T2H Rakennus

Digitaalisen markkinoinnin osaamisella lisää hakijoita ja tunnettuutta

T2H:n liiketoiminta on keskittynyt uudisrakentamiseen parhaille paikoille, ja ihania koteja nousee nopeasti. Kilpailu osaavista työntekijöistä on kova etenkin pääkaupunkiseudulla. Harva on toteuttanut T2H:n jatkuvan rekrytointimarkkinoinnin kehittämistä ja toteutuksia jo yli kahden vuoden ajan ja moninkertaistanut sekä hakijamäärät että tunnettuuden. 

Digitaalisen markkinoinnin osaamisella lisää hakijoita ja tunnettuutta }}

Yhteistyö T2H:n kanssa alkoi yhtiön konkreettisesta tarpeesta houkutella, palkata ja sitouttaa osaavaa työvoimaa. Lähes 10 vuotta peräkkäin kasvaneen yrityksen kasvuvauhtia on ollut ilo seurata. Ihanat kodit, kuten T2H:laiset kutsuvat suunnittelemiaan ja rakentamiaan koteja, ovat  liikkuneet nopeasti, ja yrityksen kasvuhaasteeksi on muodostunut henkilöstön löytäminen ja rekrytointi nopeaan kasvutahtiin sopien. 

Harva valikoitui T2H:n yhteistyökumppaniksi aiempien rekrytointimarkkinointiin liittyvien näyttöjen perusteella. Asiakas koki mielekkääksi hankkia rekrytointimarkkinoinnin palveluna sen sijaan, että olisi palkannut useita eri markkinoinnin osa-alueiden ammattilaisia itselleen. Harvan jatkuvan markkinoinnin malli ja lopulta kokonaisulkoistus sopivat asiakkaan liiketoimintastrategiaan. 

Tavoitteet: 

 • työnantajalupauksen ja työnantajan kärkiviestien muovaaminen ja konkretisointi haastattelemalla ja fasilitoimalla henkilökunnalle workshopit
 • työnantajamarkkinointiprosessin luominen, kuvaaminen ja vakiinnuttaminen 
 • työnantajan kilpailuetujen ja houkuttelutekijöiden tunnistaminen ja viestiminen
 • vähintään 50 vuosittaisen rekrytoinnin toteuttaminen 
 • uskottava ja asiantunteva verkkopresenssi korkeakoulutettujen kohderyhmässä
 • kertoa tarinallisesti ja visuaalisesti T2H:n arvoista, kulttuurista, projekteista ja johtamisesta 
 • analysoida jo tehdyt toimenpiteet markkinoinnin ja rekrytointien osalta sekä painottaa budjetti uudelleen tuottavimpiin asioihin
 • lisätä rekrytointimarkkinoinnin systemaattisuutta ja tulosten jatkuvaa analysointia 

Harvan toteuttamat palvelut: 

 • Rekrytointimarkkinoinnin kehitys ja johtaminen (ulkoistettu markkinointipäällikkö)
 • Kuukausittaiset ohjaus- ja kehitysryhmät budjettiseurantaan, raportointiin, uusien ideoiden esittelyyn ja prioriteettien valintaan
 • Hakijakokemuksen parantaminen houkuttelu-, palkkaus- ja sitouttamisvaiheissa
 • Kanavastrategian uudistaminen: omistetun ja ostetun median välisen painotuksen uudelleen suunnittelu parhaiden tulosten saamiseksi 
 • Sisällöntuotanto ja -jakelu hakija- ja rekrytointimarkkinointiin
 • HR-tiedon ja markkinointidatan yhdistäminen, johtopäätökset ja raportointi
 • Teamtailor-rekrytointijärjestelmän käyttöönotto, jalkautus ja ylläpito 
 • Luovat ideat ja päräyttävät konseptit hakijamarkkinointiin

Harvan tavoitteena on aina ensimmäisestä toimenpiteestä lähtien euroissa mitattavia tuloksia strategisen näkemyksen lisäksi!

Kohti menestyksekästä yhteistyötä askel kerrallaan

Aloitus-workshop ja kick-off: ihannetyönhakijaprofiili ja kohderyhmien tunnistaminen 

Harvan Workshop-malli on:

 • keino luoda kokonaisuuden tärkeyttä korostavaa ymmärrystä asiakasorganisaatiossa
 • tilaisuus linjata laadulliset ja numeeriset lähtökohdat ja tavoitteet
 • mahdollisuus oppia tuntemaan toisemme ja tutustua asiakkaan yhteyshenkilöihin ja liiketoimintaan 
 • työkalupakki jonka avulla abstraktit sisällöt ja puheet saadaan konkretisoitua ja sitä kautta muovattua rekrytointiviestinnän ja -markkinoinnin sisällöiksi
 • tapa sitouttaa tiimit tekemiseen, jotta Harva voi tuottaa asiakkaan arvokkaina pitämiä markkinointitoimenpiteitä pitkäjänteisesti 

