Luova konseptointi

Kaipaatko uusia ideoita markkinointistrategiasi tai liiketoimintasi tueksi?

Varaa maksuton konsultaatio <>

Luova konsepti ei ole tuulesta tempaistu

Markkinointikonseptin avulla brändin markkinoinnille asetetaan tavoitteet ja luodaan selkeä suunnitelma. Perinteinen konsepti käsittää tyypillisesti kanavat ja sisällöt, kampanjakokonaisuudet, visuaalisen ilmeen ja valitut tekniset ratkaisut, joiden avulla brändin asiakaslupausta ja kärkiviestejä lähdetään viestimään halutuille kohderyhmille kiinnostavasti ja tuloksellisesti.

Suunnittelun lähtökohtana on tietää ja tuntea kohderyhmät, joihin halutaan tehdä vaikutus. Useimmiten kohderyhmä opitaan tuntemaan kerätyn ja analysoidun datan pohjalta. Vaikka kohderyhmäajattelu onkin kokenut murroksen viime aikoina, on useimman asiakkaan tapauksessa edelleen löydettävissä ja tunnistettavissa selkeät ostajaprofiilit.

Konseptin suunnittelu on jatkuvaa vuorovaikutteista työtä asiakkaan ja markkinointitoimiston kesken. Valmistakin konseptia voidaan parantaa ja terävöittää kerättyjen kokemusten ja tiedon perusteella. Markkinointikonsepti on erityisen hyvä silloin, kun se mahdollistaa vaiheittain tapahtuvan jatkuvan parantamisen. Usein konseptia kannattaisikin testata tai pilotoida kaupallisesti merkittävällä otannalla.

Luovuus valloilleen

Luovuus astuu peliin, kun alamme muovaamaan liiketoiminnallesi tyypillisiä markkinointikonsepteja rajoja rikkomalla. Me olemme tehneet markkinointia lähes kaikilla toimialoilla ja ideoineet mitä villeimpiä konsepteja, joten hyvin suurella todennäköisyydellä pystymme tarjoamaan jotain uutta myös teidän bisneksellenne. Pitkän kokemuksemme ansiosta tunnistamme potentiaaliset onnistumismahdollisuudet sekä osaamme väistää horisontissa näkyvät sudenkuopat.

Mikä parasta, me uskallamme ehdottaa ja kokeilla uutta.

Varaa maksuton 30 minuutin markkinointikonsultaatio