Mantec

Graafinen ohjeisto luo yhtenäistä ilmettä

Yritysilme vaikuttaa menestykseen, sillä se määrittelee, millaisia mielikuvia yritykseen liitetään. Onnistunut brändäys parantaa kannattavuutta ja kasvattaa liiketoimintaa. Pohjoismaiden laajimman toimeenpanevan konsultointiyrityksen Mantecin yritysilme kaipasi päivitystä. Harva Marketingin kanssa toteutetun yhteistyön tavoitteena oli vähentää presentaatioiden visuaalisen ilmeen työstämiseen käytettyä kallisarvoista konsulttien työaikaa. Lisäksi myyntimateriaaleihin haluttiin tuoda yhteneväisyyttä kansainvälistä konsernia palvelevan graafisen ohjeiston avulla.

Epäyhtenäinen ilme vei aikaa

Lähtötilanteessa Mantecin materiaalit koettiin visuaalisesti epäyhteneväisinä, sillä graafinen ohjeisto puuttui. Yrityspresentaation ilme ei viestinyt ammattimaista ja laadukasta yrityskuvaa, ja sekä materiaalien luettavuudessa että selkeydessä nähtiin parantamisen varaa. Mantecin konsulteilla saattoi kulua aivan liian kauan esitysten ja raporttien työstämiseen, eikä arvokas sisältö päässyt oikeuksiinsa vanhassa presentaatiopohjassa. 

Harva Marketing tarjosi ratkaisuksi graafisen ohjeiston luomisen sekä yrityspresentaation visuaalisen ilmeen suunnittelun ja toteutuksen. Mantecille suunniteltiin tarvittavat graafiset elementit, kuvamaailma ja värimaailma sekä uudet presentaatiosivupohjat helpottamaan konsulttien työtä.

Kansainvälinen Mantec toimii useilla aloilla

1997 perustetussa jatkuvaan operatiiviseen kehitykseen ja implementointiin erikoistuneessa kansainvälisessä Mantec-konsernissa työskentelee tänä päivänä noin 150 ammattilaista, joista Suomessa noin 30 henkeä. Siinä missä toimialan kilpailijat keskittyvät johdon konsultointiin, Mantec hallitsee myös operatiivisen toimeenpanopuolen. Yrityksen juuret ovat valmistavassa teollisuudessa, mutta nykyisin asiakkaita on lukuisilta eri toimialoilta. Kansainvälisyyden merkitys korostuu niin asiakkaiden kuin työntekijöiden suunnitellessa projekteja, joissa materiaalien pääkielenä on englanti.

Kansainvälisyys asetti raamit

Mantec on kansainvälinen toimija, joten kaikki materiaalit tehtiin englanniksi. Konsernirakenteen vuoksi myös materiaalien skaalattavuus oli huomioitava, jotta se sopisi myynnin, johdon ja konsulttien tarpeeseen. Mantecin asiakkaat toimivat monilla eri aloilla, mikä edellyttää visuaalisilta materiaaleilta tiettyä universaaliutta. Yrityksen logoa ei haluttu muuttaa ja yrityspresentaatioihin, tarjouksiin ja raportteihin haluttiin yhteneväinen ilme. Visuaalisille materiaaleille piti luoda oma mediapankkinsa, jotta kuvat ja materiaalit löytyisivät järjestelmällisesti yhdestä paikasta.

Harvan ja Mantecin yhteistyö sujui jouhevasti, sillä päätöksentekijät istuivat samassa pöydässä ja ratkaisut saatiin tehtyä nopeasti. Yhteistyö eteni sovitussa aikataulussa.

Kun päättäjät istuvat samassa pöydässä ja ovat jo suunnitteluvaiheessa aktiivisesti mukana, yhteistyö etenee nopeammin.

