Strategia

Käännä markkinointisi reaktiivisesta ennakoitavaksi

Kysy oikeat kysymykset

Tekeminen ilman tavoitteita tai merkitystä on tehotonta ja turhauttavaa. Markkinoinnissa olennaista on osata kysyä miksi, pelkän mitä-kysymyksen sijaan. Miksi-kysymykseen pitää pystyä vastaamaan ainakin asiakas-, prospekti- ja suosittelijanäkökulmista, joita asiakkaidemme voi olla hankala itse hahmottaa ollessaan itse niin lähellä omaa tekemistään. Olipa kyse markkinoinnin prioriteeteistä, kehityksestä tai prosessien tehostamisesta, niin Harvalla on tuoreet silmät. Harva uskaltaa sanoa ääneen, mitä voi vielä parantaa. Itsestäänselvää on, että yrityksen menestys on riippuu ainakin asiakaskeskeisyydestä, kannattavasta toiminnasta ja ponnistuksista myyntisektorilla, mutta kuinka selvää on, miten strateginen markkinointi vaikuttaa muun tekemisen rinnalla? Tässä voimme auttaa, ota yhteyttä!

Kuka

Kun haluat erottua markkinoilla eduksesi ja herättää keskustelua, autamme muotoilemaan bisneksesi entistä kiinnostavammaksi ja kannattavammaksi markkinoinnin keinoin. Harvan asiantuntijat ovat olleet mukana kymmenien yritysten strategiasuunnittelussa ja jalostamisessa kokonaisvaltaisista liiketoimintastrategioista kanavakohtaisiin markkinointitoteutuksiin. Meillä on mihin verrata, ja pääsemme jyvälle nopeasti. Olemme tukenasi, kun haluat luoda markkinointistrategian tai tuoreuttaa jo olemassa olevaa suunnitelmaasi. Markkinoinnin näkökulman mukaan tuominen liiketoimintaa tuo lukuisia etua yrityksellesi! 

Miten

Modernit liikkeenjohdon ja markkinoinnin johtamisen työkalut, menetelmät ja frameworkit ovat meille tuttuja. Työvälineitämme ovat mm. palvelumuotoilu, asiakaslähtöisen markkinoinnin mallit, jatkuvan parantamisen strategia sekä modernit digitaaliset markkinointimallit. Räätälöimme strategiatyöstön laajuuden ja valitsemme menetelmät asiakkaan mukaan. Keskeiset muuttuvat sisällöt ovat aikataulu, oma toiveesi roolistamme sekä liiketoiminnalliset tavoitteesi. Sinulta odotamme positiivista suhtautumista markkinointiin sekä markkinoinnin merkityksellisyyden ymmärrystä. 

Miksi

Markkinoinnin muovaaminen reagoinnista ennakoivaksi vaatii uteliasta ja positiivista suhtautumista markkinoinnin perustehtäviin ja -prosessihin.  Autamme ymmärtämään markkinoinnin tärkeyden yrityksen kasvun ja kannattavuuden näkökulmista. Olemme erityisen vahvoilla, kun haluat saada toisen näkökulman tai rohkean toisen näkökulmamn yrityksesi markkinoinnin nostamiseksi seuraavalle tasolle. Olipa odotuksesi roolistamme pieni tai iso, kannattaa kysyä, miten me suunnittelisimme yrityksellesi voittavan (markkinointi)strategian - tai ainakin antaisimme yhden tuoreen näkökulman asian edistämiseen.

Lue myös nämä

En halua palata aikaan ennen koronaa

En halua palata aikaan ennen koronaa

Oliko kaikki ennen paremmin, vai olemmeko sittenkin kasvaneet yksilöinä ja yhteiskuntana viimeisten viikkojen aikana?

Lue lisää ›
Äänibrändäämisellä kohtaamispisteet kuntoon

Äänibrändäämisellä kohtaamispisteet kuntoon

Äänibrändin avulla viimeistellään brändisi kohtaamispisteet, erotutaan kilpailijoista ja nostetaan profiilia. Mistä on kyse ja miten se tehdään? Pureuduimme aiheeseen!

Lue lisää ›
Mitä on aito markkinointihenkisyys?

Mitä on aito markkinointihenkisyys?

Mistä tunnistat markkinointihenkisen organisaation? Miksi sellaiseksi kannattaa edes pyrkiä?

Lue lisää ›
tilaa-mailchimp.jpg

Voisimmeko auttaa?

Kun strategiasi jumittaa, apu on lähellä.

Varaa aika konsultointiin, jossa tutustumme yritykseesi ja mietimme yhdessä, voisimmeko auttaa strategiatyöstössäsi.

Varaa juttutuokio

Usein kysyttyä

Mitä strategiasuunnittelu maksaa?
Strategisen markkinointisuunnittelun hinnoittelumalleja on useita. Tyyppillisesti strategiasuunnittelutyö hinnoitellaan tuntiperusteisesti ja lopullinen investointi perustuu työn laajuuteen. Toteutuksia voidaan tehdä joko jatkuvalla partnerimallilla kiinteähintaisena palveluna tai projektiperusteisesti työmääräarvioon perustuen. Valittu toimintamalli nojaa asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen ja sitä on mahdollisuus muuttaa ja soveltaa yhteistyön ollessa käynnissä. Harvan partnerimalli on noussut yhä suositummaksi tavaksi toteuttaa strategista suunnittelua, koska sen tehokkuus liiketoiminnan menestykseen vaikuttavana keinona on pystytty osoittamaan myös numeerisesti. 
Miksi strateginen markkinointiajattelu on tärkeää?

