Strategia

Luomme pitkällä kokemuksella markkinointi- , sisältö- ja digitaalisen markkinoinnin strategiat sekä käännämme markkinointisi reaktiivisesta ennakoitavaksi ja tavoitteelliseksi.

Kysy oikeat kysymykset

Markkinointi ilman selkeitä tavoitteita tai merkitystä on tehotonta ja turhauttavaa. Markkinoinnissa olennaista on osata kysyä miksi pelkän mitä-kysymyksen sijaan. Miksi-kysymykseen pitää pystyä vastaamaan ainakin asiakas-, prospekti- ja suosittelijanäkökulmista, joita asiakkaidemme voi olla hankala itse hahmottaa ollessaan niin lähellä omaa tekemistään. Olipa kyse markkinoinnin prioriteeteistä, kehityksestä tai prosessien tehostamisesta, Harvalla on tuoreet silmät. Harva uskaltaa sanoa ääneen, mitä voi vielä parantaa. Itsestäänselvää on, että yrityksen menestys riippuu ainakin asiakaskeskeisyydestä, kannattavasta toiminnasta ja ponnistuksista myyntisektorilla, mutta kuinka selvää on, miten strateginen markkinointi vaikuttaa muun tekemisen rinnalla? Tässä voimme auttaa, ota yhteyttä!

Kuka

Kun haluat erottua markkinoilla eduksesi ja herättää keskustelua, autamme muotoilemaan bisneksesi entistä kiinnostavammaksi ja kannattavammaksi markkinoinnin keinoin. Harvan asiantuntijat ovat olleet mukana kymmenien yritysten strategiasuunnittelussa ja jalostamisessa kokonaisvaltaisista liiketoimintastrategioista kanavakohtaisiin markkinointitoteutuksiin. Meillä on mihin verrata, ja pääsemme jyvälle nopeasti. Olemme tukenasi, kun haluat luoda markkinointistrategian tai tuoreuttaa jo olemassa olevaa suunnitelmaasi. Markkinoinnin näkökulman mukaan tuominen liiketoimintaasi tuo lukuisia etua yrityksellesi! 

Miten

Modernit liikkeenjohdon ja markkinoinnin johtamisen työkalut, menetelmät ja frameworkit ovat meille tuttuja. Työvälineitämme ovat mm. palvelumuotoilu, asiakaslähtöisen markkinoinnin mallit, jatkuvan parantamisen strategia sekä modernit digitaaliset markkinointimallit. Räätälöimme strategiatyöstön laajuuden ja valitsemme menetelmät asiakkaan mukaan. Keskeiset muuttuvat sisällöt ovat aikataulu, oma toiveesi roolistamme sekä liiketoiminnalliset tavoitteesi. Sinulta odotamme positiivista suhtautumista markkinointiin sekä markkinoinnin merkityksellisyyden ymmärrystä. 

Meidän tapa toimia

Markkinoinnin muovaaminen reagoinnista ennakoivaksi vaatii uteliasta ja positiivista suhtautumista markkinoinnin perustehtäviin ja -prosesseihin.  Autamme ymmärtämään markkinoinnin tärkeyden yrityksen kasvun ja kannattavuuden näkökulmista. Olemme erityisen vahvoilla, kun haluat saada toisen näkökulman yrityksesi markkinoinnin nostamiseksi seuraavalle tasolle. Olipa odotuksesi roolistamme pieni tai iso, kannattaa kysyä, miten me suunnittelisimme yrityksellesi voittavan (markkinointi)strategian -ainakin saat yhden tuoreen näkökulman asian edistämiseen.

Tehdäänkö sinullekin parempi markkinointistrategia?

Usein kysyttyä

Mitä strategiasuunnittelu maksaa?

Strategisen markkinointisuunnittelun hinnoittelumalleja on useita. Tyyppillisesti strategiasuunnittelutyö hinnoitellaan tuntiperusteisesti ja lopullinen investointi perustuu työn laajuuteen. Toteutuksia voidaan tehdä joko jatkuvalla partnerimallilla kiinteähintaisena palveluna tai projektiperusteisesti työmääräarvioon perustuen. Valittu toimintamalli nojaa asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen ja sitä on mahdollisuus muuttaa ja soveltaa yhteistyön ollessa käynnissä. Harvan partnerimalli on noussut yhä suositummaksi tavaksi toteuttaa strategista suunnittelua, koska sen tehokkuus liiketoiminnan menestykseen vaikuttavana keinona on pystytty osoittamaan myös numeerisesti. 

Miksi strateginen markkinointiajattelu on tärkeää?

