Staples

Liidien generoinnilla huipputuloksiin - Staples Back to Work

Tulevaisuuden työympäristöjen ja toimistotarvikkeiden tarjoaja Staples valitsi Harvan digitaalisen markkinoinnin kumppanikseen vuoden 2019 keväällä. Staplesin akuutti tarve saada uudelle palvelukokonaisuudelle tunnettuutta ja myyntiä laukaisi yhteistyön. Yhteiselle matkalle lähdettiin nopealla aikataululla aloitus-workshopilla, jossa paneuduimme asiakkaan haasteisiin, tavoitteisiin ja nykytilaan. 

Liidien generoinnilla huipputuloksiin - Staples Back to Work

Analyysin ja johtopäätösten myötä kokosimme yhdessä merkittävimmät kohderyhmät ja sukelsimme sisältö- ja kanavatyyppeihin, jotka tukisivat tehokkaimmin asiakkaan tavoitteita. Samalla loimme alustavan konsepti-idean ensimmäistä kampanjaa varten, jolla haasteita lähdettäisiin ratkaisemaan. Tekemisen tavoitteena oli luoda asiakkaalle toimiva verkkopresenssi, joka palvelisi paremmin liidien generointia, kampanjatekemistä sekä kokonaisliiketoiminnallisia päämääriä.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Staplesin strateginen päätös siirtyä pelkästä toimistotarvikkeiden toimittajasta työympäristöjen kokonaisratkaisujen tarjoajaksi oli luonut uusia haasteita. Uuden palvelutarjoaman tunnettuus ja uusien liidien saaminen oli koitunut merkittäväksi haasteeksi. Samalla korporaatiotason verkkosivujärjestelmä ei tukenut yrityksen jatkuvasti muuttuvia ja kasvavia ketteriä tarpeita. Samalla markkinointitekeminen oli ollut vähäistä eikä se herättänyt kaivattua tunnetta kohderyhmän keskuudessa. 

Tästä syystä päätimme lähteä yhdessä tukemaan uutta strategiaa helppokäyttöisellä kampanjasivustolla sekä erottuvalla sisällöllä että viestinnällä. Merkittävinä tavoitteina oli tuoda asiakkaalle hyvälaatuisia liidejä, kasvattaa uuden tuotetarjooman tunnettuutta ja muuttaa mielikuvia Staplesista olemassaolevien asiakkaiden ulkopuolella. Harvan sisäisenä tavoitteena oli jo ensimmäisestä kampanjasta lähtien tuoda asiakkaalle euroissa mitattavia tuloksia. 

Kohti menestyksekästä kampanjaa askel kerrallaan

Aloitus-workshop

Harvan Workshop-malli on paitsi keino luoda asiakkaalle kokonaisuudesta lähtevä ajatus miten markkinointia kannattaa tehdä, myös Harvalle oiva tilaisuus ja keino oppia miten asiakkaan liiketoiminta toimii. Workshopissa Harvalle syntyvä asiakkaan toimialasta kertyvä tieto ja oivallukset helpottavat myös jatkossa kohderyhmän arvokkaana kokemien markkinointiratkaisujen mahdollista luomista ja toteuttamista.

Yhteinen taival tavoitteiden täyttämiseksi aloitettiinkin yhteisellä aloitus-workshopilla, jossa paneuduimme tarkemmin asiakkaan myyntiprosesseihin, palveluihin ja ostajapersooniin. Työpajassa pohdimme myös mitä eri vaiheita ostoprosessiin kuuluu ja miten niitä pystytään tukea eri sisältöjen avulla. Paneuduimme asiakkaan tavoitteisiin nyt ja tulevaisuudessa, jotta uusi markkinointitekeminen palvelisi asiakasta myös pitkällä tähtäimellä. Workshopin pohjalta luotiin kampanjasuunnitelma, joka loi perustan tuleville mainoskampanjoille ja toteutuksille.