Merkittävä osa markkinoinnin tekemisestä on taktista, vaikka halu ja pyrkimys yhä strategisempaan markkinointiin on monen liiketoimintapäättäjän ajatuksissa. Harvalla strateginen markkinointi ymmärretään ajattelu- ja toimintatapana, joka lähtee aina liiketoiminnasta. Strateginen markkinointisuunnittelu on tapa ajatella ja toimia, eräänlaista erityisosaamista ja spesifi kaupallinen näkökulma, joita ei ole niinkään sidottu markkinointiin funktiona.

Strategisen markkinointisuunnittelun pohja on liiketoiminnan tavoitteissa, joita on luonnollisesti hyvin erilaisia ja eritasoisia kuten:

  • Yritystoiminnan tehokas käynnistäminen
  • Ostopotentiaalin tunnistaminen löytäminen
  • Kasvu ja laajentuminen
  • Uusien palvelu- ja tuotealueiden löytäminen
  • Asiakas- ja myyntiprosessien digitalisointi
  • Myynti- ja jakelustrategioiden luominen
  • Kansainvälistyminen
  • Uusi brändistrategia
  • Toiminnan sopeuttaminen 

Harvan strategisella markkinointiosaamisella ja ajattelutavalla on runsaasti annettavaa muille toiminnoille yrityksen sisällä. Markkinointi on tehokas tapa lisätä, laajentaa ja parantaa myynnin tuloksellisuutta sekä tuoda uusia, markkinoinnillisia toimintatapoja esimerkiksi operaatioihin, hr:ään ja tuotekehitykseen. 

Voiko markkinointistrategian suunnittelun ulkoistaa?

Voi ja ei voi. Vastaus riippuu siitä roolista ja tavoitteista, mikä markkinoinnilla on yrityksen liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta tarkasteltuna. Lähtökohtaisesti kaikki oman ydinliiketoiminnan ulkopuolinen tekeminen on järkevää ulkoistaa, mutta sekään ei tarkoita oman ajattelun ulkoistamista toimistolle. Päinvastoin. Hyvä suunnittelutoimisto voi ottaa strategisen roolin markkinoinnin kehittämisessä, uusien toimintamallien ja työkalujen luomisessa ja jalkauttamisessa sekä markkinointiprosessin kehittämisessä, mutta siihen tarvitaan vahva tahtotila asiakkaalta itseltään johdosta asti. Strategisen markkinointisuunnittelun ulkoistaminen ei tarkoita strategisen markkinointiajattelun ulkoistamista, vaan lähtökohtaisesti jokainen menestyvä yritys tarvitsee pitkälle vietyä markkinoinnillista ajattelua. Brändin vahvistaminen, positiivinen asiakaskokemus palvelumuotoilu ja omien prosessien digitalisointi edellyttävät ainakin markkinoinnin ymmärrystä sekä sen tärkeyden merkityksen tunnustamista.

Ulkoistettu markkinoinnin suunnittelu- ja tuotantoyhteistyö tarkoittaa Harvan kanssa toimiessa pitkälle vietyä ja hyvin koordinoitua yhdessä tekemistä. Tavoitteet, askelmerkit ja toimintamallit määritellään yhdessä - kummankin tavoitteena on asiakkaan liiketoiminnan menestys. Harvassa ajatellaan, että kun asiakas menestyy, myös Harva menestyy. Luottamus, avoimuus ja rehellisyys itselle ja muille korostuvat asiakasvastaavien ja suunnittelijoidemme tekemisessä. Menestys tehdään yhdessä. 

Moni asiakkaamme on etsinyt nimenomaan strategista kumppania markkinointiin. Jotkut kertovat rohkeasti etsivänsä toimistoa, jossa ollaan kokeneempia ja parempia markkinoinnissa, kuin mitä asiakkaan organisaatiossa. Huippuosaamisesta, sitoutumisesta ja tuloksista ollaan valmiit maksamaan, ja niitä on ilo päästä tekemään. Usein omat käytännön markkinointiin tarkoitut resurssit ovat rajalliset eikä yritykseen ole järkevää edes yrittää rekrytoija kaikkien kriittisten osa-alueiden ammattilaisia kiinteiksi kuluiksi. Markkinointisuunnittelu voidaan yhtä hyvin ostaa strategisena partneruutena. Markkinointi palveluna hankittuna mahdollistaa möys keskittymisen juuri oikeisiin asioihin oikeaan aikaan sekä myös kulujen ja toimitusvarmuuden paremman ennakoinnin.

Fakta on, että yhä useammassa yrityksessä mietitään, mitä tehtäviä halutaan säilyttää yrityksen sisällä, mitä ulkoistaa ja ostaa palveluna. Markkinoinnilta odotetaan tehokkuutta ja tuloksellisuutta ehkä enemmän kuin koskaan, minkä vuoksi ulkoistettu markkinointistrategian suunnittelu tai strategisen jalkauttaminen hankitaan monesti talon ulkopuolelta joko osittain tai kokonaan.