Orbis Systems

Teknisten tuotteiden markkinointi vaatii toimistolta perehtymistä

Asiakas

Orbis Systems Oy tarjoaa testausratkaisujen suunnittelua ja valmistusta telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuudelle Euroopassa. Oulussa ja Vantaalla toimiva yritys on mm. 5G-laitteiden testauksen huippuosaaja. 

Teknisten tuotteiden markkinointi vaatii toimistolta perehtymistä }}

Tuotetut palvelut

  • Visuaalisen ilmeen parannuksia
  • Valokuva- ja videotuotantoja
  • Kampanjoita mm sosiaalisessa mediassa
  • Tekstisisältöjä kuten uutiskirjeitä

Lähtökohdat ja tavoitteet

Insinöörivetoisella Orbis Systemsillä ei ollut ollenkaan omaa markkinointiosastoa. Kansainvälisiä yrityksiä palvelevan yrityksen markkinointimateriaalit tuotettiin yksinomaan englanniksi. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä yritysten liiketoimintapäättäjät, joita kiinnostaa mm. ratkaisujen taloudellisuus, sekä teknologioiden syväosaajat kuten tietoliikenneinsinöörit, joita kiinnostaa testauslaitteiden tarkkuus ja tehokkuus. 

Markkinointitoimistolle oman haasteensa asettaa se, että tuotteiden teknisistä valmiuksista täytyy olla perillä, jotta myynti- ja markkinointimateriaalia voisi ylipäätään tuottaa. Harvan asiakasvastaava kävikin useita kertoja Oulun tehtaalla tutustumassa laitteisiin ja liiketoimintaan. 

Toisaalta haasteena on sekin, että kehitettäviin laitteisiin liittyviä liikesalaisuuksia ei saa paljastaa. Tavoitteena onkin enemmänkin myydä kokonaisratkaisuja konsultoivalla otteella, ei laite kerrallaan. 

Yhteistyön tavoitteena oli kehittää markkinointia ja sitä kautta mielikuvaa yrityksestä. 

Mitä tehtiin

Koska Orbis Systemsillä ei ollut omaa markkinointia lainkaan, oli kyseessä käytännössä markkinoinnin ulkoistus. Markkinointiin muodostettiin säännöllisesti kokoontuva ohjausryhmä, jossa laadittiin markkinoinnin isot linjat. Kahden viikon välein pidetyissä sprinteissä puolestaan käytiin läpi markkinoinnin aktiivisia tarpeita ja toimenpiteiden etenemistä. 

Yhteistyön aikana uudistettiin Orbis Systemsin graafista ilmettä, toteutettiin somekampanjoita ja tuotettiin uutiskirjeitä, uudistettiin datasheettejä sekä tehtiin valokuva- ja videotuotantoja. Lisäksi sparrasimme messuosallistumista ja sen läpivientiä.

Tulokset

Yhteistyön aikana saatiin ryhtiä Orbis Systemsin markkinointitekemiseen. Markkinointimateriaaleihin saatiin laatua kautta linjan, esitteistä tehtiin hyvännäköisiä ja esityksiä varten uusittiin esityspohjat. Lisäksi tuotettiin laadukkaita videoita ja valokuvia markkinointikäyttöön. Korona ja sen vanavedessä tullut akuutti sirupula toivat Orbis Systemsin toimintaan haasteita, joiden niiden myötä markkinointi todettiin entistä kriittisemmäksi. Niinpä yritykseen palkattiin oma markkinointihenkilö. 

Tuotantotiimi

Asiakasvastaava

Ville Teikko, AD

Päivi Salminen, sisällöntuottaja