Markkinointikampanjat

Tavoitteista ideaan, ideasta toteutuksiksi, toteutuksista mitattaviksi tuloksiksi. Markkinointikampanja puhuttelee, vaikuttaa ja saa aikaan tuloksia.

Osuvassa kampanjassa yhdistyvät sisällölliset ja luovat ratkaisut

Kampanjatekemisen tyypillisimmät haasteet ovat tavoitteen asettaminen, kanavavalinnat ja kohdistukset sekä oikeanlaisen kampanjasisällön luominen. Toimiva kampanjamalli nojaa konkreettiseen liiketoiminta-, myynti- tai markkinointihaasteeseen, joka voidaan kuvata ja määritellä. Kampanjasuunnittelussa korostuu konkreettisen tavoitteen asettaminen, parhaat kanavavalinnat, järkevä budjetti sekä aikataulutuksen kriittisyys. 

Miten asetan tavoitteen

Kampanjasuunnittelu lähtee tavoitteesta. Toimivaa ratkaisua ei voi esittää irrallaan käytännöllisesti tavoitteesta. Sisältömarkkinoinnissa eli houkuttelumarkkinoinnissa tavoitteet ovat selkeästi asetettavissa ja ne voivat olla verkkoliikenteen määrän kasvu, konversion parantaminen tai postituslistan koon kasvattaminen. Sosiaalisen median markkinoinnissa voidaan tavoitteeksi asettaa esimerkiksi kanavakohtaisen presenssin kehittyminen, aktiivisten sometoimenpiteiden määrät, keskusteluviittaukset tai re-postaukset. Myynninedistämiskampanjan lähtökohtana voi olla, että promootiokustannus maksaa itsensä takaisin saman päivän aikana tai esimerkiksi välitön tai tietylle sesongille sidottu myynnin kasvu prosenttilukuna. Työnantajamarkkinoinnissa tavoite on usein hakijamäärän parantaminen, hakijoiden laadun kehittyminen tai esimerkiksi hinta per hakija -suhteen parantaminen. Lähtökohtaisesti suunnittelemme vain sellaisia kampanjoita, joille pystytään osoittamaan kaupallinen tavoite. Esimerkiksi "brändipöhinän lisääminen" ei vielä ole riittävän konkreettinen tavoite markkinointikampanjalle vaan on löydettävä tapa konkretisoida pöhinä ja luotava mittarit, joilla sen kehittymistä seurataan. 

Missä kanavissa kampanjoin

Eri markkinointikanavat sopivat hieman erityyppiseen tekemiseen ja niiden valintaan vaikuttavat etenkin kohderyhmämäärittelyt, kanavan käyttötottumukset sekä hinta. Myös tekemisen aikajänne saattaa määrätä kanavavalinnat. On aivan eri asia käynnistää valtakunnallinen promootiokiertue kuin taktinen Facebook-mainoskampanja - toisen suunnitteluun menee päiviä ja toisen usein viikkoja. Välillä kampanja polkaistaan käyntiin vastauksena pinnalla vellovaan mediakeskusteluun, ja tällöin kampanjatoteutuksessa korostuu nopea reagointi. Esimerkiksi somekriisin tai mediakohun ympäröimänä tulee osata valita ne kanavat, joilla on suurin potentiaali onnistua. Taktiseen verkkokauppakampanjaan luonnollinen kanavavalinta on digitaalinen ympäristö, jonka lisäksi voidaan mahdollisesti toteuttaa myyntipromoja tai tuotedemoja. Työpaikkakampanjan kanaviksi on Suomessa luontevaa valita massan takia Facebook ja/tai LinkedIn. Sähköpostikampanja voidaan suunnitella joko nykyisille asiakkaille, postitusluvan antaneille prospekteille tai vaikkapa partnereille. Kun löydetään toimiva kampanjamalli, voidaan tekemistä optimoida ja parantaa yhä enemmän haluttuun suuntaan.  

Miten tuotan kampanjasisällöt

Hyvin tyypillinen haaste kampanjatoteutuksissa on kampanjasisällöt. Etenkin sisältömarkkinointikampanjoissa tarvitaan esimerkiksi whitepapereita, videoita ja visuaalisointeja sekä grafiikkaa. Jotkut opettelevat esimerkiksi videotuotannon perusteet ja taitto-ohjelman käytön itse, mutta useampi päätyy käyttämään ammattilaistiimiä myös sisältösuunnittelussa. Sisältöihin liittyvä konkreettinen haaste on usein sisällön sovittaminen kanaviin, jotka muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Se mikä tänään on standardi Instagramissa ja Facebookissa, ei välttämättä ole sitä enää seuraavassa kuussa. Kampanjaa suunniteltaessa kannattaa suunnata huomio kestävän sisällön tuottamiseen ketterin menetelmin. Kampanjasisältöjen laatuvaatimukset ovat hyvin erilaiset esimerkiksi valtakunnalliseen tv-spottiin ja sosiaalisen median lyhytklippiin. Sama pätee valokuviin. Ihmisten visuaalinen lukutaito on parantunut ja sisällöltä vaaditaan laatua. Sisältömarkkinoinnissa koko tekemisen kulmakivi ovat laadukkaat hyödylliset sisällöt eikä niitä kannata jättää harjoittelijan työtehtäväksi. Sisältöä kannattaa tuottaa kerralla moniin tarpeisiin, jolloin kustannus on matalampi.

Heille tehtiin parempaa markkinointia

Katso kaikki caset

Startataanko teille parempi kampanja?

Usein kysyttyä

Milloin tarvitsen markkinointikampanjaa?

Markkinointikampanja on tehokas keino luoda kysyntää ja kotiuttaa kauppaa niin jo ostavien asiakkaiden kuin potentiaalisten ostajien kohderyhmässä.

 • Kampanjan avulla voidaan kerätä tai lämmittää liidejä tai ohjata heitä systemaattisesti kohti haluttua vaikutusta.
 • Kampanja on yleensä sidottu tiettyyn tuotteeseen tai palveluun mutta yhtä lailla se voi olla brändi-ideologian, uuden yrityksen, palvelulanseerauksen tai vaikka mielenkiintoisen työpaikan markkinointiin suunniteltu.
 • Erityisesti jos myyt tuotteita verkossa, markkinointikampanjalla voidaan saavuttaa nopeita selkeästi mitattavia tuloksia, jotka näkyvät heti lisämyyntinä.
 • Sama pätee promootiokampanjoihin, joiden onnistumista voidaan mitata konkreettisesti kohtaamismäärinä ja myyntimäärinä. 

Minulla on jo idea kampanjaan, mutta en osaa toteuttaa sitä

Huoli pois, moni asiakkaamme on samassa lähtötilanteessa: ideasta pitäisi palata askel taaksepäin ja määrittää ensin yhdessä tavoite ja lähtökohdat. Autamme sinua löytämään tavoitteeseesi, oli se sitten joko yksi näistä tai täysin muu: 

 • Myynnin kasvu
 • Tuotteen tai palvelun kokeiluun kannustaminen
 • Myyntiajanjakson tai -syklin parantaminen
 • Keskikaupan koon kasvattaminen
 • Ristiinmyynti ja lisäarvopalvelumyynnin kehittäminen
 • Bränditunnettuuden parantaminen
 • Liikenteen kasvattaminen sivustolla
 • Nykyisten asiakkaiden ilahduttaminen
 • Uusasiakashankinta
 • Palvelu- tai tuotelanseeraus