Innokas verkosto - Helsingin yliopisto

Lapsiyleisölle tuotettu pedagoginen virtuaalitapahtuma

Tuotetut palvelut

  • Virtuaalitapahtuman tekninen suunnittelu ja tuotanto

  • Digitaalisten animaatioiden tuottaminen
  • Asiakkaan konsultointi tapahtuman toteutuksen onnistumiseksi

  • Tapahtuman jälkitallenne ja koostevideon editointi

Lapsiyleisölle tuotettu pedagoginen virtuaalitapahtuma }}

Asiakas

Innokas-verkosto on Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan ja eri puolilla Suomea toimivien aluekoordinaattoreiden koordinoima oppimista tukeva verkosto. Verkosto aktivoi kouluja, varhaiskasvatuksen yksiköitä ja muita yhteistyökumppaneita kehittämään 2000-luvun taitojen oppimista tukevaa toimintaa. Keskeisinä teemoina ovat innovaatiokasvatus ja digitaalisen teknologian hyödyntäminen oppimisen kohteena ja välineenä. Verkosto tukee koulujen toimintaa järjestämällä koulutuksia, konsultaatioita ja tapahtumia eri puolilla Suomea. Toiminnassa on mukana satoja kouluja ja varhaiskasvatusyksiköitä eri puolilta Suomea, kansainvälisiä yhteistyökouluja Global Innokas -verkostossa sekä yhteistyökumppaneita Suomesta ja maailmalta.

Tavoitteet

Tapahtuman tavoitteena oli osallistaa lapsia ja nuoria kilpailuprojektien ja pedagogisten haasteiden kautta sekä ennen tapahtumaa että sen aikana. Tärkeää koko projektissa oli se, että lapset ja nuoret olivat keskeisessä roolissa tapahtuman sisällön tuotannossa ja että heidän tuottamansa sisällön pohjalta pystyttiin rakentamaan laadukas kokonaisuus.

Mitä tehtiin

Innokas-verkoston edustajat olivat meihin yhteydessä alustavan suunnitelman kanssa, jonka tavoitteena oli toteuttaa vuosittain toistuva, pedagoginen Innokas ohjelmointi- ja robotiikkaturnaus virtuaalisesti. Autoimme Innokas-verkostoa muovaamaan suunnitelman toteutuskelpoiseksi ja yhdessä valikoimme virtuaalitapahtuman elementeiksi juontajan vetämän livelähetyksen, ennalta tuotetut videosisällöt, etäyhteydet osallistuviin koululuokkiin sekä tapahtuman aikaiset pikahaasteet, joiden avulla haluttiin osallistaa lapsia virtuaalitapahtumaan myös tapahtuman aikana. Yhden pikahaasteen toteutuksista tehtiin tapahtuman aikana myös kuvakollaasi, joka jaettiin kaikkien osallistujien nähtäväksi. Näin lapset pääsivät näkemään muiden osallistujien toteutuksia haasteen tehtävänantoon.

Innokas ohjelmointi- ja robotiikkaturnaus on koululaisille suunnattu tapahtuma, jossa peruskouluikäiset lapset ja nuoret mittelevät viidessä ohjelmoinnin ja robotiikan taitoja soveltavassa Innokas-lajissa. Normaalisti oppilaat osallistuvat Innokas-turnaukseen paikan päällä toteutetuissa lähitapahtumissa, joissa oppilaat kisaavat ja esittelevät koulussa valmisteltuja ja ohjelmoituja kilpailutöitään. Keväällä 2021 oppilasryhmät osallistuivat turnaukseen lähettämällä muun muassa videotallenteet kilpailuprojekteista tapahtuman järjestäjälle. Kilpailutallenteita näytettiin livelähetyksessä palkintojen jaon yhteydessä.

Teknisen suunnittelun ja tuotannon lisäksi halusimme hyödyntää digiosaamistamme tuottamalla livelähetykseen erilaisia animaatioita, kuten pyöriviä palkintopokaaleja ja liikkuva robotteja. Animaatiot elävöittivät lähetystä ja olivat mieleen erityisesti tälle kohderyhmälle.

Tulokset

Yhteistyössä Innokas-verkoston kanssa onnistuimme tuottamaan osallistavan virtuaalisen oppimistapahtuman, josta lapset todella tykkäsivät. Erittäin positiivinen asia virtuaalisesti toteutetussa tapahtumassa ja kilpailuprojektien toteutuksessa oli se, että etäosallistuminen madalsi kynnystä osallistua turnaukseen eri puolilta Suomea. Jatkossa tapahtuma tullaan mahdollisesti toteuttamaan hybridinä, jolloin osa lapsista ja nuorista voi osallistua tapahtumaan paikan päällä ja osa etänä. Tällä tavoin pystytään sekä madaltamaan osallistumiskynnystä, että laajentamaan osallistujajoukkoa haastavista välimatkoista ja tapahtumatilan kapasiteetista huolimatta.

Meille Harvalaisille pedagogisen tapahtuman tuottaminen ja yhteistyö Innokas-verkoston kanssa oli kaikin puolin positiivinen kokemus. Toivottavasti pääsemme myös jatkossa hyödyntämään osaamistamme vastaavanlaisissa projekteissa ja siten luomaan lisäarvoa niin lapsille kuin aikuisillekin.

Tuotantotiimi:

Joonas Inha, tuottaja / asiakasvastaava

Hanna Korpela, projektipäällikkö

Heikki Järvinen, tekniikka ja live-leikkaus

Lisätietoa virtuaalitapahtumista