Avara

HubSpot paransi Avaran asiakaspolkua

Tuotetut palvelut

 • Hubspotin käyttöönotto markkinoinnin kokonaisvaltaiseksi työkaluksi

  • Markkinoinnin työkalujen käyttöönotto
  • Verkkosivujen siirto HubSpot CMS:ään
  • HubSpot-integraatiot asiakkaan omiin järjestelmiin
  • Asiakaspalvelun tiketöinnin automaatiot ja workflowt
 • Jatkuva viikoittainen yhteistyö, kehitys ja käytön tuki
  • Asiakaspalvelun ja tiketöinnin käytön tuki
  • Verkkosivuylläpito ja kehitys
  • Järjestelmäintegraatioiden jatkuva kehitys ja ylläpito
  • Inbound-sisällöt kuten blogit ja uutiskirjeet
  • Sosiaalisen median postaukset Hubspotin kautta
HubSpot paransi Avaran asiakaspolkua

Asiakas

Avara on yksi Suomen johtavista vuokra-asuntojen tarjoajista ja asuinkiinteistösijoitusten sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiöistä. Harva Marketing on ollut pitkäaikaisena Avaran markkinoinnin kumppanina tuomassa suomalaisia vuokra-asujia ja Avara-koteja yhteen jo vuodesta 2015 lähtien.

Avara otti käyttöön HubSpotin parantaakseen asiakkaan polkua, kehittääkseen automaatioviestintää ja mahdollistaakseen vuokraustiimin tekemän seurannan. Voit lukea kumppanuudestamme laajemmin täältä

Tavoitteet

HubSpotin käyttöönotolta haettiin Avaralle mm seuraavia hyötyjä:

 • Markkinoinnin toimenpiteiden keskittäminen yhteen järjestelmään
 • Markkinoinnin tehokkaampi mittaaminen ja vuokrausputken seuranta
 • Asiakaskokemuksen parantaminen
 • Asukasviestinnän lisääminen
 • Asiakaspalvelu- ja vuokraustiimin työn helpottaminen moderneilla työkaluilla

Mitä tehtiin

Avaran ja Harvan yhteistyön alkaessa oli selkeää, että markkinoinnista puuttui kokonaisvaltainen työkalu, joka tehostaisi markkinoinnin toteutuksia ja mittaamista. Yhteistyön ensimmäisiin projekteihin kuului Avaran verkkosivujen uudistaminen ja tässä yhteydessä aloitettiin myös HubSpotin käyttö uusien verkkosivujen rakentuessa HubSpotin CMS-työkalulla. Verkkosivukehityksen siirtyessä HubSpotiin ryhdyttiin hyödyntämään myös HubSpotin muita työkaluja, kuten blogialustaa, lomakkeita, postituslistoja, uutiskirjetyökalua sekä sosiaalisen median julkaisutyökaluja.

Avaran aloittaessa oman asunnonhakupalvelunsa OmaAvaran kehityksen tiedettiin, että HubSpotin integrointi järjestelmään tulee olemaan avainasemassa markkinoinnin kehityspolulla. OmaAvaran ja HubSpotin välisen integraation avulla mahdollistettiin saumaton tiedonkulku aina asuntohakemuksen jättäneistä olemassa oleviin vuokra-asukkaisiin, ja täten myös tarkemmin kohdistettuun markkinointiin edellämainituille kohderyhmille. Harva vastasi käyttöönottoprojektissa HubSpotin integraatioiden määrittelystä ja toteutuksesta yhdessä OmaAvaran kehitystiimin kanssa.  

Asiakaspalvelu tiketteineen pyöritetään Hubspotissa

HubSpotin käytön laajentaminen jatkui Avaran sisäistäessä asiakaspalvelunsa, jolloin syntyi konkreettinen tarve asiakaspalvelun arkea tukevalle tiketöintityökalulle. Yhteinen asiakaspalvelutiimin HubSpot-projekti aloitettiin alkukartoituksella ja kickoffilla, jossa yhdessä määriteltiin käyttöönoton laajuus ja tarvittavat toiminnot. Käyttöönoton laajuuteen vaikuttaa olennaisesti, mitä toimintoja päätetään ottaa käyttöön ja ketkä organisaatiossa tulevat niitä käyttämään.

Seuraavaksi Harva toteutti tarvittavat teknisen käyttöönoton alustustyöt ja valmisteli käyttöönottokoulutuksen sisällön. Avaran henkilökunta koulutettiin käyttöönotettujen työkalujen käyttöön yhteisissä workshopeissa. Heti kickoffissa kalenteroitiin viikottaiset HubSpot tuki- ja kehityspalaverit, joissa käytiin läpi käyttöönoton etenemistä, ratkottiin haasteita sekä tarjottiin käyttötukea ja kehitysehdotuksia. HubSpotilla rakennetut asiakaspalvelun automaatiot ja tiketöintiin suunnitellut polut mahdollistavat tikettien jakamisen kymmeniin eri pipelineihin aina vuokrasopimukseen liittyvien kysymysten käsittelystä reklamaatioihin.

Kokonaisvaltainen markkinoinnin ja asiakaspalvelun työkalu

Nykyisin HubSpot on Avaralle kokonaisvaltainen työkalu, jota hyödynnetään niin markkinoinnissa kuin asiakasrajapinnassa työskentelevien avaralaisten ja harvalaisten arjessa.  Käyttöönottoprojektien jälkeen kehitystä on jatkettu kuukausittain ja yhteistyötä tehdään tiiviisti tavoitteena kehittää ja tehostaa HubSpotin käyttöä parhaalla mahdollisella tavalla tuoden tekemiseen myös HubSpotin uusimpia työkaluja. 

Harvan vastuulla yhteistyössä on toimia HubSpot-asiantuntijana tuoden kehityspalaveriin uusia kehitysideoita sekä kuulumisia HubSpotin uusimmista toiminnallisuuksista. Avaran HubSpot-tekemisessä on hyödynnetty useita HubSpotin kustomoitavia toiminnallisuuksia, kuten Custom Objectsia, joka on Avaran tapauksessa mahdollistanut OmaAvaran ja HubSpotin välisen integraation ja tiedonkulun laajentamisen. 

Tulokset

HubSpotin käyttöönotto on mahdollistanut Avaralle hakija- ja asukastietojen ja heille tehtävän viestinnän keskittämisen yhteen paikkaan, mikä on helpottanut kaikkien asiakaspalvelun kanssa tekemisissä olevien avaralaisten elämää.  Myös markkinoinnissa HubSpotilla on merkittävä rooli markkinoinnin hermokeskuksena kaikkine toiminnallisuuksineen verkkosivualustasta sosiaalisen median julkaisuihin ja asukasviestintään. 

Tuotantotiimi:

Ilona Kymäläinen, Client Success Director

Ville Teikko, Head of Digital 

Päivi Salminen, Content Specialist

Lisätietoa HubSpotin mahdollisuuksista