Konsepti

Hyvä markkinointikonsepti mahdollistaa laadukkaan toteutuksen

Konsepti syntyy kohderyhmä- ja tavoitelähtöisella suunnittelulla

Oikeaoppinen ja loppuun asti mietitty markkinointikonsepti on tärkeä, sillä se säästää aikaa ja vaivaa toteutusvaiheessa. Selkeä konsepti mahdollistaa markkinoinnin toteutukset aidosti brändisi huomioiden, kanavasta riippumatta.  

Kohderyhmä ensin

Suunnittelun lähtökohtana on tietää ja tuntea kohderyhmät, joihin halutaan tehdä   vaikutus. Tässä auttaa kerätty ja analysoitu data. Mikäli dataa ei ole, voidaan ennen konseptin suunnittelua paneutua tarkemmin markkinoinnin strategiaan ja etenkin kohderyhmäkuvauksiin ja ostopolkuun eli niin sanottuun ostajan matkaan. Vaikka kohderyhmäajattelu on kokenut murroksen viime aikoina, on useimman asiakkaan tapauksessa edelleen löydettävissä ja tunnistettavissa selkeät ostajaprofiilit. 

Brändiä kunnioittaen

Brändi on yritystoiminnan kulmakivi ja positiviinen brändi vaikuttaa ostopäätökseen jo ennen kuin varsinainen hankintapäätös on tapahtunut. Vahva brändi mahdollistaa paremman katteen ja helpottaa sekä nopeuttaa myyntityötä. Selkeä brändi erottaa kilpailijoista ja auttaa kestämään kohuja. Konseptisuunnittelussa lähdetään usein liikkeelle asiakasymmärryksestä: mitä brändisi merkitsee asiakkaillesi? Se, että tunnistat brändisi arvolupauksen, on olennainen lähtökohta. 

Tehden ja testaten

Konseptin suunnittelu on jatkuvaa vuorovaikutteista työtä asiakkaan ja markkinointitoimiston kesken. Markkinoinnin jatkuvan parantamisen näkökulma unohdetaan konseptoinnissa liian usein. Valmistakin konseptia voidaan parantaa ja terävöittää kerättyjen kokemusten ja tiedon perusteella. Markkinointikonsepti on erityisen hyvä silloin, kun se mahdollistaa vaiheittain tapahtuvan jatkuvan parantamisen. Usein konseptia kannattaisikin testata tai pilotoida kaupallisesti merkittävällä otannalla. 

Lue myös nämä

Markkinoinnin ulkoistaminen Harvalle

Markkinoinnin ulkoistaminen Harvalle

Ulkoistamalla markkinoinnin saat käyttöösi kaiken osaamisen, mitä markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan. Hankkimalla markkinoinnin palveluna investoit vain tehtyyn työhön.

Lue lisää ›
5 vinkkiä uuden liiketoiminnan kehittämiseen

5 vinkkiä uuden liiketoiminnan kehittämiseen

Liiketoiminta- tai ansaintamallin vaihtaminen lennosta ei yleensä käy ihan kädenkäänteessä, etenkään jos yrityksellä on enemmän volyymiä liiketoiminnassaan.

Lue lisää ›
Onko sinulla asiakaskohtaamissuunnitelma dokumentoituna?

Onko sinulla asiakaskohtaamissuunnitelma dokumentoituna?

Vaikka verkkoympäristö on tärkeä, ei F2F-kohtaamisia kannata unohtaa. Onko sinulla jo asiakaskohtaamissuunnitelma?

Lue lisää ›
tilaa-mailchimp.jpg

Ruvetaanko suunnittelemaan?

Olemme tässä, kun haluat koko ammattilaistiimin näkemyksen markkinointiisi.

Varaa aika konsultointiin, jossa kartoitamme lähtötilanteen ja tavoitteet sekä luomme edellytykset laadukkaan konseptin toteutukselle. 

Varaa juttutuokio

Usein kysyttyä

Mitä palvelu maksaa?

Räätälöimme markkinointisuunnittelu- ja konseptointipalvelun aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Konseptisuunnitelman hinnoittelu nojaa kahteen asiaan:

 • Konseptoinnin laajuus. On eri asia konseptoida yksittäisen tuotteen, palvelun, kanavan tai vaikkapa jälleenmyymälän markkinointia kuin rakentaa markkinointikonsepti koko tuoteryhmälle, uudelle palvelukategorialle tai valtakunnalliselle jakelukanavauudistukselle.
 • Käytössä oleva taustatieto kuten brändi- ja markkinointistrategia, asiakastiedot ja muu validi tieto sekä myös asiakkaalta itseltään saatavat resurssit. Konseptointia voidaan tehdä joko erittäin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan oman suunnitteluryhmän tai/ja liiketoimintajohdon kanssa tai vaihtoehtoisesti voimme toimia markkinointikonseptin tuottamisen ydinryhmänä. 
Kenen kannattaa panostaa konseptisuunnitteluun?

Markkinointikonseptiin kannattaa panostaa erityisesti kun: 

 • Haluat saada markkinointiprosessiisi ennakoitavuutta, skaalattavuutta ja systematiikkaa
 • Haluat toisen näkemyksen tai "tuoreet silmät" 
 • Markkinointitoimenpiteidesi tulee olla monistettavia, helposti muille koulutettavia ja/tai tulevaisuutta varten hyvin dokumentoituja
 • Kun etsit rahoitusta tai sijoittajia uudelle tai uudelleen järjestellylle liiketoiminnalle
 • Kun haluat todistaa että markkinointisi tulee olemaan tehokasta tai tarvitset esimerkiksi suuremmat budjetit markkinointitoteutuksiin 
 • Haluat esittää emoyhtiöön, regionaan tai konserniin markkinoinnin investointisuunnitelman 
 • Kun haluat minimoida riskejä lanseeraukseen tai uudelleen brändäyksen liittyen
Lähtökohtaisesti loppuun asti mietitystä konseptista ei ole ikinä haittaa, päin vastoin. Konseptiin kannattaa todella panostaa, koska hyvin pystytetyt perustukset takaavat laadukkaan talonrakentamisen myöhemmässä vaiheessa.
Minulla on jo toimiva konsepti, miten jalkautan sen?

Kun haluat jalkauttaa jo olemassa olevan markkinointikonseptin, sovimme workshop- eli työpajatyyppisen ensimmäisen tapaamisen kanssasi ja laitamme kädet suoraan saveen. Tätä ennen tarvitsemme sinulta: 

 • Hieman aikaa esimerkiksi etäpalaverin muodossa 
 • Markkinointikonseptisi kuvauksen 
 • Alustavan budjettirungon ja aikataulun

Vastavuoroisesti pystymme tarjoamaan sinulle: 

 • Kommentit ja näkemyksen jo olemassa olevaan markkinointikonseptiin 
 • Tuoreita näkökulmia
 • Kokemusta kymmenien vuosien ajalta vastaavantyyppisistä kokonaisuuksista
 • Tarkentavia kysymyksiä ja huomioita, jotta konseptissa on varmasti kaikki tarvittavat palaset toteutusta varten
Keskusteltuamme kanssasi konseptistasi, pystymme antamaan suhteellisen tarkan toteutushinta-arvion sekä muodostamaan projektiryhmän ja -aikataulun.