                   Jenna Hölttä, Client Success Manager, Harva Marketing

Yrityspresentaation sekä myyntimateriaalien uudistus ja käyttöönotto

Laadukas yrityspresentaatio tarjoaa lukijalle informaation helposti luettavassa muodossa ja selkeästi jaoteltuna. Tyylikäs ulkoasu viestii yrityksen arvoista sekä rakentaa brändimielikuvaa. Näyttävällä esityksellä luodaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille ammattimainen vaikutelma. Mantecille luotiin ulkoasupohjat myynti- ja muihin presentaatioihin sekä oma kuvapankki. Mantecin konsulteille pidettiin myös koulutus visuaalisten materiaalien käytöstä. 

Visuaalisen ilmeen luominen

Yhteistyössä lähdettiin liikkeelle graafisen ohjeiston rakentamisesta, jotta tavoite yhteneväisestä ilmeestä toteutuisi kaikissa materiaaleissa myös silloin, kun Harva Marketing ei ole niitä toteuttamassa. Inspiraatiota haettiin logosta ja Mantecin arvoista, jotta ilme täydentäisi jo olemassa olevaa organisaatiota ja kulttuuria. Ilmeen elementtien valinnoissa hyödynnettiin myös Mantecin asiakkaiden toimialaa kuvaavia kuvia, jotta uusi ilme puhuttelisi myös asiakkaita. Uusi visuaalinen ilme esiteltiin ja hyväksytettiin osa-alue kerrallaan Mantecilla. 

Myyntimateriaalien ulkoasupohjat

Harva aloitti Mantecin presentaation päivityksen kartoittamalla tarpeelliset sivupohjarakenteet. Tämän jälkeen Harva piirsi useita erilaisia sivupohjia, joista yhdessä valittiin parhaat. Pohjia muokattiin ja tehtiin lisää Mantecin esittämien toiveiden mukaisesti.

Kuvapankin luominen

Lähes kaikilla yrityksillä on tarve kuvituskuville. Mantecille haluttiin luoda oma kuvapankki, koska sen avulla jokainen käyttäjä voi jatkossa halutessaan viimeistellä presentaatiot omiin tarpeisiin sopivilla valinnoillaan. Yhteisiä kuvapankin kuvia valitessa huomioitiin erityisesti Mantecin asiakkaiden erilaiset toimialat. Yhtään toimialaa ei haluttu ylikorostaa kuvamateriaaleissa.

Koulutus

Mantec kertoi jo briiffivaiheessa, että monilla konsulteilla Excel-taidot ovat Powerpoint-taitoja paremmat, ja numeropää visuaalista silmää vahvempi. Niinpä visuaalisen ilmeen valmistuttua konsulteille järjestettiin koulutus sen soveltamisesta. Lyhyt koulutus presentaatiomateriaalin tarkoituksesta ja käyttöönotosta on erityisen tärkeä muistaa järjestää, jotta uusi ilme tulisi varmasti jokaisen käyttöön. Koulutuksen piti Mantecin konsultti Erika Allekotte. 

 

Positiivista palautetta ja ajansäästöä

Mantecin uuden visuaalisen ilmeen yhtäläisyydestä on tullut paljon positiivista palautetta. Kiitosta on tullut erityisesti siitä, että perusilme on viety tähän päivään kuitenkin vanhaa ilmettä arvostaen. Valmiit presentaatiopohjat ovat helpottaneet työntekoa ja työajan käytössä on huomattu konkreettista säästöä. 

Kuvapankkikuvista on myös saatu kiittävää palautetta. Kommenttien mukaan kuvissa arvostetaan skandinaavisia juuria ja tuodaan sitä arvokkaalla tavalla esille. 

Parasta mahdollista palautetta on tietenkin se, että visuaalista ilmettä noudatetaan ja halutaan käyttää arjessa. Lisäksi Mantecin työntekijät ovat alkaneet käyttää visuaalista ilmettä pikkuhiljaa muissakin maissa kuin Suomessa.

---

Haluatko Sinäkin, että yrityksesi visuaalinen ilme antaisi parhaan mahdollisen vaikutelman? Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi maksuttoman markkinointikonsultaation kautta, jonka pääset varaamaan alla olevasta painikkeesta. Jutellaan pian!

Tilaa maksuton markkinointikonsultaatio

Tykkäsitkö tästä? Jaa juttu!