Workshopit ja koulutukset

Nostetaan yhdessä markkinointisi seuraavalle tasolle

Koulutukset ja yhdessä tekeminen ovat tehokkaita ratkaisuja markkinointisi kehittämiseen. 

Markkinoinnin organisointi vaatii oman tekemisen systematisointia ja uusien näkökulmien rohkeaa esille nostamista - niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Workshopeissa asiakkaan tavoitteet ja kehittymishaasteet tunnistetaan ja konkretisoidaan Harvan asiantuntijoiden avulla, minkä jälkeen suunnitellaan yhdessä kestävät markkinoinnin ratkaisut. Harvan asiantuntijan tarjoamat koulutukset antavat sinulle ymmärryksen ja osaamisen esimerkiksi mainoskampanjoiden rakentamiseen ja kampanjoiden tulosten analysointiin. Koulutusten tavoitteena on että voit tarvittaessa johtaa, toteuttaa, seurata tai analysoida kampanjoita myös itse.

harva-users

Ketä mukaan?

Suuri osa markkinointipäättäjistä ja markkinoinnin suunnittelusta vastaavista ammattilaisista tietää tunteen, kun ajatuksiin putkahtaa loistava idea tai luova idea. Sitä seuraa usein ahdistus, sillä aika ja energia ei tunnu riittävän muuhun kuin arkiseen tekemiseen ja jo toimivien ratkaisujen toistamiseen. Varsinkin isommat kehitysprojektit ja laajaa sisäistä yhteistyötä vaativat uudistusprosessit hautautuvat päivittäisen tekemisen alle. Kun ulkopuolinen suunnittelija kutsuu yrityksen avainhenkilöt saman pöydän ääreen, syntyy inspiroivia keskusteluita ja suuria oivalluksia. Tunti yhdessä arjessa ulkopuolisen toimiessa fasilitaattorina saa usein enemmän aikaan kuin päivä aihetta etänä sähköpostilla pallotellen. Kysymykset päästään esittämään heti ja vastauksia varten löytyy vastuullinen samasta huoneesta. 

harva-check

Mikä on tavoite?

Työpajatyöskentelyssä tärkeintä on tavoitteellisuus. Markkinointitoimiston suunnittelutiimiä ei kannata kutsua workshoppaamaan ilman yhdessä asetettua tavoitetta, johon ryhmätilanteen fasilitointi ja kuljetus perustuu. Usein tavoite on epäselvä tai liian yleinen kuten "jotain pitäisi tehdä toisin" tai "vähän kaikkea pitäisi kehittää". Tarkentaminen ja asian konkretisointi voi olla juuri workshopin ydin. Kun tietää ongelman, on mahdollista löytää ratkaisut. Joskus tavoitteena voi olla niinkin syvällinen asia kuin luoda siltaa yrityksen eri toimintojen välille. Toisinaan halutaan ideoita tai ideasta konsepti. Joskus tarvitaan ulkopuolista buusteria, joka pystyy generoimaan innokkuuden toimintasuunnitelmaksi rakentamalla konkreettisen markkinointikonseptin tai -kampanjan. 

harva-calculator

Miten edetä? 

Workshopit suunnitellaan asiakkaan tarpeista lähtien ja kokonaisuus edellä. Koska workshopiin osallistuu usein monta ihmistä, pitää ryhmätapaaminen kalenteroida hyvissä ajoin ja samalla myydä sen hyöty: työpaja on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen suunnitteluvaiheessa. Käytännössä markkinoinnin suunnitteluworkshopit toteutetaan muutaman melko intensiivisen työpajan jaksoina. Asiakasvastaava ja pääsuunnittelija ovat mukana kaikissa workshopeissa, minkä lisäksi markkinointitoimistosta osallistuu eri alojen asiantuntijat tarpeen ja aiheen mukaan. Optimaalinen workshopin kesto on noin 3 tuntia, eikä samassa workshopissa yleensä tehdä montaa asiaa yhtä aikaa. Lähtökohtatietojen kerääminen ja konkreettisen ratkaisun esittäminen ja tarkentaminen kuuluvat eri työpajoihin. 