Merkittävä osa markkinoinnin tekemisestä on taktista, vaikka halu ja pyrkimys yhä strategisempaan markkinointiin on monen liiketoimintapäättäjän ajatuksissa. Harvalla strateginen markkinointi ymmärretään ajattelu- ja toimintatapana, joka lähtee aina liiketoiminnasta. Strateginen markkinointisuunnittelu on tapa ajatella ja toimia, eräänlaista erityisosaamista ja spesifi kaupallinen näkökulma, joita ei ole niinkään sidottu markkinointiin funktiona.

Strategisen markkinointisuunnittelun pohja on liiketoiminnan tavoitteissa, joita on luonnollisesti hyvin erilaisia ja eritasoisia kuten:

  • Yritystoiminnan tehokas käynnistäminen
  • Ostopotentiaalin tunnistaminen ja löytäminen
  • Kasvu ja laajentuminen
  • Uusien palvelu- ja tuotealueiden löytäminen
  • Asiakas- ja myyntiprosessien digitalisointi
  • Myynti- ja jakelustrategioiden luominen
  • Kansainvälistyminen
  • Uusi brändistrategia
  • Toiminnan sopeuttaminen 

Harvan strategisella markkinointiosaamisella ja ajattelutavalla on runsaasti annettavaa muille toiminnoille yrityksen sisällä. Markkinointi on tehokas tapa lisätä, laajentaa ja parantaa myynnin tuloksellisuutta sekä tuoda uusia, markkinoinnillisia toimintatapoja esimerkiksi operaatioihin, hr:ään ja tuotekehitykseen. 

Voiko markkinointistrategian suunnittelun ulkoistaa?

Voi ja ei voi. Vastaus riippuu siitä roolista ja tavoitteista, mikä markkinoinnilla on yrityksen liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta tarkasteltuna. Lähtökohtaisesti kaikki oman ydinliiketoiminnan ulkopuolinen tekeminen on järkevää ulkoistaa, mutta sekään ei tarkoita oman ajattelun ulkoistamista toimistolle. Päinvastoin. Hyvä suunnittelutoimisto voi ottaa strategisen roolin markkinoinnin kehittämisessä, uusien toimintamallien ja työkalujen luomisessa ja jalkauttamisessa sekä markkinointiprosessin kehittämisessä, mutta siihen tarvitaan vahva tahtotila asiakkaalta itseltään johdosta asti. Strategisen markkinointisuunnittelun ulkoistaminen ei tarkoita strategisen markkinointiajattelun ulkoistamista, vaan lähtökohtaisesti jokainen menestyvä yritys tarvitsee pitkälle vietyä markkinoinnillista ajattelua. Brändin vahvistaminen, positiivinen asiakaskokemus, palvelumuotoilu ja omien prosessien digitalisointi edellyttävät ainakin markkinoinnin ymmärrystä sekä sen tärkeyden merkityksen tunnustamista.

Ulkoistettu markkinoinnin suunnittelu- ja tuotantoyhteistyö tarkoittaa Harvan kanssa toimiessa pitkälle vietyä ja hyvin koordinoitua yhdessä tekemistä. Tavoitteet, askelmerkit ja toimintamallit määritellään yhdessä - kummankin tavoitteena on asiakkaan liiketoiminnan menestys. Harvassa ajatellaan, että kun asiakas menestyy, myös Harva menestyy. Luottamus, avoimuus ja rehellisyys itselle ja muille korostuvat asiakasvastaavien ja suunnittelijoidemme tekemisessä. Menestys tehdään yhdessä. 

Moni asiakkaamme on etsinyt nimenomaan strategista kumppania markkinointiin. Jotkut kertovat rohkeasti etsivänsä toimistoa, jossa ollaan kokeneempia ja parempia markkinoinnissa kuin mitä asiakkaan organisaatiossa. Huippuosaamisesta, sitoutumisesta ja tuloksista ollaan valmiit maksamaan, ja niitä on ilo päästä tekemään. Usein omat käytännön markkinointiin tarkoitut resurssit ovat rajalliset eikä yritykseen ole järkevää edes yrittää rekrytoida kaikkien kriittisten osa-alueiden ammattilaisia kiinteiksi kuluiksi. Markkinointisuunnittelu voidaan yhtä hyvin ostaa strategisena partneruutena. Markkinointi palveluna hankittuna mahdollistaa myös keskittymisen juuri oikeisiin asioihin oikeaan aikaan sekä myös kulujen ja toimitusvarmuuden paremman ennakoinnin.

Yhä useammassa yrityksessä mietitään, mitä tehtäviä halutaan säilyttää yrityksen sisällä, mitä ulkoistaa ja ostaa palveluna. Markkinoinnilta odotetaan tehokkuutta ja tuloksellisuutta ehkä enemmän kuin koskaan, minkä vuoksi ulkoistettu markkinointistrategian suunnittelu tai strategian jalkauttaminen hankitaan monesti talon ulkopuolelta joko osittain tai kokonaan.