Harvan workshop-mallia on hyödynnetty jo kymmenille asiakkaille, muun muassa Avaralle. Lisää Avaran casesta voit lukea täältä

Luova ratkaisu: "Entä jos lomafiilis voisikin jatkua töissä?"

Workshopin jälkeen lähdimme ideoimaan tulevaa kampanjakokonaisuutta. Tehdyssä kampanjasuunnitelmassamme pureuduimme tarkasti kohderyhmiin, kanaviin, sisältöihin sekä budjettiin ja aikatauluun. Suunnittelimme alustavan kampanjakonseptin, jonka tavoitteena oli korostaa työympäristöjen merkitystä työhyvinvoinnin peruspilarina, etenkin lomilta töihin palattaessa. Tästä syntyi kampanjan kattoteema: "Entä jos lomafiilis voisikin jatkua töissä?"

Suunnittelimme alustavat kärkiviestit ja mainosmateriaalivedokset, joissa korostettiin visuaalisuutta, räväkkyttä ja huumoria, asiakkaan toiveen mukaisesti. Samalla loimme kohderyhmäkohtaisesti sivistävää ja faktapohjaista materiaalia tuomaan esille työtilojen tärkeyttä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Toimme kampanjasuunnitelman ohessa asiakkaalle myös verkkosivun ulkoasuhahmotelman, joka piti sisällään sekä liidingenerointiin tarkoitetun laskeutumissivun että kampanjasivun. 

Monikanavainen mainoskampanja

Hyväksytetyn kampanjasuunnitelman pohjalta aloimme suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalista kampanjakokonaisuutta. Toteutimme kampanjasivustorakenteen, joka tukisi myös tulevia toteutuksia antaen Staplesille vapaammat kädet jatkototeutuksille. Loimme kampanjasivut suunnitellun mukaisesti ja loimme verkkosivusisällöt tukemaan kampanjan tavoitteita. 

Käynnistimme myös mainoskampanjoiden lopullisen suunnittelun ja toteutimme kampanjamateriaalit. Materiaalituotanto piti sisällään animaatiotuotantoa, kuvamateriaaleja sekä mainostekstit. Samalla asensimme tarvittavan analytiikan mitattavuutta ja mainoskampanjoiden optimointia varten. Näin pääsimme käynnistämään huomiota herättävän ja personoidun LinkedIn- ja Facebook -mainonnan, jotka tukivat liidistrategiaa ja muita kampanjatavoitteitamme.

Tehdyt toimenpiteet:

  • Verkkosivusuunnittelu ja sivuston toteutus
  • Animaatiotuotanto
  • Graafinen suunnittelu
  • Sisältösuunnittelu ja Copywriting
  • Facebook- LinkedIn ja Google Display -mainonta
  • Markkinoinnin automaatio

Jatkuvalla kumppanuudella tehoa kokonaisvaltaiseen digitaaliseen markkinointiin

Harvan ja Staplesin yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa yhä uusina kampanjatoteutuksina sekä digitaalisen markkinoinnin konsultointina kohti yhteisiä tavoitteita. Yhteistyö on pitänyt sisällään mm. HubSpot-verkkosivusuunnittelun ja uuden staples.fi-sivuston toteutuksen, sisältösuunnittelua, mainoskampanjointia, tapahtumamarkkinointia ja monimuotoista konsultointia jatkuvan kumppanuuden kautta. 

Haluatko samankaltaisia tuloksia? Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi maksuttoman markkinointikonsultaation kautta, jonka pääset varaamaan alla olevasta painikkeesta. Voit myös ladata huippusuositun liidien generoinnin oppaamme, josta saat hyviä ideoita ja vinkkejä liidien hankintaan verkosta. Jutellaan pian!

Varaa 30 minuutin maksuton markkinointikonsultaatio  Saat vinkkejä ja ideoita yrityksesi markkinointiin. Varaa juttutuokio

harva-staples-case-landing-laptop
harva-staples-case-animation-mobile