<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1215289601892782&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case

Eficode

Eficoden ulkoistettu markkinointi

IT-talo Eficode kaipasi pikaisesti apua markkinointiinsa vuoden 2016 alussa, kun vuoden tärkein markkinointiponnistus, DEVOPS 2016 -tapahtuma, oli vain muutaman kuukauden päässä. Kiireellisestä toteutustarpeesta alkanut yhteistyö laajeni nopeasti kokonaisvaltaiseen markkinointikumppanuuteen. Markkinointipäällikön palkkaamista harkinnut Eficode saikin käyttöönsä kokonaisen markkinointitiimin osaamisen.

Ulkoistaminen on hyvä vaihtoehto yritykselle silloin, kun tiedossa on, mitä markkinoinnilta haluaa, mutta resursseja sen toteuttamiseen ei ole. Harvalla yrityksellä on varaa rekrytoida kaikkia niitä osaajia, joita markkinoinnin toteuttamiseen tarvitsisi: suunnittelijoita, graafikkoja, copywritereita, koodareita, valokuvaajia, videokuvaajia, digimarkkinoinnin eri työkalujen osaajia ja tietysti projektinjohtajia.

Eficode on yli 200 henkeä työllistävä suomalainen ohjelmistotalo, joka on erikoistunut Devops-menetelmiin, Big data- ja palvelumuotoilupalveluihin sekä testiautomaatioratkaisuihin. Suurin osa yrityksen asiakkaista ovat suomalaisia pörssiyrityksiä ja nousevia start-upeja. Eficode on myös aloittanut vahvan kansainvälistymisprosessin, jonka tavoitteena on ollut laajentaa näkyvyyttä ja toimintaa etenkin Pohjoismaissa. Eficodella on toimistoja Helsingin lisäksi Tampereella, Kööpenhaminassa, Tukholmassa ja Göteborgissa.

 

  •  Saimme käyttöömme kokonaisen markkinointitiimin monipuolisen osaamisen yhden markkinointipäällikön sijasta - Heikki Hämäläinen, Sales Director,  Eficode

Markkinoinnin toteutuksia kokonaisuus mielessä

Harva Marketing vastaa Eficoden digitaalisista markkinointikanavista ja hakukoneoptimoinnista sekä on eri tavoin mukana työnantajamielikuvan kehittämisessä. Lisäksi Harva on ollut osana verkkosivukehitysprojekteja, suunnitellut myynnin ja tunnettuuden lisäämiseen tähtääviä tapahtumia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, sekä toiminut Eficoden tukena ja turvana erilaisissa viikoittaisissa projekteissa, joihin aika- tai henkilöstöresurssit eivät aina ole riittäneet organisaation sisällä. 

Suunnittelutyötä on tehty koko yhteistyön ajan toteutusten ohessa, sillä nopeasti muuttuvalla ja kasvavalla alalla ei kannata pysähtyä tekemään liian laajoja, pian vanhentuvia suunnitelmakokonaisuuksia. Yhteistyön alussa yhdessä työstetty brändiprisma selvensi Eficoden DNA:ssa olevan no-nonsense -ajattelun ja aitouden, mikä on pidetty mielessä kaikessa markkinointitekemisessä.

Todellista hyötyä markkinoinnin automaatiosta

Eficode otti käyttöönsä markkinoinnin automaatiojärjestelmä Hubspotin Harvan johdolla. Eficodella oli aikaisempaakin kokemusta järjestelmästä, mutta sen hyöty oli jäänyt matalan käyttöasteen takia vähäiseksi ja järjestelmä koettiin tarpeettomaksi. Hubspotin uuden käyttöönoton tarkoituksena oli tehostaa jo käynnissä olevaa inbound-markkinointia sekä tuoda uusia ulottuvuuksia esimerkiksi sähköpostimarkkinointiin ja liidienkeruuseen. 

Hubspot mahdollistaa myyntiliidien keräämisen ja validioimisen säännöllisesti julkaistun asiantuntijasisällön avulla. Tehokkaasti käytetty markkinoinnin automaatio tiivistää markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä ja parhaimmillaan muuttaa markkinoinnin kuluerästä saantipuolelle. Yhteistyön aikana Eficoden markkinoinnista onkin tullut yhä mitattavampaa, konversio-optimoidumpaa sekä laadullisempaa.   

Kasvua ja uusia ennätyksiä tiiviin yhteistyön avulla

Nopeassa kasvussa olevan Eficoden markkinointitarpeita on edistetty aloituspäivästä lähtien tiiviin ja luottamuksellisen yhteistyön kautta. Harvalaiset on otettu hienosti mukaan Eficoden sisäisiin tiedotustilaisuuksiin ja tapahtumiin osaksi organisaation päivittäistä tekemistä. Etenkin työnantajamielikuvan rakentaminen on ollut luontevampaa, kun yrityksen kulttuuri on tullut tehokkaasti tutuksi. Eficoden ytimessä on osaamisen edelläkävijyys, mitä eficodelaiset jakavat paitsi toisilleen, myös muille kiinnostuneille oppaiden, blogikirjoitusten ja asiantuntijatapahtumien avulla.

  • Yhteistyö Harvan kanssa on sujuvaa ja mutkatonta. Lisäkäsiparit, jotka ymmärtävät digimarkkinointia ja IT-alan kilpailtua rekrytointikenttää, ovat olleet enemmän kuin tarpeen arjen HR-kiireissä - Irina Nordström, HR Manager, Eficode

DEVOPS-tapahtumat ovat kasvaneet Harvan vuosina räjähdysmäisesti. Harva on ollut vastuussa tapahtumien markkinoinnista ja tapahtumatuotannosta kahtena edellisenä vuotena, joiden aikana tapahtumasta on kasvanut tunnettu kansainvälisen tason tilaisuus. Tapahtumien markkinointiin on kuulunut laajaa tekemistä sosiaalisen median kanavien, sähköpostimarkkinoinnin sekä hakukonemarkkinoinnin kautta. Voit katsoa alta koostevideon DEVOPS 2017  -tapahtumasta, joka oli vuoden suurin Devops -tapahtuma koko Skandinaviassa.

Vuoden 2018 toukokuussa järjestettävä DEVOPS 2018 pidetään Helsingin Clarionissa. Ensi vuonna tapahtuman tavoitteena on kasvaa edelleen, ja paikalle odotetaan yli 1000 osallistujaa ympäri maailman.

Topics: Caset ja palvelut, Hakukoneoptimointi, Sähköpostimarkkinointi, markkinoinnin ulkoistaminen, tapahtumat, markkinoinnin automaatio, inbound