Brand design

We create engaging and memorable brand experiences based on your company’s business, atmosphere and values ​.

Book a free consultation <>

Brändisuunnittelu palveluna

Brändin suunnittelu on prosessi, jossa käytämme pitkällä kokemuksella parhaiksi jalostettuja työkaluja ja menetelmiä. Suunnittelu perustuu liiketoimintatavoitteisiin, markkinointistrategiaan sekä ymmärrykseen toimialasta, kilpailijoista ja omista kilpailu- ja erottumistekijöistäsi. Tuloksellinen markkinointi nojaa vahvaan brändiin, joka erottaa kilpailijoista, mahdollistaa kunnon hinnoittelun, on merkki hyvästä laadusta sekä luo uskottavuutta.

Autamme myös tarvittaessa hahmottamaan brändisi kohderyhmäpersoonat (buyer personas) sekä luomaan kanavakohtaiset brändimateriaalit. Materiaaleihin kuuluvat logojen ja fonttien lisäksi erilaiset teksti-, esitys- ja kuvapohjat sekä digitaaliseen ja printtimainontaan suunnitellut mainosmateriaalit.

Kiteytämme brändisi kirjallisesti ja visuaalisesti selkeään kokonaisuuteen ja autamme luomaan parhaat käytännöt brändisi jalkautukseen omalle henkilökunnalle sekä ulkoisille sidosryhmille. Yleensä lopputuloksena on huoliteltu brändiohjeisto eli Brand Book, joka toimii ohjenuorana yrityksen kaikelle tekemiselle.

Kansainvälisille yhtiöille brändiohjeistosta voidaan tehdä maakohtaiset versiot, joissa huomioidaan kunkin maan erityispiirteet. Se mikä toimii meillä Suomessa, ei välttämättä toimi yhtä hyvin Kiinassa, Meksikossa tai Etelä-Afrikassa.

Discuss your brand with us

Fill in your contact information and we will contact you within 48 hours.