Pölyyntyneet mielikuvat väistyivät Talenomin myyntipäälliköiden rekrytointikampanjassa

Talenom työpaikkana on kaikkea muuta kuin pölyiset mielikuvat tilitoimistomaailmasta. Nykyiset työntekijät kiittelevät erityisesti mukavaa yrityskulttuuria, mutta se ei ollut potentiaalisten työnhakijoiden tiedossa. Choice HR:n ja Harva Marketingin avulla mielikuva päivitettiin ja tuotiin myös passiivisten hakijoiden tietoon.  

Pölyyntyneet mielikuvat väistyivät Talenomin myyntipäälliköiden rekrytointikampanjassa }}

Talenomin myyntipäälliköt tarjoavat yritysasiakkaille monenlaisia palveluita talouden ylläpitämiseen. Heidän tehtävänsä on avata uusia asiakkuuksia ja varmistaa, että kaikilla asiakkailla on käytössään sopivimmat ratkaisut. Myyntipäälliköt auttavat yrittäjiä menestymään vapauttamalla heille enemmän aikaa ja mahdollistaen keskittymisen omaan tekemiseen. 

Myyntipositioiden täyttäminen on Suomessa ollut jo pitkään haastavaa, sillä myyntityöhön liittyy yhä epäsuotuisia mielikuvia tyrkyttämisestä. Vanhentuneet käsitykset tilitoimistomaailmasta eivät nekään auttaneet tekemään Talenomista kohderyhmälle kiinnostavaa työnantajaa. Talenom päätti kokeilla Choice HR:n apua uusien myyntipäälliköiden löytämiseksi.

Kilpailueduiksi todettiin merkityksellinen tuote ja hyvä kulttuuri

Choice HR aloitti yhteistyön osallistamalla Talenomin myynnin johdon käymään läpi haettavaa profiilia. Alusta asti mukana oli myös Harva Marketing Choice HR:n markkinointikumppanina. Yhdessä todettiin, ettei haettaville henkilöille haluta asettaa liian tarkkoja vaatimuksia, koska moni Talenomilla menestyvä myyntipäällikkö on aiemmin työskennellyt aivan eri toimialalla kuten pankeissa, vakuutusyhtiöissä tai esimerkiksi kuluttajaelektroniikan parissa. Olennaiseksi todettiin ratkaisukeskeisen myynnin osaaminen sekä kyky avata keskusteluja.

Yhteisvoimin teroitettiin myös myynnin ammattilaisia kiinnostavia Talenomin kilpailuetuja. Vaikka Talenom on tuhat henkeä työllistävä, kasvava pörssiyritys, se ei ole kankea vaan hyvinkin dynaaminen. Myytävät tuotteet ovat hyviä ja tarjottava palvelu yrittäjien menestyksen kannalta aidosti merkityksellistä, joten tarjooman takana on helppo seistä. Talenomin tapa johtaa myyntiä on hyvin valmentava ja tuki onnistumiseen on joka päivä läsnä. Tärkeimpänä hyvän ja kiitetyn yrityskulttuurin haluttiin tulevan esille kaikesta rekrytointiviestinnästä.

Laskeutumissivulle haluttiin myös passiivisia hakijoita

Haettavana oli periaatteessa kaksi profiilia, sillä Talenomin myyntipäällikkö voi työskennellä joko työntekijänä tai franchising-yrittäjänä. Oman työsuhteensa muodon saa itse valita myöhemminkin, eikä sitä tarvinnut hakuvaiheessa päättää. Niinpä samalla ilmoituksella päätettiin puhutella kumpiakin ryhmiä. 

Myyntipäälliköiden rekrytoitiin rakennettiin oma laskeutumissivu, "myyntipäälliköksi Talenomilla", joka laitettiin osaksi verkkosivujen navigaatiota. Sisältöä varten pidettiin Tampereella Talenomin Finlaysonin toimistolla sisällöntuotantopäivä, jonka aikana otettiin valokuvia ja kuvattiin video. Viimeistelty video oli kokonaisuudessaan nähtävissä laskeutumissivulla, ja lyhyempiä tiisereitä siitä jaettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, jonka kampanjoilla houkuteltiin kävijöitä laskeutumissivulle.

Myyntipäälliköiden rekrytointikampanjassa kiinnitettiin huomiota erityisesti kolmeen asiaan:

  1. Uudenlaisen videon ja visuaalisuuden avulla haluttiin luoda Talenomista raikas ja houkutteleva mielikuva.
  2. Haluttiin aktivoida ns. passiivisia hakijoita, eli sellaisia, jotka eivät aktiivisesti etsi uutta työtä. Niinpä kampanjoinnissa ei jääty vain rekrytointisivuille vaan se haluttiin tuoda sosiaaliseen mediaan.
  3. Hakemista haluttiin helpottaa, joten käyttöön otettiin TeamTailor-rekrytointityökalu. Vaikka rekrytointiprosessiin ei tehty muita muutoksia, TeamTailor mahdollisti läpinäkyvän tekemisen ja tiimi pystyi pitämään helpommin yhteyttä sekä toisiinsa että hakijaan. Kaikki tieto oli keskitetysti yhdessä paikassa, joten myyntitiimi pystyi paremmin seuraamaan, miten rekrytointi etenee. TeamTailorin visuaalinen näkymä auttoi kaikkia ymmärtämään myös oman työn sujumista rekrytointiprosessissa. 

Urasivuun tutustuttiin mobiililaitteilla

Toteutus videotuotantoineen sujui suhteellisen sutjakasti, sillä kolme viikkoa aloituspalaverin jälkeen kampanjasivu oli auki ja mainokset lähtivät pyörimään. Hakemuksia saatiin merkittävästi enemmän kuin ennen, yhteensä 178 hakijaa. Huomionarvoista on, että 34% jätti hakemuksen puhelimella, mikä ei olisi ollut mahdollista vanhalla järjestelmällä.

Sosiaalisen median kampanjoista tuottavimmaksi osoittautuivat Facebook- ja Instagram-mainonta. 29 eri mainosvariaatiota tavoittivat 109 500 eri suomalaista. Näyttökertoja kertyi yhteensä yli 408 600. Laskeutumissivulle tuli yhteensä 6383 kävijää, joista 2,78 % konvertoitui hakijoiksi. Luku on hyvä huomioiden, että mainoksen nähneiden joukossa oli runsaasti ihmisiä, jotka eivät olleet tietoisesti työnhaussa. Urasivun liikenteestä 93 % tuli mobiililaitteista.

Kampanja rohkaisi työnhakuun 

- Tämä kampanja osoitti sen, kuinka paljon patoutunutta kysyntää Talenomia kohtaan markkinalla on. Pystyimme kääntämään mielikuvaa melko tuntemattomasta pörssiyrityksestä ja saimme rohkaistua ihmisiä mukaan hakuun. Keskiössä oli Talenomin kulttuurin läpinäkyvä viestiminen sekä grafiikoilla että videolla, kertoo Choice HR:n Matias Ketola.

Kampanjasta saatiin Talenomille yhteensä 284 hakemusta, joista on tähän mennessä rekrytoitu 11 uutta myyntipäällikköä. Paikkoja myynnissä on edelleen auki, ja Harva Marketingin ja Choice HR:n yhteistyö Talenomin kanssa jatkuu.