Brändi

Onko merkittävin kilpailuetusi kohderyhmäsi tiedossa? Strategisessa brändityössä analysoimme yrityksesi liiketoimintaa ja arvoja, ja teemme niiden pohjalta valintoja luodaksemme mieleen jääviä ja ymmärrettäviä brändikokemuksia, jotka johtavat toimintaan.

Brändi on tapa ajatella, toimia ja viestiä

Brändin merkitys yhtenä liiketoiminnan merkittävimmistä kilpailueduista huomioidaan harvoin riittävän aikaisessa vaiheessa. Brändi nähdään usein vain perustetun yrityksen, tuotteen tai palvelun visuaalisena ja markkinointiviestinnällisenä muotoiluna, kun muut olennaiset asiat alkavat olla jo työstetty. Brändi joko muotoutuu ajan myötä muun toiminnan ohessa tai sitten sen voi rakentaa suunnitelmallisesti hyödyntäen kohderyhmätietoutta, kilpailija-analyysia ja aktiivista vuoropuhelua tulevien ja nykyisten asiakkaiden sekä oman henkilöstön kanssa.

Avullamme brändinrakennuksen aloittaminen käy nopeasti ja vaivattomasti. Harva on tavoite- ja kohderyhmälähtöisesti suunnitteleva markkinointitoimisto, joka ammentaa näkemyksensä ja inspiraationsa liiketoiminnan tavoitteista ja tuloksentekemiseen johtavasta markkinoinnista. Olemme olleet luomassa ja kehittämässä lukuisia menestyviä brändejä start-upeista kasvuyrityksiin.

Prosessi

Brändin suunnittelu on meillä tietynlainen prosessi, jossa käytetään pitkällä kokemuksella parhaiksi jalostettuja työkaluja ja -menetelmiä. Suunnittelu perustuu liiketoimintatavoitteisiin, markkinointistrategiaan sekä ymmärrykseen toimialasta, kilpailijoista ja omista kilpailu- ja erottumistekijöistäsi. Tuloksellinen markkinointi nojaa lopulta vahvaan brändiin, joka erottaa kilpailijoista, mahdollistaa kunnon hinnoittelun, on merkki hyvästä laadusta sekä luo uskottavuutta. Brändi ei ole sama asia kuin logo tai slogan, vaan ne ovat osa brändiäsi. 

Viestintä

Tarvittaessa jalostamme brändimarkkinointisi sisällöt kohderyhmäpersoonista (buyer personas) kanavakohtaisiin markkinointiviesteihin kuten erilaisiin tekstisisältöihin, äänensävyihin (tone of voice), kuvamaailmaan ja muihin olennaisiin brändin jalkautuksiin kuten digitaalisiin konsepteihin, somemarkkinointiin ja F2F-konsepteihin kuten promootioihin ja myymälämateriaaleihin. Brändi voidaan suunnitella aivan tyhjästä tai lähteä tuoreuttamaan ja modernisoimaan jo olemassa olevaa brändi-ilmettä ja -sisältöä. 

Lopputulos

Kiteytämme brändisi kirjallisesti ja visuaalisesti sekä autamme luomaan parhaat käytännöt brändisi jalkautukseen omalle henkilökunnalle ja ulkoisille sidosryhmille. Haluttaessa brändisuunnittelun lopputuloksena on paitsi konkreettiset sovellukset, kuten verkkosivusto, someilme ja kampanjakonseptit, myös esimerkiksi Brand Book tai Culture Book. Autamme tarvittaessa jalkauttamaan uuden brändimaailman yrityksen sisäisesti ja toteutamme re-branding-kampanjat ja brändilanseerauskonseptit halutulle kohderyhmälle monikanavaisesti. 

Aletaanko suunnittelemaan teillekin parempaa markkinointia?

Usein kysyttyä

Mitä palvelu maksaa?

Räätälöimme brändisuunnittelun ja brändin sovellusten suunnittelu- ja tuotantopalvelut aina asiakkaan tarpeiden ja työn laajuuden mukaan, työn tuntihintaan perustuen. Uutta brändiä luodessa tai brändiuudistusta toteuttaessa voidaan edetä kahdella tavalla: suunnitella mahdollisimman paljon kerralla ja tuottaa sovellukset lyhyellä aikajänteellä tai vaihtoehtoisesti osittaa työt järkeviin osakokonaisuuksiin ja toteuttaa projekteina vaiheittain. Kun kyse on brändisuunnittelusta, liikkeelle lähdetään usein niistä kokonaisuuksista ja sovelluksista, jotka ovat esillä käyttäjien arjessa jatkuvasti.

Kannattaako brändi uudistaa kerralla kokonaan vai sovelluskohde kerrallaan?

Tyypillisesti brändisuunnittelun ja brändiuudistuksen ajatellaan koskevan vain visuaalista ilmettä, mutta aivan yhtä tärkeää on brändiin liittyvän sisältösuunnitelman ja siitä nousevien toteutusten osuus. Brändi on paljon muutakin kuin vain visuaalinen ilme logoineen, kuvamaailmoineen ja tunnisteineen. Annamme mielellämme näkemyksemme brändiuudistuksen läpiviennin laajuudesta, etenemisestä ja toteutusvaihtoehdoista, liittyipä uudistus designiin, sisältöön tai muihin brändiin liittyviin käytännön sovelluksiin. 

Mitä brändistrategiatyö on käytännössä?

Brändityön tärkeys on jo iskostettu suomalaisyritysten toimintakulttuuriin ja se herättää useita kysymyksiä:

 • Mitä brändityö on ja miten sitä tehdään käytännössä?
 • Kuinka se pitäisi organisoida ja kuka on vastuussa brändin rakentamisesta?
 • Onko brändityö strategiaa vai taktiikkaa?
 • Onko siinä kyse myynnistä vai markkinoinnista vai jostain muusta?
 • Milloin brändityön tulokset alkavat näkyä ja miten niitä mitataan?

Yhtä oikeaa vastausta ei ole vaan brändityön tulisi pohjautua yrityksen strategiaan, bisneksen tavoitteisiin ja markkinointi- ja myyntistrategiaan. Vahva brändi ei rakennu pelkillä markkinoinnin toimenpiteillä vaan se koostuu arkisista teoista, joihin kaikkiin ei voida vaikuttaa.

Brändisuunnittelulla voi olla useita tavoitteita:

 • Uuden yrityksen brändin luominen ”tyhjästä”
 • Henkilö- tai ideologiabrändin luominen (esim. aate, yhteiskunnallinen toimija, ihminen)
 • Aluebrändin synnyttäminen  
 • PR-yrityksen brändityön nostaminen seuraavalle tasolle
 • Brändiportfolioon liittyvät muutokset: uusien brändien lanseeraus, sateenvarjobrändit jne.
 • Vaikutukset myyntiin: keskihinnan nostaminen, myynnin helpottaminen jne.