Mantec

Graafinen ohjeisto luo yhtenäistä ilmettä

Yritysilme vaikuttaa menestykseen, sillä se määrittelee, millaisia mielikuvia yritykseen liitetään. Onnistunut brändäys parantaa kannattavuutta ja kasvattaa liiketoimintaa. Pohjoismaiden laajimman toimeenpanevan konsultointiyrityksen Mantecin yritysilme kaipasi päivitystä. Harva Marketingin kanssa toteutetun yhteistyön tavoitteena oli vähentää presentaatioiden visuaalisen ilmeen työstämiseen käytettyä kallisarvoista konsulttien työaikaa. Lisäksi myyntimateriaaleihin haluttiin tuoda yhteneväisyyttä kansainvälistä konsernia palvelevan graafisen ohjeiston avulla.

Graafinen ohjeisto luo yhtenäistä ilmettä

Kansainvälinen Mantec toimii useilla aloilla

1997 perustetussa jatkuvaan operatiiviseen kehitykseen ja implementointiin erikoistuneessa kansainvälisessä Mantec-konsernissa työskentelee nykyisin noin 150 ammattilaista, joista Suomessa noin 30 henkeä.  

Siinä missä toimialan kilpailijat keskittyvät johdon konsultointiin, Mantec hallitsee myös operatiivisen toimeenpanopuolen. Yrityksen juuret ovat valmistavassa teollisuudessa, mutta nykyisin asiakkaita on lukuisilta eri toimialoilta. Kansainvälisyyden merkitys korostuu niin asiakkaiden kuin työntekijöiden suunnitellessa projekteja, joissa materiaalien pääkielenä on englanti.

Epäyhtenäinen ilme vei aikaa

Mantecin ilme kaipasi perusteellista tuulettamista ja päivityksen yhteydessä nähtiin syytä myös uusia aikansa elänyt verkkosivusto.  

Yrityksen visuaaliset materiaalit koettiin visuaalisesti epäyhteneväisinä, sillä graafinen ohjeisto puuttui. Tästä syystä ilme ei viestinyt ammattimaista ja laadukasta yrityskuvaa, ja sekä materiaalien luettavuudessa että selkeydessä nähtiin parantamisen varaa. 

Verkkosivuston edellisestä ilmeuudistuksesta oli kulunut aikaa lähes vuosikymmen, eikä sivusto vastannut nykypäivän odotuksia esimerkiksi visuaalisesti tai käytettävyyden osalta.

Tavoitteena oli vähentää visuaalisen ilmeen työstämiseen ja julkaisemiseen käytettyä kallisarvoista konsulttien työaikaa, ja lisäksi varmistaa, että koko henkilökunta osaa hyödyntää uusia materiaaleja. Arvokas sisältö ei myöskään päässyt oikeuksiinsa vanhoissa pohjissa. 

Verkkosivu uusiksi ja arvojen mukainen ilme

Yritysilme vaikuttaa menestykseen, sillä se määrittelee, millaisia mielikuvia yritykseen liitetään. Onnistunut brändityöstö parantaa kannattavuutta ja kasvattaa liiketoimintaa.

Kansainvälisyys asetti omat raaminsa työskentelylle ja kaikki materiaalit tehtiin englanniksi. Konsernirakenteen vuoksi materiaalien piti skaalautua myynnin, johdon ja konsulttien tarpeeseen. Lisäksi oli huomioitava Mantecin asiakkaiden toiminta monilla eri aloilla, mikä edellyttää visuaalisilta materiaaleilta tiettyä universaaliutta. Yrityksen logoa ei haluttu muuttaa.

Verkkosivuston osalta edessä oli täydellinen uudelleenrakennus, jotta kaikki nykyvaatimukset saatiin kerralla toteutettua. Sivuston julkaisujärjestelmä vaihdettiin samalla Wordpressiin, jotta tuleva kehitys ei olisi sidottu yhteen järjestelmätoimittajaan.

Visuaalisille materiaaleille luotiin oma mediapankkinsa, jotta kuvat ja materiaalit löytyvät järjestelmällisesti yhdestä paikasta.

Yritysilme vaikuttaa menestykseen, sillä se määrittelee, millaisia mielikuvia yritykseen liitetään.

