Jet-Tekno

Teollisuudessa ymmärretään brändin, markkinoinnin ja viestinnän merkitys

Asiakas

Jet-Tekno Oy on pirkanmaalainen teollisuusyritys, joka suunnittelee ja valmistaa mm. lentokoneiden tankkausjärjestelmiä ja muita maapalveluissa tarvittavia metalli- ja teräspohjaisia laitteita. Sekä siviili-ilmailua että maanpuolustusta palveleva yritys haluaa kasvaa voimakkaasti niin kotimaisilla kuin ulkomaisilla markkinoilla. Yhtiössä on ymmärretty, kuinka tärkeää on investoida brändiin, markkinointiin, visuaaliseen yhtenäisyyteen sekä asiakassuhteeseen hoitamiseen ja kasvattamiseen markkinoinnin ja viestinnän keinoin.

Teollisuudessa ymmärretään brändin, markkinoinnin ja viestinnän merkitys }}

Tuotetut palvelut

 • Brändisuunnittelu
 • Visuaalinen ilme
 • Verkkosivut
 • Tekstisisällöt

Tavoitteet

Jet-Teknolla oli tarve uudistaa brändiä osana pidempikestoista strategiatyötä. Visuaalisen ilmeen uudistamisen lisäksi kaivattiin sisällöllistä uudistusta sekä viestintään että markkinointiin. Tavoitteena oli kansainvälistää brändiä ja vanhaa ilmettä pidettiin jopa myynnin hidasteena. Omaa markkinointiorganisaatiota ei Jet-Teknolla ole. Sekä myyntiin että markkinointiin oltiin valmiita panostamaan, huomioiden, että kohderyhmä on hyvin suppea ja spesifi. Ensisijainen tavoite ei ollut generoida liidejä, vaan tukea myyntiä ja laittaa perusasiat kuntoon.

Mitä tehtiin

Aloitimme yhteistyön brändiprojektilla, jota edistettiin Harvan ja Jet-Teknon yhteisissä workshopeissa. Etätyösuosituksen myötä työpajoja siirryttiin pitämään etänä ja niinpä aiemmin perinteisiä puolen päivän workshopeja pätkittiin lyhyemmiksi. Työpajoissa keskityttiin yleisesti Jet-Teknon brändiin ja asiakasprofiileihin.

Tulokset

 Lopputuotoksena oli konkreettisia markkinoinnin työkaluja kolmella eri alueella.

1. Brändiuudistus

Brändisuunnitteluprosessissa mietittiin yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisiä kilpailuetuja ja brändin ydintä, tarjoomaa sekä kirjoitettiin kohderyhmää kiinnostavia sloganeita. Lopputuotoksina saatiin mm.:

 • Ydinarvot kiteytettynä ja mietittynä sisäisten ja ulkoisten kohderyhmien näkökulmasta
 • Brändin ydin kiteytettynä sekä sisällöllisesti että visuaalisesti 
 • Lyhyt ja pitkä myyntipuhe sovellettavaksi eri kanavissa 
 • Erilaisia sloganeita eri tilanteisiin
 • Selkeä esitystapa yrityksen tarjoomalle mm. verkkosivuja varten 
 • Suunnitelma brändityön jalkauttamisesta organisaation sisällä

2. Visuaalinen ilme

Visuaalisen ilmeen uudistus aloitettiin heti brändityön ohessa ja tarvittava taustatyö sisällytettiin osaksi workshop-kokonaisuutta. Lopputuloksena syntyi:

 • Brändiohjeisto
 • Esimerkit visuaalisesta ilmeestä eri sovelluksissa
 • Materiaalipankki sisältäen logot ja visuaaliset elementit 

3. Verkkosivut

Jet-Teknolla oltiin jo aiemmin mietitty HubSpotin käyttöönottoa ja niinpä uudet sivut rakennettiin uudella ilmeellä suoraan tämän markkinoinnin automaatiot mahdollistavan alustan päälle, joka mahdollistaa myös CRM:n linkittämisen verkkosivuihin. 

 • Uuden ilmeen mukainen verkkosivu, johon on helppo tuottaa uutta sisältöä ja toiminnallisuuksia
 • HubSpotin tekninen käyttöönotto
 • Sisällöntuotantotyö, joka aloitettiin kirjoittamalla asiakasreferenssejä. 

 

"On erittäin mielenkiintoista työskennellä kansainväliseen kasvuun tähtäävän teollisuusyrityksen kanssa, jossa ymmärretään markkinoinnin ja viestinnän tärkeys."
- Ilona Kymäläinen, Harva Marketing

Tuotantotiimi

Ilona Kymäläinen, asiakasjohtaja

Ville Teikko, AD

Päivi Salminen, sisällöntuottaja

Susa Pajari, digitaalinen markkinointi