Usein kysyttyä

Miten palvelu hinnoitellaan?

Räätälöimme workshopit aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja workshop-työ on tuntilaskutteista asiantuntijapalvelua, jonka hinta koostuu mm. seuraavista osista: 

 • Esitietoihin tutustuminen asiakkaan toimittamien materiaalien perusteella
 • Lähtökohtien ja tavoitteen määrittely yhdessä asiakkaan kontaktihenkilön tai ohjausryhmän kanssa
 • Workshopin valmistelu, esim. materiaalit, ennakkotehtävät ja workshop-runko
 • Teemakohtaiset tai aikaa vastaan tekemiseen suunnitellut "trackit" ja "hackit" 
 • Workshop-dokumentaatiot ja muistiot yhteyshenkilölle ja osallistujille
 • Workshopin jälkeiset työstöt ja toiminta- ja etenemissuunnittelma

Esimerkiksi kahdella suunnittelijalla toteutettu 3 tunnin mittainen workshop kaiken edellä mainitun sisältäen maksaa noin 2500 € + ALV. Tyypillisesti workshop-työskentelyyn osallistuu 2-8 asiakkaan edustajaa, mikä on fasilitoinnin kannalta ihanteellinen määrä.  

Kenelle työpajatyöskentely sopii?

Workshop-työskentelyn aihe voi olla käytännössä mikä vaan, mutta yleisimpiä sovelluskohteita ovat:

 • markkinoinnin tehostaminen ja systemaattisen markkinointimallin luominen
 • sähköisen markkinoinnin kehittäminen
 • sosiaalisen median markkinointi
 • markkinoinnin ja myynnin rajapinnan parantaminen
 • työnantajabrändin kirkastaminen
 • brändäysprojektit
 • palvelun tai tuotteen lanseerausprojektit
 • uusien työkalujen ja teknologioiden käyttöönotto
 • ideointiriihi tai ideasta konseptiksi -aivoriihi

Käytännössä workshop-muotoinen tekeminen taipuu mihin tahansa tarpeeseen, kunhan asiakkaalla on halu ja rohkeus altistaa oma toimintansa ulkopuolisen ajatuksille, ideoille ja kritiikille ja halutut avainhenkilöt saadaan mukaan tekemiseen. 

Sopiiko workshoppaaminen markkinointistrategian konkretisointiin?

Monella asiakkaallamme on jo olemassa markkinointistrategia tai ainakin näkemys strategiasta, mutta se on saatettu kirjata hyvin yleisellä tasolla. Tavoitteita ei välttämättä ole konkretisoitu eikä prioriteetteja valittu. Joskus taas markkinoinnin tavoitteet on määritelty hyvin tarkasti, mutta ne eivät peilaudu liiketoimintastrategiaan tai myynnin tavoitteisiin tai markkina-/kilpailuasetelmaan. Mikäli markkinointistrategia on tehty hyvin yleisellä tasolla, on markkinointia vaikea johtaa ja prosessia hankala kehittää.

Organisaatioon ei välttämättä osata hankkia oikeanlaista osaamista ja strategisesti merkittävät asiatkin saattavat levätä kokonaan kumppaneiden harteilla. Monesti tekemisestä tulee ad hoc -tyyppistä irrottelua, joka nähdään vain lyhyen aikavälin kustannuksena. Mentaliteetti saattaa olla, että jotain pitäisi tehdä, mutta ei oikein osata päättää, mistä pitäisi aloittaa ja mihin suuntaan pyrkiä. Usein ajatellaan että tehdään näin, koska on ennenkin tehty. Workshop on ihanteellinen ja turvallinen tapa kyseenalaistaa omia toimintatapoja ja tarkastella omaa suhtautumista ja uudistumiskykyä.  

workshopit-harva-marketing

 

Hyödyt

 • Saat ulkopuolisen näkökulman ja uusia ajatuksia

 • Yhdessä kyseenalaistamalla teet muutoksen ajattelutapaasi ja saat aikaan pysyvää muutosta

 • Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

 • Työpajassa syntyvät ratkaisut ovat monistettavia ja kestäviä

Mikä tekisi teidän markkinoinnistanne parempaa? Keskustellaan!