  • Jukka Hurme, Client Success Director, Harva Marketing

Ohjeistosta kuvapankkiin

Yhteistyössä lähdettiin liikkeelle graafisen ohjeiston rakentamisesta, jotta tavoite yhteneväisestä ilmeestä toteutuisi kaikissa materiaaleissa myös silloin, kun Harva Marketing ei ole niitä toteuttamassa. Inspiraatiota haettiin logosta ja Mantecin arvoista, jotta ilme täydentäisi jo olemassa olevaa organisaatiota ja kulttuuria. Ilmeen elementtien valinnoissa hyödynnettiin myös Mantecin asiakkaiden toimialaa kuvaavia kuvia, jotta uusi ilme puhuttelisi myös asiakkaita. Uusi visuaalinen ilme esiteltiin ja hyväksytettiin osa-alue kerrallaan Mantecilla. 

 

Laadukas yrityspresentaatio tarjoaa lukijalle informaation helposti luettavassa muodossa ja selkeästi jaoteltuna. Tyylikäs ulkoasu viestii yrityksen arvoista sekä rakentaa brändimielikuvaa. Näyttävällä esityksellä luodaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille ammattimainen vaikutelma. Mantecille luotiin ulkoasupohjat myynti- ja muihin presentaatioihin sekä oma kuvapankki. Mantecin konsulteille pidettiin myös koulutus visuaalisten materiaalien käytöstä. 

Verkkosivuissa tärkeää oli visuaalisen ilmeen uusiminen, tiedon helpompi saavutettavuus ja erilaisten päätelaitteiden sekä näyttökokojen huomioonotto. Hyvin toteutettu verkkosivusto on kuin näyteikkuna yrityksen toimintaan, ja sen tulee puhutella niin asiakkaita, Mantecista kiinnostuneita yrityksiä kuin työnhakijoitakin.

Verkkosivujen ja presentaatioiden visuaalinen päivitys noudatti yksinkertaista kaavaa: Harva aloitti Mantecin materiaalien päivityksen kartoittamalla tarpeet, tämän jälkeen Harva suunnitteli rakenteet ja ulkoasun, joista yhdessä valittiin parhaat. Pohjia muokattiin ja tehtiin lisää Mantecin esittämien toiveiden mukaisesti.

Lähes kaikilla yrityksillä on tarve kuvituskuville. Mantecille haluttiin luoda oma kuvapankki, koska sen avulla jokainen käyttäjä voi jatkossa halutessaan viimeistellä presentaatiot omiin tarpeisiin sopivilla valinnoillaan. Yhteisiä kuvapankin kuvia valitessa huomioitiin erityisesti Mantecin asiakkaiden erilaiset toimialat. 

Positiivista palautetta ja ajansäästöä

Kun Mantecin päätöksentekijät olivat jo suunnitteluvaiheessa aktiivisesti mukana ja istuvat samassa pöydässä Harvan suunnittelijoiden kanssa, yhteistyö eteni jouhevasti, nopeasti ja sovitussa aikataulussa.

Mantecin uuden visuaalisen ilmeen yhtenäisyydestä on tullut paljon positiivista palautetta. Kiitosta on tullut erityisesti siitä, että perusilme on viety tähän päivään kuitenkin vanhaa ilmettä arvostaen. Valmiit presentaatiopohjat ovat helpottaneet työntekoa ja työajan käytössä on huomattu konkreettista säästöä. 

Kuvapankkikuvista on myös saatu kiittävää palautetta. Kommenttien mukaan kuvissa arvostetaan skandinaavisia juuria ja tuodaan niitä arvokkaalla tavalla esille. 

Parasta mahdollista palautetta on tietenkin se, että visuaalista ilmettä noudatetaan ja halutaan käyttää arjessa. 

---

Haluatko Sinäkin, että yrityksesi visuaalinen ilme antaisi parhaan mahdollisen vaikutelman? Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi maksuttoman markkinointikonsultaation kautta, jonka pääset varaamaan alla olevasta painikkeesta. Jutellaan pian!

Varaa 30 minuutin maksuton markkinointikonsultaatio  Saat vinkkejä ja ideoita yrityksesi markkinointiin. Varaa juttutuokio