. Harvan johtaman Hubspotin uudelleen käyttöönoton tavoite oli tehostaa jo käynnissä olevaa inbound-markkinointia sekä auttaa löytämään uusia ulottuvuuksia sähköpostimarkkinointiin ja liidinkeruuseen. Hubspot mahdollistaa myyntiliidien keräämisen ja validioimisen säännöllisesti julkaistun asiantuntijasisällön avulla. 

Tehokkaasti käytetty markkinoinnin automaatio tiivistää markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä ja muuttaa markkinoinnin kuluerästä saantipuolelle. Yhteistyön aikana Eficoden markkinoinnista onkin tullut entistä mitattavampaa, konversio-optimoidumpaa sekä laadukkaampaa.   

Kasvua ja uusia ennätyksiä tiiviin yhteistyön avulla

Nopeassa kasvussa olevan Eficoden markkinointitarpeita edistettiin aloituspäivästä lähtien tiiviillä ja luottamuksellisella yhteistyöllä. Eficoden tavoitteet ovat myös Harvan tavoitteet, ja Harvalaiset otettiin mukaan Eficoden sisäiseen viestintään, tiedotustilaisuuksiin, kehittämiseen sekä osaksi organisaation päivittäistä tekemistä. Etenkin työnantajamielikuvan rakentaminen oli luontevampaa, kun Harva pääsi elämään yrityksen kulttuuria sisältä päin. Eficoden kasvun ytimessä on osaamisen edelläkävijyys, mitä eficodelaiset jakavat paitsi toisilleen, myös muille kiinnostuneille oppaiden, blogikirjoitusten ja asiantuntijatapahtumien avulla.

  • Yhteistyö Harvan kanssa on sujuvaa ja mutkatonta. Lisäkäsiparit, jotka ymmärtävät digimarkkinointia ja IT-alan kilpailtua rekrytointikenttää, ovat olleet enemmän kuin tarpeen arjen HR-kiireissä - Irina Nordström, HR Manager, Eficode

DEVOPS-tapahtumat ovat kasvaneet Harvan vuosina räjähdysmäisesti. Harva on ollut vastuussa tapahtumien markkinoinnista ja tapahtumatuotannosta kahtena edellisenä vuotena, joiden aikana tapahtumasta on kasvanut tunnettu kansainvälisen tason tilaisuus. Tapahtumien markkinointiin on kuulunut laajaa tekemistä sosiaalisen median kanavien, sähköpostimarkkinoinnin sekä hakukonemarkkinoinnin kautta. Voit katsoa alta koostevideon DEVOPS 2017  -tapahtumasta, joka oli vuoden suurin Devops -tapahtuma koko Skandinaviassa.

Vuoden 2018 joulukuussa järjestettävä DEVOPS 2018 pidetään Helsingin Clarionissa. Ensi vuonna tapahtuman tavoitteena on kasvaa edelleen, ja paikalle odotetaan yli 1000 osallistujaa ympäri maailman.

Topics: Caset ja palvelut, Hakukoneoptimointi, Sähköpostimarkkinointi, tapahtumat, markkinoinnin automaatio, inbound