Wihuri Oy Tekninen Kauppa

Kansainvälistymisen edellytyksiä palveleva brändikirja

Asiakas

Wille-brändin omistava Vilakone Oy on Pohjois-Euroopan suurin ympäristönhoitokoneiden valmistaja 2-7 tonnin painoluokassa. Vilakone Oy kuuluu kansainväliseen Wihuri-monialakonserniin, jonka liikevaihto on 1,8 miljardia euroa, ja joka työllistää yli 5200 henkilöä maailmanlaajuisesti.

Kansainvälistymisen edellytyksiä palveleva brändikirja }}

Projektin taustaa

Tarve Wille-brändin brändiohjeistuksen päivittämiseen nousi esille muiden Wille-brändille tekemiemme projektien yhteydessä. Vanha brändiohjeistus ei enää palvellut nykypäivän Wille-koneiden uusittua ulkoasua ja ajankohtaisten materiaalien löytäminen koettiin haasteelliseksi.

Asiakkaan toiveena oli saada uudistettu ja selkeä brändikirja, josta löytyisi yhtenäinen sävel ja yksityiskohtaiset ohjeet niin logojen, kuvien, fonttien, powerpointtien kuin muiden dokumenttien tuotantoon. Projektin merkitys nousi uudelle tasolle, kun Wille-brändille asetettiin myös kansainvälistymistavoitteet.

Brändikirjan suunnittelu ja toteutus

Jo brändikirjan suunnitteluvaiheessa havaittiin, että käytännön ohjeiden päivitysten ohessa olisi sopiva paikka kirkastaa myös Willen brändi-identiteettiä – siis sitä, mitä Wille-brändi nykypäivänä edustaa ja mitä sen halutaan edustavan kohderyhmälleen. Yhdessä asiakkaamme kanssa tiivistimme Wille-brändin vision, mission ja arvot selkeisiin lauseisiin, jotka esiteltiin heti brändikirjan ensimmäisessä kappaleessa. Ensimmäisellä kappaleella varmistettiin, että brändiohjeisto tulisi luetuksi ja ymmärretyksi.

Brändiohjeiston rakennus aloitettiin logojen käyttöohjeista. Määrittelimme logojen minimikoon, käytettävän iskulauseen koon, eri versioiden käyttökohteet, logon turvavälin sekä lukuisan määrän esimerkkejä, joiden mukaisesti logoja ei saisi käyttää.

brand book logot-v2

Seuraavaksi otimme työn alle Wille-koneen brändivärien määrittelyn. Aiemmin Wille-koneen brändiä korostaneen keltaisen värin oli aika jäädä taka-alalle, ja pääväriksi valikoitui rikas, sinertävän musta sävy, jonka myös Wille-koneet ovat tänä päivänä omineet. Brändin tukiväreiksi valikoitiin aiemmin käytössä ollut keltainen sävy, Willen logossa käytössä ollut sininen sävy sekä kolme pääväriä tukevaa harmaata sävyä. Valkoinen väri pidettiin mukana tasapainottamassa kokonaisuutta ja luomassa keveyttä sekä rauhallisuutta visuaaliseen ja värikylläiseen kokonaisuuteen. Samassa yhteydessä kirjoitimme ohjeet, missä ja miten värejä tulisi käyttää.

Logojen ja värien jälkeen keskityimme typografiaan eli fontteihin sekä tekstin ja kirjainten asetteluun. Listasimme käytössä olevat fontit, fonttikoot, tehosteet sekä oikeat käyttötavat kulloiseenkin kohteeseen sopivalla tavalla. 

brand book typography-v2

Typografian jälkeen vuorossa oli Wille-brändin graafiset elementit. Päätähdeksi Willen graafisiin elementeihin valikoitiin koneiden teknisen suunnittelijan pöydältä löydetty kulmikas kuvio (tuplavekki), joka toistui jo olemassa olevissa Wille-koneissa. Kuviosta otettiin käyttöön hieman muokatumpi versio (triplavekki) ja siitä muovattiin myös kuusikulmainen elementti eli heksagoni, jossa kaksi “triplavekkiä” ovat vastakkain. Muita graafisia elementtejä olivat erilaiset otsikkoviivat ja osoittavat nuolet. Lisäksi nostimme esiin Wille-brändin ansaitsemia, kansainvälisillä markkinoilla arvostettavia sertifikaatteja, joita tulisi nostaa esiin materialeeissa aina sopivan paikan tullen.

Seuraavaksi määrittelimme Wille-brändin äänensävyn ja puhetyylin (englanniksi tone of voice). Yhdessä asiakkaamme kanssa selkeytimme brändikirjan aloituskappaleessa määritellyn, identiteettiä tukevan äänensävyn, jota kaikki kommunikaatio mukailisi. 

Kirjoittaessamme ohjeistusta varmistimme vielä, että kirja vastaa selkeästi seuraaviin kysymyksiin: 

  • kuka Wille on?
  • mitä Wille brändinä edustaa?
  • mitä Wille osaa?
  • mistä Wille välittää?
  • millaista Willen kanssa on työskennellä?

Äänensävyn jälkeen keskityimme valokuvien ohjeistukseen, joiden tiesimme olevan erittäin tärkeässä roolissa kansainvälisiä markkinoita silmällä pitäen. Määrittelimme kaksi kuvakategoriaa, joihin kaikkien kuvien tulisi sopia – konekohtaiset kuvat aidossa ympäristössään sekä tarkat yksityiskohtakuvat. Kirjoitimme myös selkeät muistisäännöt siihen, mitä kuvien joko tulisi tai ei tulisi sisältää. Ohjeistukseen sopivat esimerkkikuvat saimme kätevästi aiemmin Wille-brändille toteuttamastamme Wille-koneen mainosvideoprojektista.

Brändikirjan loppuosaan tuotimme pitkän listan valmiita visuaalisia template-pohjia, joita tulisi käyttää kaikessa markkinoinnissa. Teimme pohjat muun muassa lehtimainontaan, julkaisukampanjoihin, sosiaaliseen mediaan, esitteisiin, käyntikortteihin, esitysmateriaaleihin ja erilaisiin lippuihin. Lopuksi tuotimme vielä Wille-brändin oman ikonisarjan, jota olisi tarkoitus käyttää digitaalisissa ja fyysisissä mainostuotteissa.

Valmis brändikirja

Lopputuotteeksi syntyi laadukas, nykypäiväistä Willeä edustava 37-sivuinen brändikirja, joka sisälsi selkeän ohjeistuksen markkinointiin niin Suomessa kuin maailmalla. Yksityiskohtaisesti tehty brändikirja tuki Willen käynnissä olevaa brändiuudistusta ja tehosti työskentelyä brändin parissa. Kun kaikilla toimijoilla on yhtenäinen ohjeistus brändimateriaalien tuotantoon ja käyttöön, brändistä tulee myös helpommin tunnistettava. 

brand book etusivu

Sekä Wihurin että Vilakoneen puolella oltiin todella innoissaan valmiista brändikirjasta. Kirjassa olimme onnistuneet tuomaan brändin ilme siihen päivään, mihin Wille on nykypäivänä kehittynyt. Yhdessä asiakkaan kanssa olimme erittäin tyytyväisiä projektin lopputulemaan.

Lisätietoa brändiuudistuksista