Staples

Liidien generoinnilla huipputuloksiin

Tulevaisuuden työympäristöjen ja toimistotarvikkeiden tarjoaja Staples (osa Wulff-grouppia) valitsi WaveCrestin digitaalisen markkinoinnin kumppanikseen vuoden 2019 keväällä. Asiakkaalla oli akuutti tarve saada uudelle palvelukokonaisuudelle tunnettuutta ja myyntiä. Tavoiteet saavutettiin ja ylitettiin moninkertaisesti. 

Liidien generoinnilla huipputuloksiin }}

Asiakkuus ja tavoitteet otettiin haltuun aloitusworkshopilla, johon yhdistettiin asiantuntijoidemme nykytila-analyysi ja kehityssuunnitelma. Tunnistimmme merkittävimmät kohderyhmät ja loimme ostajapolut ja siitä sukelsimme suoraan sisältö- ja kanavatyyppeihin sekä käytännön tekemiseen. Samalla loimme konsepti-idean, joka pilotoitiin ensimmäisessä kampanjassa. Strategisena tavoitteena oli luoda  asiakkaalle ylipäänsä verkkopresenssi sekä verkkomarkkinoinnin prosessit, joka palvelisivat paremmin liidien generointia, nurturointia ja suroaan myyntiä. 

Lähtökohdat ja tavoitteet

Konsepti kiteytti ydinsanoman: Staples ei ole toimistotarvikkeiden toimittaja vaan työympäristöjen kokonaisratkaisujen suunnittelija ja tuottaja. Uuden asemoinnin viestintä ja liidien volyymi olivat olennaisimmat haasteet, joita lähdettiin, yhdessä ratkaisemaan. Myöskään korporaatiotasoinen verkkosivujärjestelmä ja verkkomyynnin malli eivät tukenut yrityksen jatkuvasti muuttuvia ketteriä tarpeita. Samalla markkinointitekeminen oli ollut vähäistä eikä se herättänyt kaivattua tunnetta kohderyhmän keskuudessa. Tästä syystä päätimme lähteä toteuttaa helposti päivitettävän kampanjasivuston, johon liikenne ohjattiin paikalliskampanjoista.  Samalla lähdimme muuttamaan mielikuvia yrityksestä kokonaisratkaisujen tarjoajana, ei toimistotarvikekauppana. 

Kohti menestyksekästä kampanjaa askel kerrallaan

Aloitus-workshop

Harvan Workshop-malli on paitsi keino luoda asiakkaalle kokonaisuudesta lähtevä ajatus miten markkinointia kannattaa tehdä, myös Harvalle oiva tilaisuus ja keino oppia miten asiakkaan liiketoiminta toimii. Workshopissa Harvalle syntyvä asiakkaan toimialasta kertyvä tieto ja oivallukset helpottavat myös jatkossa kohderyhmän arvokkaana kokemien markkinointiratkaisujen mahdollista luomista ja toteuttamista.

Yhteinen taival tavoitteiden täyttämiseksi aloitettiinkin yhteisellä aloitus-workshopilla, jossa paneuduimme tarkemmin asiakkaan myyntiprosesseihin, palveluihin ja ostajapersooniin. Työpajassa pohdimme myös mitä eri vaiheita ostoprosessiin kuuluu ja miten niitä pystytään tukea eri sisältöjen avulla. Paneuduimme asiakkaan tavoitteisiin nyt ja tulevaisuudessa, jotta uusi markkinointitekeminen palvelisi asiakasta myös pitkällä tähtäimellä. Workshopin pohjalta luotiin kampanjasuunnitelma, joka loi perustan tuleville mainoskampanjoille ja toteutuksille.

Harvan workshop-mallia on hyödynnetty jo kymmenille asiakkaille, muun muassa Avaralle. Lisää Avaran casesta voit lukea täältä

Luova ratkaisu: "Entä jos lomafiilis voisikin jatkua töissä?"

Workshopin jälkeen lähdimme ideoimaan tulevaa kampanjakokonaisuutta. Tehdyssä kampanjasuunnitelmassamme pureuduimme tarkasti kohderyhmiin, kanaviin, sisältöihin sekä budjettiin ja aikatauluun. Suunnittelimme alustavan kampanjakonseptin, jonka tavoitteena oli korostaa työympäristöjen merkitystä työhyvinvoinnin peruspilarina, etenkin lomilta töihin palattaessa. Tästä syntyi kampanjan kattoteema: "Entä jos lomafiilis voisikin jatkua töissä?"

Suunnittelimme alustavat kärkiviestit ja mainosmateriaalivedokset, joissa korostettiin visuaalisuutta, räväkkyttä ja huumoria, asiakkaan toiveen mukaisesti. Samalla loimme kohderyhmäkohtaisesti sivistävää ja faktapohjaista materiaalia tuomaan esille työtilojen tärkeyttä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Toimme kampanjasuunnitelman ohessa asiakkaalle myös verkkosivun ulkoasuhahmotelman, joka piti sisällään sekä liidingenerointiin tarkoitetun laskeutumissivun että kampanjasivun. 

Monikanavainen mainoskampanja

Hyväksytetyn kampanjasuunnitelman pohjalta aloimme suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalista kampanjakokonaisuutta. Toteutimme kampanjasivustorakenteen, joka tukisi myös tulevia toteutuksia antaen Staplesille vapaammat kädet jatkototeutuksille. Loimme kampanjasivut suunnitellun mukaisesti ja loimme verkkosivusisällöt tukemaan kampanjan tavoitteita. 

Käynnistimme myös mainoskampanjoiden lopullisen suunnittelun ja toteutimme kampanjamateriaalit. Materiaalituotanto piti sisällään animaatiotuotantoa, kuvamateriaaleja sekä mainostekstit. Samalla asensimme tarvittavan analytiikan mitattavuutta ja mainoskampanjoiden optimointia varten. Näin pääsimme käynnistämään huomiota herättävän ja personoidun LinkedIn- ja Facebook -mainonnan, jotka tukivat liidistrategiaa ja muita kampanjatavoitteitamme.

Tehdyt toimenpiteet:

  • Verkkosivusuunnittelu ja sivuston toteutus
  • Animaatiotuotanto
  • Graafinen suunnittelu
  • Sisältösuunnittelu ja Copywriting
  • Facebook- LinkedIn ja Google Display -mainonta
  • Markkinoinnin automaatio

Jatkuvalla kumppanuudella tehoa kokonaisvaltaiseen digitaaliseen markkinointiin

Yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa uusina kampanjatoteutuksina sekä digitaalisen markkinoinnin konsultointina. Yhteistyö on pitänyt sisällään mm. HubSpot-verkkosivusuunnittelun ja uuden sivuston teknisen ja sisällöllisen toteutuksen,  sisältösuunnittelua, mainoskampanjointia, tapahtumamarkkinointia ja monimuotoista konsultointia ja kehitystoimenpiteitä. 

Haluatko samankaltaisia tuloksia? Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi maksuttoman konsultaation kautta, jonka pääset varaamaan alla olevasta linkistä. Voit myös ladata huippusuositun liidien generoinnin oppaamme, josta saat hyviä ideoita ja vinkkejä liidien hankintaan verkosta. Jutellaan pian!

Varaa 30 minuutin maksuton markkinointikonsultaatio  Saat vinkkejä ja ideoita yrityksesi markkinointiin. Varaa juttutuokio

harva-staples-case-landing-laptop
harva-staples-case-animation-mobile