Työpajassa työstettiin kaikki keskeiset rekrytointi- ja rekrytointimarkkinointipolun vaiheet:

 • houkutteluvaihe
 • palkkausvaihe
 • sitouttamisvaihe

Workshopin pohjalta asiakkaalle ja Harvalle kirjattiin yhteinen toiminta- ja kehityspolku, joka on kaiken perusta jatkuvalle yhteistyölle. Myös mittarit määriteltiin heti yhteistyön alussa, jolloin yhteistyön onnistumista voidaan analysoida niiden kautta kuukausittaisessa ohjaus- ja kehitysryhmässä. 

Harvan kohderyhmäriippumatonta workshop-mallia on hyödynnetty jo kymmenille asiakkaille, niinikään myös kiinteistöalalla toimivalle Avaralle. Lisää Avaran casesta voit lukea täältä

Luova ratkaisu ja näkemys: 

T2H:n tekeminen perustuu omaan vahvaan ideologiaan siitä, mikä on asiakkaiden mielestä Ihana koti. Ihanan kodin konsepti on määritelty yrityksen strategiassa, ja näin ollen jokainen yrityksen työntekijä tulee toteuttamaan strategiaa - suunnittelemaan ja toimittamaan ihania koteja omaa osaamistaan hyödyntäen.

Rekrytointimarkkinoinnin kärkiviestiksi valittiin Ihanat kodit ja niitä rakentavien ammattilaisten nostaminen markkinoinnissa. Aiemman asuntojen esittelyn ja taktisten rekrytointimainosten sijaan haluttiin nostaa ihmisiä töissään ja arjessaan. Kertoa heidän taustoistaan, rooleistaan, osaamisestaan, tiimityöskentelystään, kulttuuristaan, valinnoistaan, onnistumisistaan ja haasteistaan. Kaikkea markkinointia pohjusti ihannetyöntekijän ja ihannehakijan profiilimäärittely, joka oli tehty alun strategiaworkshopeissa.

T2H:laiset ovat: 

 • rohkeita - työntekijät uskaltavat sanoa ääneen, mitä ajattelevat ja pystyvät antamaan ja ottamaan rakentavaa palautetta  
 • eteenpäin katsovia - historiasta otetaan parhaat opit mutta silti on tärkeää osata katsoa aina tulevaisuuteen. Se mikä toimii nyt, ei välttämättä toimi tulevaisuudessa. 
 • yhteistyökykyisiä - jokainen työntekijä on osa tiimiä, yksikköä ja lopulta koko organisaatiota. Viestintä ja vuorovaikutus sekä halua toimia yhdessä yhteisen hyväksi on korkealle nostettu osaamisalue. 

Työnantajalupaus ja ydinviesti: 

Harvan ja T2H:n kahden vuoden yhteistyön lopputuloksena yrityksen ydinviesti hakijoille ja tuleville työntekijöille on kiteytynyt ja hiotunut seuraavasti:

Hei sinä tuleva asuntorakentamisen ammattilainen! 

Tavoitteenamme on olla erinomainen työpaikka urallaan ensimmäisiä askelia ottaville, tuleville rakennusalan ammattilaisille. Tarjoamme vastuullisia tehtäviä niin jo uransa alussa oleville kuin opintojaan päättäville nuorille ammattilaisille. Persoonasi ja kykysi oppia uutta ovat meille aikaisempaa työkokemusta tärkeämpiä.


Työnantajastrategian perusteellisen muovaamisen rinnalla oli aloitettu heti konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu, jotta tuloksia saataisiin mahdollisimman pian. Näitä toimenpiteitä olivat muun muassa: 

 • kohderyhmien luominen kanaviin
 • sisältötyyppien toteutus
 • toimenpiteet web-sivuilla ja somekanavissa analytiikan kuntoon laittamiseksi 

Olemme tuottaneet ja jaelleet yhteistyömme aikana kaikki T2H:n tähän astiset työpaikkakampanjat, kohderyhmäkohtaiset digitaaliset kampanjat sekä brändiä rakentavat kokonaisuudet pääasiassa digitaalisissa kanavissa unohtamatta oppilaitospromootioita ja työelämä- ja uratapahtumia. 

Esimerkki monikanavaisesta rekrytointi- tai brändikampanjasta

Tyypillinen rekrytointimarkkinointikampanja sisältää seuraavat toimenpiteet: 

 • animaatiotuotanto
 • kampanjavideotuotanto 
 • kuvamateriaalit 
 • mainostekstit ja copywriting
 • analytiikan tarkastaminen optimointia varten 
 • kampanjan toteutus (esim. LinkedIn- ja Facebook / Instagram-mainonta)