Helsingin sote

Rekrymarkkinoinnilla lääkäripulaa ratkomaan

Tuotetut palvelut

  • Rekrytointimarkkinoinnin suunnittelu ja tuotanto
  • Konseptisuunnittelu perinteisestä markkinointiviestinnästä virtuaalitapahtumiin
  • Rekrytointikonsulttien auttaminen markkinointitoimenpiteiden toteutuksessa
  • Analytiikan varmistus digitaalisissa kanavissa

Asiakas

Helsingin soten eli Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille. Helsinkiläisiä palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteissä 15 000 alan ammattilaista. Helsinki käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen 2,1 miljardia euroa vuodessa. Alalla kärsitään erityisesti terveyskeskuslääkäreiden puutteesta. 

Rekrymarkkinoinnilla lääkäripulaa ratkomaan }} Tavoitteet

Yhteistyön alkuperäisenä tavoitteena oli ratkoa Helsingin terveysasemien lääkäripulaa, jonka tunnistettiin olevan sekä akuutti että krooninen. Käytännössä uusille lääkäreille oli vapaita paikkoja heti yhteistyön alkaessa ja tarpeen ei uskottu vähenevän yhteistyön aikana.

Kokonaisuuden tavoitteena oli laatia markkinointikonsepti ja jatkuvan digitaalisen markkinoinnin tekemisen malli johdettuna alkuperäisestä konseptista.

Mitä tehtiin

Helsingin kaupungin ja Harva Marketingin yhteistyö aloitettiin solmimalla vuoden mittainen sopimus, jonka tavoitteena oli terveyskeskuskääkäreiden rekrymarkkinoinnin suunnittelu ja tuotanto.

Yhteistyön aikana toteutimme erilaisia konsepteja (perinteistä markkinointiviestintää ja virtuaalitapahtumia) sekä autoimme rekrytointikonsultteja akuuteissa markkinointitoimenpiteissä, mm. uutiskirjeissä ja verkkosivuston päivittämisessä.

Toimenpiteet 

Heti yhteistyön aluksi toteutimme laajan rekrytointikampanjan, johon kuului eri formaateissa toimiva mainonta. “Nyt on pakko” -työnimellä kulkevaa mainontaa nähtiin mm. julisteina, mainosvideoina ja some-mainontana. Mainonnan kärjiksi valikoituja iskulauseita tuettiin itse tuotetulla kuvamateriaalilla. 

Rekrymarkkinoinnista vastaavien asiantuntijoiden akuutteja kiiretarpeita otimme haltuun mm. uutiskirjeiden suunnittelutyöllä. Myös TeamTailor-ympäristön käyttöönottoa alettiin suunnitella, sillä se toisi perinteisen rekryportaalin rinnalle kevennetyn mallin, jonka avulla voitaisiin helposti hallita virkojen ulkopuolisia rekryprosesseja.

Testasimme myös virtuaalitapahtumia osana Soten rekrytointimarkkinointia järjestämällä kaksi omaa virtuaalitapahtumaa ja tekemällä niitä tukevaa markkinointia. Osallistumishalukkuus tapahtumiin ja esiintymistaito omassa henkilökunnassa todettiin erittäin hyväksi.

Lisäksi teimme teksti- ja videomuotoista haastattelusisältöä lääkäreistä eri teemoilla. 

Havainnot

Yhteistyön ensimmäisen vuoden aikana tehtiin kaksi tärkeää havaintoa, joihin tarttuminen mahdollistaa entistä parempaa rekrytointimarkkinointia niin Helsingin sotessa kuin muuallakin.

  • Hakijapersoonien määrittäminen on kriittisen tärkeää. Rekrytointiviestinnässä ja -markkinoinnissa on tärkeää suunnitella dokumentoidusti, kuinka eri kohderyhmiä puhutellaan. Määritystyön tulee ottaa kantaa myös siihen, mitkä ovat työantajan erottautumis- ja vetovoimatekijät eri kohderyhmille.
  • Tehokas rekrytointimarkkinointi vaatii dataa tueksi. Eri kanavien ja viestinnän tehon mittaamiseksi on ensisijaisen tärkeää saada läpinäkyyyttä hakijapolkuun. Jos mainonnasta saadaan vain pinnallista metriikkaa mainoksen näytöistä ja klikeistä, ei pystytä päättelemään ovatko eri mainosmuodot saaneet hakijoita liikkumaan hakuprosessissa eteenpäin.

Halusimme puhutella lääkäreitä rohkeasti heidän omasta maailmankuvastaan käsin. Tämä oli oivallettu nerokkaasti kaikissa Harvan suunnittelmissa sisällöissä ja visuaaleissa elementeissä. –  Silloinen rekrytointikonsultti ja projektin omistaja

 

Tuotantotiimi:

Päivi Lehtonen, asiakasvastaava

Tero Mäkinen, luova tuotanto

Päivi Salminen, sisällöntuotanto

Markkinoinnin suunnittelussa sinua auttaa