Markkinointikampanjat

Tavoitteista ideaan, ideasta toteutuksiksi, toteutuksista mitattaviksi tuloksiksi. Markkinointikampanja puhuttelee, vaikuttaa ja saa aikaan tuloksia.

Varaa maksuton konsultaatio <>

Onnistunut markkinointikampanja vaatii tarkkaa suunnittelua ja luovia ratkaisuja

Kampanjatekemisen tyypillisimmät haasteet ovat tavoitteen asettaminen, kanavavalinnat ja kohdistukset sekä oikeanlaisen kampanjasisällön luominen. Toimiva kampanjamalli nojaa konkreettiseen liiketoiminta-, myynti- tai markkinointihaasteeseen, joka voidaan kuvata ja määritellä. Kampanjasuunnittelussa korostuu konkreettisen tavoitteen asettaminen, parhaat kanavavalinnat, järkevä budjetti sekä aikataulutuksen kriittisyys. 

Markkinointikampanjan suunnittelu lähtee tavoitteesta

Kampanjasuunnittelu lähtee tavoitteesta, jota pystytään seuraamaan konkreettisilla mittareilla. Kampanjan tavoitteita voivat olla esimerkiksi verkkosivuston kävijämäärän kasvu, konversioiden tehostaminen tai somekanavien toimenpiteiden lisääntyminen. Sen sijaan "brändipöhinän lisääminen" ei ole riittävän konkreettinen tavoite markkinointikampanjalle, vaan on löydettävä tapa konkretisoida pöhinä mitattavaan muotoon.

Kampanjoi oikeissa kanavissa

Lukuisat eri markkinointikanavat sopivat monenlaiseen tekemiseen ja niiden valintaan vaikuttavat etenkin kohderyhmämäärittelyt, kanavan käyttötottumukset sekä hinta. Myös tekemisen aikajänne saattaa vaikuttaa kanavavalintoihin, sillä on aivan eri asia käynnistää valtakunnallinen promootiokiertue kuin taktinen Facebook-mainoskampanja – toisen suunnitteluun menee päiviä ja toisen usein viikkoja.

Joskus kampanja voidaan polkaistaan käyntiin vastauksena pinnalla vellovaan mediakeskusteluun, ja tällöin kampanjatoteutuksessa korostuu nopea reagointi. Esimerkiksi somekriisin tai mediakohun ympäröimänä tulee osata valita ne kanavat, joilla on suurin potentiaali onnistua.

Taktiseen verkkokauppakampanjaan luonnollinen kanavavalinta on digitaalinen ympäristö, jonka lisäksi voidaan mahdollisesti toteuttaa myyntipromoja tai tuotedemoja. Työpaikkakampanjan kanaviksi Suomessa kannattaa valita LinkedIn sekä työpaikkasivujen display-mainospaikat. Sähköpostikampanja voidaan suunnitella joko nykyisille asiakkaille, postitusluvan antaneille prospekteille tai vaikkapa partnereille. Kun löydetään toimiva kampanjamalli, voidaan tekemistä optimoida ja parantaa yhä enemmän haluttuun suuntaan. 

Oikeanlaista sisältöä oikeassa paikassa

Jo kampanjan suunnitteluvaiheessa tulee huomioida kampanjan sisältötarpeet ja niiden tuotanto. Kampanjasisältöjen laatuvaatimukset ovat hyvin erilaiset esimerkiksi valtakunnalliseen tv-spottiin ja sosiaalisen median lyhytklippiin. Nykypäivänä sisältöjen tulee olla laadukkaita, jotta markkinointikampanjat yltävät niille asetettuihin tavoitteisiin.

Täyty lomake, jos tarvitsette apua markkinoinnissa!