Konseptisuunnittelu

Hyvä markkinointikonsepti mahdollistaa laadukkaan toteutuksen ja tuo markkinoinnille selkeät suuntaviivat sekä tavoitteet. Harva luo konseptit strategiasta luoviin toteutuksiin asti.

Konsepti syntyy kohderyhmä- ja tavoitelähtöisella suunnittelulla

Oikeaoppinen ja loppuun asti mietitty markkinointikonsepti on tärkeä, sillä se säästää aikaa ja vaivaa toteutusvaiheessa. Selkeä konsepti mahdollistaa markkinoinnin toteutukset aidosti brändisi huomioiden, kanavasta riippumatta. 

Markkinointikonseptin avulla brändin markkinoinnille aseteaan tavoitteet ja luodaan selkeä suunnitelma. Konsepti käsittää tyypillisesti kanavat ja sisällöt, kampanjakokonaisuudet, visuaalisen ilmeen ja valitut tekniset ratkaisut, joiden avulla brändin asiakaslupausta ja kärkiviestejä lähdetään viestimään valituille kohderyhmille kiinnostavasti ja tuloksellisesti.

Kohderyhmä ensin

Suunnittelun lähtökohtana on tietää ja tuntea kohderyhmät, joihin halutaan tehdä  vaikutus. Tässä auttaa kerätty ja analysoitu data. Mikäli dataa ei ole, voidaan ennen konseptin suunnittelua paneutua tarkemmin markkinoinnin strategiaan ja etenkin kohderyhmäkuvauksiin ja ostopolkuun eli niin sanottuun ostajan matkaan brändin ensitapaamisesta oston tai asiakkuuden jälkeisiin vaiheisiin. Vaikka kohderyhmäajattelu on kokenut murroksen viime aikoina, on useimman asiakkaan tapauksessa edelleen löydettävissä ja tunnistettavissa selkeät ostajaprofiilit.

Brändiä kunnioittaen

Brändi on yritystoiminnan kulmakivi ja positiviiseksi koettu brändi vaikuttaa ostopäätökseen jo ennen kuin varsinainen hankintapäätös on tapahtunut. Vahva brändi mahdollistaa paremman katteen ja helpottaa sekä nopeuttaa myyntityötä. Selkeä brändi erottaa kilpailijoista ja auttaa kestämään kohuja. Konseptisuunnittelussa lähdetään usein liikkeelle asiakasymmärryksestä: mitä brändisi merkitsee asiakkaillesi? Se, että tunnistat brändisi arvolupauksen, on olennainen lähtökohta.

Tehden ja testaten

Konseptin suunnittelu on jatkuvaa vuorovaikutteista työtä asiakkaan ja markkinointitoimiston kesken. Markkinoinnin jatkuvan parantamisen näkökulma unohdetaan konseptoinnissa liian usein. Valmistakin konseptia voidaan parantaa ja terävöittää kerättyjen kokemusten ja tiedon perusteella. Markkinointikonsepti on erityisen hyvä silloin, kun se mahdollistaa vaiheittain tapahtuvan jatkuvan parantamisen. Usein konseptia kannattaisikin testata tai pilotoida kaupallisesti merkittävällä otannalla.

Lähdetäänkö kehittämään markkinointianne yhdessä? Keskustellaan!

Usein kysyttyä

Paljonko konseptisuunnittelu maksaa?

Räätälöimme markkinointisuunnittelu- ja konseptointipalvelun aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Konseptisuunnitelman hinnoittelu nojaa kahteen asiaan:

 • Konseptoinnin laajuus. On eri asia konseptoida yksittäisen tuotteen, palvelun, kanavan tai vaikkapa myymälän markkinointia kuin rakentaa markkinointikonsepti koko tuoteryhmälle, uudelle palvelukategorialle tai valtakunnalliselle jakelukanavauudistukselle.
 • Käytössä oleva taustatieto kuten brändi- ja markkinointistrategia, asiakastiedot ja muu validi tieto sekä myös asiakkaalta itseltään saatavat resurssit. Konseptointia voidaan tehdä joko erittäin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan oman suunnitteluryhmän tai/ja liiketoimintajohdon kanssa tai vaihtoehtoisesti voimme toimia markkinointikonseptin tuottamisen ydinryhmänä. 

Kenen kannattaa panostaa konseptisuunnitteluun?

Markkinointikonseptiin kannattaa panostaa erityisesti, kun: 

 • Haluat saada markkinointiprosessiisi ennakoitavuutta, skaalattavuutta ja systematiikkaa
 • Haluat toisen näkemyksen tai "tuoreet silmät" 
 • Markkinointitoimenpiteidesi tulee olla monistettavia, helposti muille koulutettavia ja/tai tulevaisuutta varten hyvin dokumentoituja
 • Kun etsit rahoitusta tai sijoittajia uudelle tai uudelleen järjestellylle liiketoiminnalle
 • Kun haluat todistaa että markkinointisi tulee olemaan tehokasta tai tarvitset esimerkiksi suuremmat budjetit markkinointitoteutuksiin 
 • Haluat esittää emoyhtiöön, regionaan tai konserniin markkinoinnin investointisuunnitelman 
 • Kun haluat minimoida riskejä lanseeraukseen tai uudelleen brändäyksen liittyen

Lähtökohtaisesti loppuun asti mietitystä konseptista ei ole ikinä haittaa, päin vastoin. Konseptiin kannattaa todella panostaa, koska hyvin pystytetyt perustukset takaavat laadukkaan talonrakentamisen myöhemmässä vaiheessa.

Minulla on jo toimiva konsepti. Miten jalkautan sen?

Kun haluat jalkauttaa jo olemassa olevan markkinointikonseptin, sovimme workshop- eli työpajatyyppisen ensimmäisen tapaamisen kanssasi ja laitamme kädet suoraan saveen. Tätä ennen tarvitsemme sinulta: 

 • Hieman aikaa esimerkiksi etäpalaverin muodossa 
 • Markkinointikonseptisi kuvauksen 
 • Alustavan budjettirungon ja aikataulun

Vastavuoroisesti pystymme tarjoamaan sinulle: 

 • Kommentit ja näkemyksen jo olemassa olevaan markkinointikonseptiin 
 • Tuoreita näkökulmia
 • Kokemusta kymmenien vuosien ajalta vastaavantyyppisistä kokonaisuuksista
 • Tarkentavia kysymyksiä ja huomioita, jotta konseptissa on varmasti kaikki tarvittavat palaset toteutusta varten

Keskusteltuamme kanssasi konseptistasi, pystymme antamaan suhteellisen tarkan toteutushinta-arvion sekä muodostamaan projektiryhmän ja -aikataulun.