HP Finland

Re-invent the Future - Case: HP Finland

95% kävijöistä tulisi uudestaan tapahtumaan

HP Finland Oy halusi luoda B2B-sektorin loppuasiakkaille tapahtuman, joka tuo näkökulmaa tulevaisuuden teknologioiden kehitykseen. HP:n omiin tuotealueisiin tutustuminen mahdollistettiin taukojen aikana.


Re-invent the Future - Case: HP Finland

HP Finland Oy haluaa vahvistaa asemiaan tulevaisuuden teknologioiden ajatusjohtajana niin loppuasiakkaiden kuin kumppaneiden suuntaan. Tätä tavoitetta tuettiin Harva Marketingin kanssa toteutetussa Re-invent the future-tapahtumassa Vanhalla Ylioppilastalolla loppuvuodesta 2019. Tapahtumasuunnittelun lähtökohtana toimi Event Design by Harva -työmalli, joka auttaa tehokkaan ja tuottavan tapahtuman muotoilussa ja konkretisoinnissa. Toimintamallissa huomioidaan sekä digitaalinen että kasvokkain toteutuva tapahtumapolku tapahtuman ennakkomarkkinointa tapahtuman aikaiseen aktivointiin ja jälkimarkkinointiin.

Yhteistyö asiakkaamme kanssa on jatkunut yli 10 vuoden ajan, ja olemme toteuttaneet HP Finlandille myös lukuisia muita roadshow-konsepteja, myyntitapahtumia sekä loppuasiakastilaisuuksia.  - Pekka Virmalainen

Tavoitteena oli saada mukaan 200 loppuasiakasta ja luoda heille selkeämpi kuva, mihin HP ja tulevaisuuden teknologiat ovat menossa. Lisäksi nähtiin potentiaalia saada avattua uusia potentiaalisia asiakkuuksia. Yhtenä kokoontumisen aiheena oli myös juhlia HP Inc.:in tähänastista, 80-vuotista taivalta.

Sähköiset kutsut lähetettiin 1500 tarkasti valitulle asiakkaan edustajalla, käytännössä it- ja teknologia-alan sekä talouspuolen päättäjille. Tämän jälkeen HP:n asiakkuustiimi soitti kutsutut läpi. 

Tapahtuman ohjelma laitettiin yhteen trackiin, mikä mahdollisti yhtäaikaiset tauot ja osallistujien verkostoitumisen. Tapahtumassa kuultiin HP:n kansainvälisiä asiantuntijoita ja kahta ulkopuolista keynote-puhujaa cyberturvallisuuden ja health-techin puolelta. Verkostoituminen jatkui vapaamuotoisesti pitkälle iltaan.

Tapahtumaan osallistui lopulta 195 henkeä. Tapahtumaa pidettiin kävijöiden puolesta erittäin onnistuneena ja 95% vastanneista tulisi uudestaan. Hyvä niin, sillä vuoden 2020 tapahtuma on jo suunnittelupöydällä!